Friday, December 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தம்பதிகள் தெரிந்து கொள்ள‍ வேண்டிய தாம்பத்திய ரகசிய‌ங்கள்

உடலுறவில் திருப்தி என்பதெல்லாம் மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். இந்தத் திருப்தியை ஒரு பெண்ணோ, ஆணோ தங்களே உணர்ந்தால் தான் முடியு ம். மற்றவர்களால் சொல்லியோ அல்லது வேறு வகையிலோ அந்த இன்பத்தை உண ர்ந்து கொள்ள முடியாது.

ஆண்களைப் பொறுத்த வரை, அவர்களது குறி விரைப்புப் பற்றி நிறைய கற்பனையா ன விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றன., எழுதப் படுகின்றன. தவிர சில கதைகள், நீலப் படங் களில் காட்டுவது போல மிகப் பெரிய ஆண்குறி,. என்பதெல்லாம் சுத்தப் பொய். பெரிய ஆண்குறியால் தான் உடலுறவில் ஒரு பெண்ணைத் திருப்தி செய்ய முடியும்., சிறிய ஆண் குறி கொண்ட ஆண்களால் முடியாது என்றும் தவறா ன ஒரு கருத்து உள்ளது.

பொதுவாக பெண்ணின் நிர்வாணத்தை க் கண்ட உடனே ஆணின்குறி விரைப் படையும் என்று சிலர் எண்ணுகிறர்கள். இதுவும் ஒரு தவறான கருத்து.ஒரு சிலருக்கு வேண்டுமானால் இப்படிப் பட்ட நிலை இருக்கலாம். அப்படியே,. சிலருக்கு ஒலி, கவனத்தைத் திசை திருப்பும் சின்னச் சின்ன விஷயங் கள் கூட குறி விரைப்புக்குத் தடையாக இருக்கலாம். இது உடலில் தன்னிச்சையாக நிகழும் அனிச்சைச் செயலில் சேர்ந்தது தான்.

செக்ஸ் உணர்வை அதிகரிக்கச் செய்யும் உணவு வகைகள்

இப்போதெல்லாம் செக்ஸ் பிரச்சினையில் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள இளைஞர்கள் முதல் வயதான வர்கள் வரை புதிது புதிதான சந்தேகங்களைத் தாங் களாகவே உருவாக்கிக் கொண்டு அதைத் தீர்க்க வே ண்டி மருத்துவர்களைத் தேடி அலைந்து கொண்டிரு க்கிறார்கள்.

ஆண்மைக்குறைவு, விந்து சுரக்காமை, விந்து வெளியேறமை, சிறிய ஆண்குறி, இப்படி அவர்களது பிரச்சினைகளைச் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். இப்படிப்பட்ட பிரச்சினைகளில் ஒரு முக்கியமானது தான், செக்சில் ஆர்வம் குறைந்து போவது…. இது வயது ஆக ஆகக் குறைந்து போவ து இயற்கை தான்.

இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு, வயதாகும் முன்பே செக்சில் ஆர்வம் குறைந்து போய், திருவிழா நாட் களிலும் பெட்டிக்குள் பூட்டி வைக்கப்பட்ட புத்தா டையாய், மனைவியைக் கவனிக்காமல் விட்டு விடுவார்கள். இதனால்தான் வாழ்க்கையில் அவர் களுக்கு புயல் வீச ஆரம்பிக்கிறது…

சரி. செக்ஸ் உணர்வை அதிகரித்துக் கொள்ள ஏதா வது உணவு வகை இருக்கிறதா?

உடலுறவு வேட்கையை அதிகரிக்கும் உணவுப் பொருட்களில் வெங்கா யம் முதலிடம் வகிக்கிறது. வெங்காயத் திலும் நாட்டு வெங்காயம் எனப்படும் சிறிய வெங்காயம் செக்ஸ் உணர்வை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. எனவே இதைத் தவறாமல் நாள்தோறும் உணவில் சேர் த்து வருவது நல்லது. இதன் காரணமா கத்தான் பெண் வாசனையே இன்றி இரு க்க விரும்பும் ஆண்கள் வெங்காயம் சாப் பிடக் கூடாது என்பார்கள். அதிலு ம், சமைக்காத பச்சை வெங்காயமாகச் சாப்பிடும்போதுதான் இதன் முழுப்பலனையும் பெற முடியும்.

இன்னும் சிலர், நமது நாட்டில் பரவலா கக் காணப்படும் வெற்றிலை போடும் பழக்கத்தாலும் செக்ஸ் உணர்வு அதிகரி க்கும் எனவும் கூறுவா ர்கள். இது தவிர, நன்கு வெயிலில் காய்ந்த ஆட்டுக்கறி யை எண்ணையில் வறுத்துச் சாப்பிட்டா லும் செக்ஸ் உணர்வு அதிகரிக்கும் என வும் கூறப்படுகிறது. அதிலும் ஆண்மை த்தன்மை சுத்தமாகக் குறைந்து போன வர்களுக்கு இது நல்ல பலன் அளிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அனுபவரிதியாக என்னவெனச் சரியாகத் தெரியவில்லை.

மேலும்,. கடலில் காணப்படும்சிப்பி வகை (ஆய்ஸ்டர்) உணவு, ஆண்க ளின் செக்ஸ் உணர்ச்சியை அதிகரிக்கும் ஆற்றல் பெற்றிருப்பதாக சமீபத்திய ஆராய்ச்சிக ளின் முடிவில் தெரிய வந்துள்ளது. மேற் கூறிய உணவு வகைகள் பற்றி அவ்வளவு உறுதியான முடிவுகள் தெரியவில்லை என்றாலும்., கடைசியாகக் கூறி ய, சிப்பி வகை உணவு விஷயத் தில் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இருக்கி றது என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப் பட்டுள்ளது. உச்சக்கட்ட இன்பமும் பெண் குறி இறுக்கமும்

பெண்களின் உச்சக்கட்டம் கருப்பை யில் ஏற்படும் தாளகதியான ததை ச்சுருக்கங்கள், பெண் பிறப்புறுப்பில் முன் பகுதியில் ஏற்படும் தசை இறுக் கங்கள், குதத்தில் உள்ள சுருக்குத் தசைகளில் தோன்றும் இறுக்க ங்கள் இவையெல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையாகும். முதல்கட்ட இறுக்க ங்கள் மிகத் தீவிர மானவை.

உடனுக்குடன் அடுத்தடுத்து இவை தோன்று ம். ஒரு நொடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் அடுத்தடுத்து இவை ஏற்படும் உச்சக் கட்டம் நீடிக்கிறது. போகப்போக கால தாமதம் தீவிரமி ல்லாத உச்சக்கட்டத்தில் மூன்று அல்லது நான்கு இறுக்கம், தீவிர மான உச்சக்கட்டத்தில் பத்து அல்லது பதினைந்து இறுக்கங்கள் ஏற் படுமாம்.

உச்சக்கட்டம் என்பது ஏதோ அடி வயி ற்றில் பிறப்புறுப்பில் மட்டுமே ஏற்படு கிற நிகழ்வு இல்லை என்பதை முதலி ல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாறக முழு உடலிலும் தோன்றும் சிலிர்ப்பு அது. அந்நேரத்தில் மூளை அலைக ளைப் பதிவுசெய்தால் அதன் தீவிர த்தை நாம் நன்கு உண ர்ந்து கொள்ள முடியும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: