Monday, February 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

விந்துவை வெளியேற்றாமலேயே செக்ஸ் அனுபவிக்க முடியுமா?

முதலில் ஆணும் பெண்ணும் வெவ் வேறு அளவு நிலைகளில் செக்ஸ்-இன் உச்ச நிலை அடைகிறார்கள் என்ற உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ளவேண்டும்.  எந்தெந்த நிலை யில் ஆண் உச்சத்தை அடைய வாய் ப்புள்ளது என்று பார்ப்போம்.

– ஒரு பெண்ணைப் பார்த்தவுடன் (உடை அகற்றாமல்) விந்து வெளி யாக முடியும். 

– ஒரு பெண்ணை முத்தமிடும் போதும் விந்து வெளியாக முடியும்.

ஒரு பெண்ணை தடவும் போது ம் விந்து வெளியாக முடியும்.

-ஒரு பெண்ணை நிர்வாணமாக பார்த்தவுடன் விந்து வெளியாக முடியு ம்.

– ஓரு பெண்ணின் மார்பகத்தை சுவைக்கும் போதும் விந்து வெ ளியாக முடியும்.

– அவள் பெண்ணுறுப்பில் ஆணு றுப்பை லேசாக வைத்தவுடன் விந்து வெளியாக முடியும்.

– அவள் உறுப்பில் ஆண் உறுப்பை இயக்கும் நேரத்திலும் விந்து வெளி யாக முடியும்.

– அவள் உறுப்பில் ஆணுறுப்பை இய க்காமல் சும்மா வைத்திருந்தாலே விந்து வெளியாக முடியும்.

ஒவ்வொன்றாக, இப்படி புட்டு-புட்டு வைப்பதற்கு காரணம், ஒரு ஆண் மகன் ஒரு பெண்ணுடன் உறவு கொள்ளும் பொது எந்த கட்டத்தில் விந் து வெளியாக வாய்ப்புண்டு என்பதனை தெளிவாகத் தெரிந்து வைத்திருக்க வே ண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன். இல்லா விட்டால், விந்து விட்டவன் நொந்து கெட்டான் என்ற கதைதான்.

பெண்ணின் காலணிகளைப் பார்த்தவு டன் விந்து வெளியான ஆண்களும் உண்டு என்று செக்ஸ் புத்தகங்களில் படித்ததுண்டு.

இவ்வாறு எந்த நேரத்திலும் ஒரு ஆண் விந்து நீக்கம் செய்ய முடியும் என்பதால், ஆணின் இன்ப நேரம் ஒரு சில வினாடிகளில் முடிந்து விட வாய் ப்பு பிரகாசமாக உண்டு.

இந்த நுணுக்கம் புரிந்தவர்கள் மணிக் கணக்கில் விந்துவை வெளியேற்றா மல் செய்யாமல் ஒரு பெண்ணிடம் செக்ஸ் செய்ய முடியும். அது சாத்தியமே!

 தேவை 2 விஷயங்கள். 

1. ஆணுறுப்பின் கூடுதல் விறைப்புத் தன்மை.

2. உடலில் போதிய சக்தி.

இன்றைய பணி சூழலில், பலருக்கு ஆண் உறுப்பின் விறைப்புத் தன் மை குறைந்துவிடுகிறது.அது இயல்பான தே!

அதிக டென்ஷன், அலைச்சல்,கவலை, செக்ஸ்-இல் பயம், உடற்பயிற்சி இன்மை போன்றவை ஆண் உறுப்பின் விரைப்புத்தன்மை குறைய காரணமாகின்றன.

விறைப்புத் தன்மை கூடணுமா?  

காலையில் குளிக்கும்முன் 10 தடவ தோப்புக்கரணம் போடுங்க ள். மாலை குளிக்கும் முன் 10 தடவை தோப்புக்கரணம் போடுங் கள். தொடக்கத்தில் 10 போதும். ஒரு வாரத்தில் விறைப்புத்தன்மை கூடுவதைப் பார்ப்பீர்கள்.

தேவைப்பட்டால், 10- கு மேல் போடுங்கள். பத்து-பத்தாக 50 வரை போடலாம். பக்திமார்க்கத்தில் ஆண்கள் பிள்ளையாருக்கு தோப் புக்கரணம் போடும் வழக்கத்தை கவனிக்கவும்.

அதோடு, சுலபமான யோகாசனங் கள் செய்யுங்கள். எந்த ஆசனங்க ள் செய்தாலும், அது உங்கள் தொ டை பகுதிக்கு பயிற்சியாக இருப்பது நன்று. ஏனென்றால், ஆண் உறுப் பை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றால், அதன் ரகசியம் தொடையில் உள்ளது.

மூச்சுப் பயிற்சி செய்யுங்கள். மூச்சை ஆழமாக இழுத்து விடுங்கள்.

இவையனைத்தும் தானாகவே ஆண் உறுப்பை வலுப்படுத்திவிடும்.

தனியாக, மருந்து எதுவும் தேவையி ல்லை.

அது மட்டுமல்லாமல் , நன்றாக சாப்பிடுங்கள். உடலில் சக்தியை சேமி த்து வையுங்கள்.

இவை போதும். நீண்ட நேரம் செக்ஸ்செய்ய..

ஆண் சீக்கிரமே இன்ப நிலை அடைந்து உச்சத்தை எட்டி விடுவான் என்று அறிவோம்.

பெண் எப்படி?  

பெண் மெதுவாகத்தான் செக்ஸ்-இன் உச்சத்தை அடைவாள். அதனால், அவள் உச்சத்தை அடையும்வரை ஆண் தாக்குப்பிடிக்க வேண்டுமே!

செக்ஸ்-இன் இன்ப நிலை

நேரம் 

=> நேர்க்கோடு ஆணையும் வளை ந்த கோடு பெண்ணையும் குறிக்கி றது.

மேற்படி பார்த்தால், ஆண் சில நிமிடங்களில் இன்ப உச்சத்தை அடைந்து விந்து வெளியேறி விடு ம்  ஆனால், பெண், நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகே இன்ப உச்சத்தை அடைகிறாள்.

அதனால் ஆண்கள், ஆண் உறுப்பின் விறை ப்பு தன்மையை பெருக்கி நீண்ட நேரம் செக்ஸ் -இல் இருந்தால், உங்கள் துணை பரி பூரண உச்ச நிலையை அடைவாள்.

அதன்பிறகு, நீங்கள் விருப்பட்டால், விந்து வெளியேற்ற‍லாம். இல்லாவிடின் விந்து வெளியேற்ற‍ம் செய்ய வேண்டாம். மறுபடி யும், சிறிது ஓய்வு க் குப்பின் நீங்கள் செக்ஸ்-கு தயாராகாகி விடுவீர்கள். மறுபடியும் ஒரு ரவு ண்டு போக லாமே!

ஆண்களிடம் உள்ள தவறான பழக்கம். ஆண் உறுப்பை நுழைத்தவுடன் ஓயாமல் இயங்குவது. இவ்வாறு செய்தால் விந்து உடனே வெளியா கிவிடும்.

முதலில்மெதுவாக இயங்க வே ண்டும். பிறகு சற்று வேகமாக. விந்து வெளிவரும் போல் தெரிந் தால், இயக்கத்தை நிறுத்திவிட வேண்டும் ஆனால், ஆண் உறு ப்பை வெளியில் எடுக்காமல் இரு ந்தால் நல்லது.

ஒரு வேலை, விந்தை கட்டுப்படுத்த இயலாது என்று உணர்ந்தால் உறுப் பை வெளியே எடுத்து விடவும். சில வினாடிகள் ஓய்வு. அந்த ஓய்வு நேரத்தில் சும்மா இருக்காதீர்கள். அவளின் மார்பகத்தையும் உத ட்டை யும் ருசிக்கவும். தேவைப் பட்டால் கடிக்கவும்.

பிறகு, மறுபடியும் ஆண் உறுப் பை பயன்படுத்தவும். இப்படியா க, செக் ஸ் இன்பத்தை நீண்ட நேரத்திற்கு அனுபவிக்க முடியும்.

ஒரு விஷயம் தெளிவாக ஆண்களுக்கு விளங்க வேண்டும்.

செக்ஸ் இன்பத்தை 2 விதமாக அனுபவிக்கலாம். 

ஒன்று, எடுத்த வேகத்தில் காரியத் தை முடித்து ஓய்ந்தல். இது சில நிமி டங்கள் தாக்குப்பிடிக்கும். மிக அதி கமான இன்பம் அனுபவித்தது போல் தோன்றும். ஆனால், அப்படியில் லை. நீங்கள் உங்கள் மனத்தில் தேங்கியிருந்த வெறித்தனத்தை வெளி யாக்கி விட்டீர்கள். அவ்வளவு தான்.

மற்றொன்று, இழுத்தடிப்பது. நேரத் தைக் கடத்துவது. சுமார் அரை மணி நேரம், ஆண் உறுப்பு விறை ப்பாக இருந்து செக்ஸ் செய்தால், ஒரு புது மையான ‘கணம்’ உங்கள் உறுப்பில் தெரியும்.

இதே ஒரு மணி நேரமாக இருந்தா ல், அந்த ‘கணம்’ அதிகரிக்கும். அந்த ‘கணம்’ என்பது அன்ன?

அது மின்சக்தி. அந்த மின்சக்திதான் நம் இன்பத்தின் அளவை பெருக்குகி றது. அந்த மின் சக்தியை பெண்ணும் உணருவாள். இவ்வாறு மிக மெது வாக, அவள் உச்சத்தை அடையும் நேர த்தில், ஒரு கட்டத்தில் இருவருமே மிக உச்சத்தில் இருப்பார்கள்.

முடிந்தால், அப்பொழுதும் விந்து நீக் கம் செய்யாதீர்கள். நீங்கள் மிதப்பீ ர்கள்.

என்ன அருமையான அனுபவம்!

ஆண்களே! பெண்களே! அனுபவிங் கள்.

மொத்த வாழ்க்கையில், சில தடவை யேனும் இவ்வாறு அனுபவியுங்க ள்.

செக்ஸ்-இல் இருந்து புரிந்துணர்வு கிட்டும். அப்புரிந்துணர்வு உங்களை விடுவிக்கும்.

பிறகு, ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நுழையுங்கள்.

செக்ஸ் உங்களை தொல்லைப் பண்ணாது.

ஆனால், அவை உங்களை முழுமையாக விடுவி க்க இயலவில்லை. ஏனென்றால், நீங்கள் மூக்கை பின்னால் இருந்து தொட முயற்சிக்கிறீர் கள். அது சிரமம்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: