Monday, February 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

அமெரிக்காவில் M.S.W., படிப்பிற்கு வேலைவாய்ப்பு எப்படி?

அமெரிக்காவில் மேற்படிப்பு மற்றும் அமெரிக்கா குறித்த, பல்வேறு சந்தேகங்களைப் போக்கும் வகையில், வாசகர்களுக்கு, அமெரிக்க துணைத் தூதரக அதிகாரிகள் பதிலளிக்கிறார்கள்…
 
நான் உயிரித் தொழில்நுட்பத்தில், முதுநிலை (எம்.எஸ்சி.,) பட்டம் பெற்றிருக்கிறேன். அமெ ரிக்காவில் வேலை செய்ய விரும்புகிறேன். அங்கு வேலை பெறுவது எப்படி? அமெரிக்க ஆங்கிலத் திறனை வளர்த்துக்கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? பிரியா ஜோதி, சென்னை
 
பல பொது மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்புகளுக்கான விளம்பரம், அந்தந்த நிறுவனங்களின் இணை யங்களில் வெளியிடப்படும். மற்ற வர்கள் வேலைவாய்ப்பு ஏஜன்சிக ள் வழியாகவும், வேலை வாய்ப்பு ள்ள நகரங்களில் வெளிவரும் உள்ளூர் செய்தித்தாள்களில் விள ம்பரம் செய்வதன் மூலமாகவும் மற்றும் வெளியிடுகின்றனர். இந்தி ய நிறுவனங்களைப் போல, அமெரிக்க நிறுவனங்களும் தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப, உரிய திறனு ம் அனுபவமும் உள்ள நபர்க ளையே தேடுகின்றன.
 
அமெரிக்க வேலைவாய்ப்பு அறி விப்புகள் பொதுவாக, விண்ணப் பிக்கும் நபர்கள் அந்த வேலை யைப் பெறுவதற்குரிய தகுதி, அனுபவம் மற்றும் போட்டித்திற ன் ஆகியவற்றை குறிப்பதாக இருக்கும். வேலை வாய்ப்பளிக்கும் நிறுவனங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்வது, இணைய தளம் மற்றும் செய்தித் தாள்களில் வெளி யாகும் விளம்பரங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஏஜன்சிகள் ஆகிய வையே, அமெரிக்க நிறுவனங்க ளில் வேலைவாய்ப்பை அறிவதற் கான சிறந்த வழிகள். அவற்றின் மூலம், அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வே லைவாய்ப்புக்கு ஒருவர் எந்த அள வுக்குத் தகுதியுடையவராக இருக் கிறார் என்பதை தீர்மானித்துக் கொ ள்ளலாம்.
 
அமெரிக்க ஆங்கிலத்தைக் கற்றுக்கொள் ளவோ அல்லது உங்கள் மொழியறிவை மேம்படுத்திக்கொள்ளவோ விரும்பினா ல், காண்க: http://americanenglish.state.gov என்ற இணையதளம் வழியாக கூடுதல் தகவல் அறிய: http://chennai.usconsulate.gov/resources.html சனிக் கிழமைதோறும் திரையிடப்படும் ஆங்கிலப் படம் மற்றும் வழிகாட்டும் புத்தகங்கள் உள்ளிட்ட ஆங் கிலப்பயிற்சியை வளர்த்துக் கொள்ள உதவும் வாய்ப்புகளை, எமது அமெரிக்க நூலகம் வழங்குகிறது.
 
சமூகப் பணியில் நான் முதுநிலை (எம்.எஸ்.டபிள்யு.,) பட்டம் பெற் றிருக்கிறேன். அமெரிக்காவில் இந்தப் படிப்புக்கான வேலைவாய் ப்பு உண்டா? அவ்வாறு இருப்பின், நான் எங்கே அதற்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்? டோபல் போன்று எத் தகைய தேர்வுகளை நான் எழுத வேண்டும்? சோமசுந்தரம்,கோவை
 
முந்தைய கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கும் பொருந்தும். மேலு ம் , அயல்நாட்டவர்கள் சமூகப்பணியாளர்களாக வேலை செய்யலா மா என்பது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு, சமூகப் பணி கல்விக் கவு ன்சில் (www.cswe.org) வழங்கும் சர்வ தேச சமூகப் பணிப் பட்டப்படிப்பு அங்கீகாரச் சேவை பதில் தரக்கூடும்.
 
அயல்நாட்டவர்களின் பட்டப்படிப்பு அங்கீகரிக்கப்படும் பட்சத்தில், மாகா ண அளவிலான உரிமத்தைப் பெறுவ தும் கூடுதல் தேவையா க அமையும். இத்தகைய உரிமத்தைப் பெறுவதற் கு, சமூகப் பணியாளர், வாய்மொழி மற்றும் எழுத்துத் தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டும். இத்தேர்வு ஆங்கிலத்திலேயே நடத்தப்படும். அதனால், உரிய ஆங்கிலத் தேர்ச் சியும் அவசியம். கணவர் எச்1 விசாவில் அமெரிக்காவில் பணியா ற்றுகிறார்.
 
அங்கீகாரம் பெற்ற அமெரிக்கப் பல் கலைக்கழகத்தில் பொறியியலில் முது நிலைப் பட்டம் பெற்ற மனைவி, செல்லத் தக்க எச்-4 விசா வில் அங்கு இருக்கிறார். அவர் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா? இன்னொரு கேள்வி – அமெரிக்காவில் பொறியியலில் எம்.எஸ்., பட்டம் பெற்ற மனைவி, எப்-1 விசாவில் அமெரிக்காவி ல் இருக்கிறா ர். அவர் அதை எச்-4 விசாவாக மாற்ற முடியுமா? எஸ். முகுந்த ராஜன், கத்தார்
 
ஒவ்வொரு விசா வகையும் வேறு  பட்டதாகும். ஒருவர், ஒரே சமய த்தில் பல வகை விசாக்களை வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஒரு விசாவை ஏற்கனவே வைத்திருப்பது, இன்னொ ரு வகை விசாவை பெறுவதற்கான உங்கள் தகுதியை நீக்கிவிடாது. நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள இந்த விஷ யத்தில், மனைவிக்குப் பல வழிகள் உள்ளன. எச்4 விசா வைத்திருப்பவர் வேலைசெய்ய அனுமதியில்லை. படிக்கலா ம்.
அதனால், எச்-4 விசா வைத்திருப்பவர் அமெரிக்காவில் இருக்கும் போது விசா வகையை மாற்றுவது அவசியமற்றது. எப்-1 விசா வைத்திருப்பவருக்கும் இதுவே பொருந்தும். மாணவராக இருக்கு ம் காலத்தில் எச்-1பி விசா வைத் திருப்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டதாலேயே, தொடர்ந்து அவர் மாணவராகவே இருக்கும் பட்சத் தில், விசா வகையை மாற்ற வேண்டும் என்ற தேவை இல்லை. அமெரிக்காவில் ஒருவர் இருப்ப தற்கான முதன்மைக் காரணத்தை க் குறிப்பவையே விசாக்கள்.
 
ஒருவர் தற்போது வைத்திருக்கும் விசா, அமெரிக்காவில் தங்கியிரு க்கும் காலத்தில், அவருக்குரிய அதிகபட்ச பலன்களைத் தராத பட்சத்தில், விசா வகையை மாற்றிக் கொள்வ து குறித்து அவர் பரிசீலிக்கலாம். விசா வகை யை மாற்றிக்கொள்வது என்பது பொதுவாக நடப்பது தான். இந்த நடைமுறை அமெரிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறையின் மேற்பார் வையில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதுபற்றி ய கூடுதல் தகவல் அறிய, காண்க: http://www.dhs.gov/visatypes
 
என் மகன் அமெரிக்காவில் 2009ம் ஆண்டு பிறந்தான். அவனுக்கு இப்போது 4 வயது. நாங்கள் தற்போது இந்தியாவில் இருக்கிறோம். இங்கேயே நிரந்தரமாக வசிக்க முடிவு செய்திருக்கி றோம். என் மகனின் பாஸ்போர்ட் மே 2014 வரையும், இந்தியாவைப் பூர்வீகமாக க் கொண்டவர் என்பதற்கான பி.ஐ.ஓ., கார்ட் 2019 வரையும் செல்லத் தக்கதாக உள்ளது. மகனின் பாஸ்போட்டை புதுப்பிப்பது போல, பி. ஐ. ஓ., கார்டையும் ஐந்தாண்டுக ளுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்க வே ண்டும் என்று கருதுகிறேன். எனது மகனின் பாஸ் போர்ட் மற்றும் பி.ஐ.ஓ. கார்டை 6 மாதங்க ளுக்கு ஒருமுறை காவல் துறையின் சோதனைக்கு நான் அளிப்பது அவசியமா? ஐந்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு என் வேலை நிமித்தம் நாங்கள் அமெரிக்கா செல்ல நேரிடலாம். சார்பு விசா இல்லாமல் அவன் என்னுடன் அமெரிக்கா வர முடியுமா? 10 அல்லது 15 ஆண்டுக ளுக்குப் பிறகு அவன் அமெரிக்காவில் படிக்க விரும்பினால், அவன் எப்1 விசா எடுக்க வேண்டுமா? அமெரிக்கக் குடியுரிமையோ அல்லது நிரந்தரமாக வசிப்பத ற்கு உரிய கிரீன் கார்டோ அல்லது வேலை பார்க்க அங்கீகாரம் அளிக்கும் இ.ஏ.டி.,கார்டோ எங்களிடம் இல்லை. எங்கள் சந்தேக ங்களைத் தெளி வுபடுத்துக? சந்திரா, சேலம்
 
அமெரிக்கக் குடிமகன் என்ற முறை யில், இதர குடிமகன்களுக்கு உரிய அனைத்து உரிமைகளும் உங்கள் மகனுக்கும் உண்டு. மிக அரிதாக மற் றும் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் தவிர, அமெரிக்காவில் பிறக்கும் குழந்தை களுக்கு தானாகவே அமெரிக்கக் குடியுரிமை கிடைத்து விடுகிறது. அவர்கள் எக்காரணம் கொண்டும் அமெரிக்காவுக்கு வர விசா தேவையில்லை. அமெரிக்காவில் அவர்கள் தங்கியிருப்பது தொடர் பான கால வரம்போ அல்லது நிபந்த னைகளோ இல்லை.
 
அமெரிக்கக் குடிமகன் என்ற முறை யில், உங்கள் மகனுக்கு செல்லத் தக்க அமெரிக்க பாஸ்போர்ட் மட்டு மே தேவை. 16 வயதுக்கு உட்பட்ட வர்களுக்கு வழங்கப்படும் அமெரி க்க பாஸ்போர்ட்டுகள் 5 ஆண்டுகள் செல்லத்தக்கவை. 16 வயதுக்குப் பிறகு வழங்கப்படும் பாஸ்போர் ட்டுகள் 10 ஆண்டுகள் செல்லத்தக்கவை. பாஸ்போர்ட் புதுப்பித்தல் மற்றும் அமெரிக்கக் குடிமகன்களுக்கான இதர சேவை கள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை அறிய, அமெ ரிக்க வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் இணைதளத்தைக் காண்க: www.travel.state.gov பி. ஐ.ஓ.,கார்டு தொடர்பானதகவலுக்கும் உதவி க்கும் இந்திய அரசத் தொடர்பு கொள் ளுங்கள்.
 
தினமலர் வாசகர்களின் அமெரிக்கா குறித்த அனைத்து விதமான சந்தேகங்களுக்கும், அமெரிக்கத்துணைத்தூதரகம், சென்னைபதில் அளிக்கிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறு அன்று வெளியா கும் இந்த பிரத்யேக பகுதிக்கு உங்களது கேள்விகள் மற்றும் கருத்துகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
 
தினமலர் “கேளுங்கள் அமெரிக்காவை…” 39, ஒயிட்ஸ் ரோடு, சென்னை – 600 014. இ-மெயில்: askamerica@dinamalar.in

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: