Monday, February 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கர்ப்ப காலத்தில் சொல்லப்படும் கட்டுக்கதைகளை நம்பலாமா!

கர்ப்பக்காலத்தில் இதை செய்யக்கூடாது, அதை செய்யக் கூடாது என்று கூறுவர். இதனால் எதை நம்புவ து, எதை நம்பக்கூடாது என்று அனை வருக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும். ஆ னால் ஒன்றை மட்டும் எப்போதும் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள். பிரசவம் காலம் என்பது ஒரு பெண்ணு க்குஇருப்பது போன்று மற்றொரு பெண் ணுக்கு இருக்காது. வித்தியாசமான பல வித கூறுகள் பெண்களுக்கு பிரசவ காலத்தில் நடப்பதுண்டு. ஆனா ல் அது அனைத்து பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை.

பிரசவ காலத்தில் பலவித கட்டுக் கதைகளை நமக்கு பலர் பல வித த்தில் சொல்வார்கள். அதில் வயி ற்றை வைத்து குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்று கூறுவது, விமா னத்தில் செல்ல கூடாது என்பது, ஆவிகுளியல் கூடவே கூடாது என்றெல்லாம் கூறுவர். அதில் எது உண்மை எது பொய் என்ற சந் தேகம் அனைவருக்கும் உண்டு. அதைப்பற்றி இங்கு தீர்த்து கொள் வோமா…

கதை 1

கர்பிணியின் வயிற்றின் வடிவம். வயிறு பெரியதாக இருந்தால் பெண் என்றும், சிறியதாக இருந்தால் ஆண் என்றும் கூறு வர்.

உண்மை:

இந்த ஊகத்தை பற்றி அறிவியல் அடிப் படையில் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது பெண்ணின் தசை அளவு, அமைப்பு, கரு நிலை, தோரணை மற்றும் வயிற்றின் அடிப்ப டை அளவு இதை பொறுத்தே இந்த வடிவம் வருமே தவிர, குழந்தையைப் பொறுத்து இல்லை என்று கூறுகின்றனர்.

கதை 2

உப்பு உணவுகளுக்கு ஏங்கி னால் பையன் என்றும், இனிப்பு உணவு களுக்கு ஏங்கினால் பெண் குழந்தையை குறிக்கின்றது என்பது.

உண்மை:

ஆராய்ச்சி என்ன சொல்கின்றது என்றால், பசி யையும், ருசியையும் வைத்து குழந்தையின் பாலியலை தீர்மானிக்க முடியாது என்று சொ ல்கிறது.

கதை 3

கர்ப்பிணியின் தொப்பை மீது ஒரு மோதிரத் தை ஒரு கயிற்றில் கட்டி, அது ஆடும் திசை யை வைத்து குழந்தையின் பாலியலை கணி ப்பது. அது ஒரு வட்டத்தில் நகருமெனில் பை யன் என்றும், முன்னும் பின்னுமாக நகருமெ னில் பெண் என்றும் கூறுவர்.

உண்மை:

இது உண்மை இல்லை என்றாலும், விளையாட்டாக இதைசெய்யலாம்.

கதை 4

கர்ப்ப காலத்தில் நெஞ்செரிச்சல் அவதியால் பாதிக்கப்படுகின்றீர் என்றால் குழந்தைக்கு அதிக முடி என்று அர்த்தம். நெஞ்செரிச்சல் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஒரு பொ துவான பிரச்சனை மற்றும் உங்கள் குழந்தையின் முடியை வைத்து இது வருவது இல்லை.

உண்மை:

நெஞ்செரிச்சலால் மிகவும் கஷ்டப்பட் டும் கூட, பெண்கள் வழுக்கை குழந் தைகளை பெற்றனர்.

கதை 5

உங்கள் அம்மாவிற்கு எளிதாக கர்ப்பம் மற்றும் பிரசவம் நடந்தது என்றால், உங்களுக்கும் அதுபோல் நடக்கும்.

உண்மை:

உங்கள் பிரசவத்திற்கும், கர்ப்பத்தி ற்கும் உங்கள் பரம்பரை அம்சத்துட ன் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அத ற்கு நீங்கள் உண்ணும் உணவும், உங்கள் வாழ்க்கை முறையுமே காரணம்.

கதை 6

மல்லாந்து படுப்பதால் உங்கள் குழந்தை க்கு பாதிப்பு என்பது என்று சொல்வது.

உண்மை:

இந்நிலையில் தூங்குவது உங்கள் குழந் தையைபாதிக்காது என்பதால் ஒருநிலை யில் படுக்கலாம். அதிலும் இடதுபுறம் படு த்தால் குழந்தையின் இரத்த ஓட்டம் மற்றும் இதயம் சீராக இருப் பதாக அறியப்படுகின்றது. ஆகையால் இடதுபுறம் படுப்பது நல்லது.

கதை 7

உடலுறவு குழந்தையை பாதிக்கும் என்று கூறுவதுண்டு.

உண்மை:

அடிவயிற்றை சுற்றி பனிக்குட ப்பையின் தோல் ஏழு அடுக்குகள் கொண்டது. அவை உங்கள் குழந் தையை பாதுகாப்பதற்காக உள்ள ன என்று தெரிந்துகொள்ள வேண் டும். அதிலும் இவை ஒருவித சளி போன்ற படிமத்தை உற்பத்தி செ ய்து, கருப்பையினை கிருமிகள் தாக்காமல் சுத்தமும் செய்கின்ற ன. ஆகவே உங்கள் மருத்துவர் கூறினால் மட்டுமே பாலியல் தொடர்பை தவிர்க்கவும், இல்லை யெ ன்றால் தேவையில்லை.

கதை 8

முதல் குழந்தை எப்போதும் தாமத மாகவே வரும்.

உண்மை:

60சதவீத பிரசவம் கணிக்கப்பட்ட தேதிக்கு பின்வரும், ஐந்து சதவீதம் கணிக்கப்பட்ட நாளில் வரும், முப்பத்தி ஐந்து கணிக்கப்பட்ட நாளு க்கு முன்பேயேவரும். எனவே குழ ந்தையின் பிரசவ நேரத் தை, உங்கள் மாத விடாய் சுழற்சியே திட்ட மிடுகிறது. அது குறைவாக இருந்தால், சீக்கிரம் பிரசவ ம் வரும், அது நீட்டிப்பாய் இருந்தால், பிரச வம் தாமதமாக இருக்கும். சரியாக 28 நாட்க ள் இருப்பின் குறித்த நேரத்தில் நடைபெறும்.

கதை 9

முதல் அல்லது கடைசி மூன்று மாதங்களில் விமானத்தில் பயணிக் க முடியாது.

உண்மை:

மீண்டும் தவறு. நீங்கள் எப்போது வேண்டு மானாலும் விமானத்தில் பயணம் செய்ய முடியும். ஆனால் சில விமான நிறுவனங்கள், உங் களது இறுதி மூன்று மாதங்களில் விமான த்தில் அனுமதிக்க மாட் டேன் என்று கூறுவர். ஏனெனில் விமானத்திலேயே உங்களுக்கு பிரசவம் ஏற்படும் என்ப தால் மட்டுமே.

கதை 10

ர்ப்பமாக இருக்கும் போது, சூடான குளியல் எடுத்து கொள்ளக் கூடாது.

உண்மை:

இது உண்மைதான். பிரசவ காலத்தில் நீராவி க்குளியல், சுடுநீர் தொட்டி குளி யல் போன்ற குளியல்களை கூடாது. மேலும் கர்ப்பக்காலத்தில் 102 டிகிரிக்குமேல் உங்க ளின் உடலின் வெப்பநிலை இருக்கக் கூடா து.

என்ன‍, கர்ப்பகாலத்தில் சொல்ல‍ப்பட்டு வந்த‌ மேற்காணும் கட்டுக் கதைகளை நம்புவதா? வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் இருந்து விடுப்ப‍ட்டு இருப்பீர் கள் என்றே கருதுகிறோம். மனதில் எந்த விதமான குழ ப்ப‍மும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான உண வுகளை உண்டு, அமைதியான சூழலை ஏற்படுத்திக் கொண்டு நல்ல‍ ஆரோக்கிய மான, அழகான, தெளிவான குழந்தையை பெற்றெடுக்க, கர்ப்ப‍மாக இருக்கும் சகோதரிகளை வாழ்த்துகிறேன்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: