Monday, November 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தாம்பத்தியத்தில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் புதிய இடங்களும், புதியகோணங்களும்!

புதிய இடங்கள், புதியகோணங்கள் எப்போதும் ஒரு மறுமலர்ச்சியை தாம்பத்தியத்தில் ஏற்படுத்திக்கொ ண்டே இருக்கும்  அதைவிடுத்து  தம் பதிகளுக்கு இடையிலான படுக்கை யறை உறவுகூட ஒரு கட்டத்தில் அலுப்புத் தட்டிச் சலித்து போகிறது. தம்பதியை மருத்துவரிடமிருந்து விலக்கிவைக்கும் விஷயங்களில் ஒன்று, தாம்பத்திய உறவு என்று கருதப்படுகிறது. ஆகவே, `உறவு’ வெறும் கடமையாக ஆகிவிடாமல் உயிர்ப்போடு வைத்திருப்பது எப்படி? அதற்கு சில `படிகளை’ எடுத்துக் கூறுகி றார்கள், பாலியல் நிபுணர்கள். அவை பற்றி…

வழக்கத்திலிருந்து வேறுபடுங்கள்

நீங்கள் இருட்டை விரும்பும் கூச்ச சுபாவி என்றால் வெளிச்சத்திலும், வெளிச்சத்திலேயே படுக்கையறை விளையாட் டை வைத்துக்கொள்ள விரும்புபவர் என்றால் இருட்டிலும் உறவை வைத்து பாருங்களேன். புதிய சூழல் ஒரு புது எழுச்சியை ஏற்படுத்தக்கூ டும் என்கிறார்கள் பாலியல் மருத்துவர்கள். எப்போதும் துணையின் எதிர்பார்ப்புக்கு மட்டும் ஈடு கொடுப்பதற்கு பதிலாக தாமே முன்வந்து முயற்சியை மேற்கொள்வது துணையின் ஆர்வ த்தைத் தூண்டும் என்கின்றனர். `செக்சியான ஒரு சிறு நடனம், கவர்ச்சியான உள்ளாடைகள் உங்களின் கணவரை ஈர்க்கக் கூடும்’ என்று பெண்களுக்குக் கூறுகிறார்கள்.

படி தனித்தனியே சுற்றுலா

பிரிந்திருபது அன்பையும், பாசத்தையு ம் மட்டுமல்ல, ஆசையையும் கூட்டு ம். எனவே முடிந்தால் தம்பதி கள் இரு வரும் தனித்தனியே வெளியிடங்களு க்குச் சில நாட்களுக்குச் சென்று வாரு ங்கள். இது சற்றுக் கடினம்தான். ஆனா ல் திட்டமிட்டு ஒருங்கிணைத்தால் இத ற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய முடியு ம். ஒரு வாரம் பிரிந்திருந்து பாருங்கள், இருவரும்… பரஸ்பரம் அணை ப்பை எதிர்நோக்கும் ஆர்வம் எகிறும் என்று மனோவியல் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். நாட்கணக்கில் பிரிந்திரு க்க வாய்பில்லாதவர்கள், ஒருவரிடம் ஒரு வர் விலகியிருக்கு ம்படி மணிக்கணக்கில் அவரவர் வேலைகளில் கவனம் செலுத்து ங்கள், ஆனால் அதேநேரம் அதை ஒரு வழ க்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் என்றும் செக்சாலஜிஸ்ட்கள் ஆலோசனை கூறுகின் றனர்.

ஒரு புதிய இடத்தில்…

ஒரு புதிய இடத்தில் அல்லது அமைதியான உணவகத்தில் ஒரு நாள் மாலையில் தன்னை வந்து சந்திக்குமாறு துணைக்குக் குறிப் பு எழுதி வைங்கள். அங்கே நீங்க ள் ஈர்க்கும் விதமாக ஆடை அணிந்து சென்று, ஒரு மூலை யைத் தேர்ந்தெடுத்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் துணைவர் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எதிர்பார் போ டு  அங்கு வருவார். உங்க ளைக் கண்டு பிரமித்து போவார். ஒரு பொது இடத்தில் காதலர்கள் சந்தி த்துக்கொள் ளும் `த்ரில்’ அங்கே இருக்கும். நெருப்பும் பற்றிக் கொள்ளு ம். புதிய கோணங்கள், புதிய இடங்கள் எப்போதும் ஒரு மறுமல ர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்று குடும்ப நல மருத்துவர் தெரிவிக்கிறார்.

`பிளாஷ்பேக்’கில் முழ்குவது…

நீங்கள் முதன்முதலாக `அது’ வைத்துக்கொண்ட இடம், அந்த சூழலை மறக்க முடியுமா? அப்போது அவர்(ள்) நடந்துகொண்ட விதம், துணையி டம் தெரிந்த பதற்றம், சிரிப்பை வரவ ழைத்த சிறு குளறுபடிகள் எல்லாவற் றைம் மறக்க முடியாதல்லவா? அவை எல்லாவற் றைம் ஒரு முறை `பிளாஷ் பேக்’ ஓட்டி பாருங்கள். தேனிலவின்போ து எடுத்த புகை படங்கள், வீடியோவை பாருங்கள். அந்த நாட்களில் நீங்கள் பின் னணியில் ஒலிக்க விட்ட இசையை மீண் டும் ஒருமுறை ஒலிக்க விடுங்கள். மறுப டியும் அந்த ஆரம்பகால வேகம், தாகம் பிறக்கும் என்கிறார்கள்.

தடாலடியான செயல்பாடுகள்

விறுவிறுப்பு, `த்ரில்’லை ஏற்படுத்தும் செயல்கள் `டோபோமைனை’ விடுவிக்கின்றன என்கிறார், ரட்சர்ஸ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஹெ லன் பிஷர். காதல் உணர்வுடன் தொடர் புடைய ரசாயனம் `டோபோமை ன்.’ உறவு விருப்பத்துக்கான ஹார்மோனா கிய `டெஸ்ட்டோஸ்டிரோ னின்’ அள வை `டோபோமைன்’ கூட்டுகிறது. வே கமான ஆற்றில் பட கைச்செலுத்துவ து, உயரமான இடத்திலிருந்து தக்க பாதுகாபுடன் தலை கீழாகக் குதிக்கும் `பங்கி ஜம்பிங்’ போன்றவை உங்களுக்கு உதவக் கூடும். சுறுசுறுப்பாக வேலைகளில் ஈடுபடுவது `எடார்பினை’ விடுவித் து உங்களை ஓர் உச் சத்தில் வைக்கிறது, அப்போது `பங்கி ஜம்பிங்’ போன்றவை கூடத் தேவை யில்லை என்கிறார் குடும்ப நல ஆலோசனை நிபுணர் வர்க்கா. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த விளையாட்டில் ஈடுபடலாம் அல்லது சிறு உடற்பயி ற்சியை நாடலாம் என்றும் அவர் யோ சனை கூறுகிறார்.

விலகி… சீண்டி…

தம்பதிகளை பொறுத்தவரை படுக் கையறையில் சற்றே விலகியிருப்ப து பொதுவாக பரிந்துரைக்கபடுவது இல்லை. இருவரில் ஒருவர் மட்டு ம் ஆசை கொண்டு அதற்கு அடுத்தவர் இசைந்து கொடுப்பது, `அவசர மான உறவுகள்’ வைத்துக்கொள்வதற்கு இ ரண்டு வார கால விடுப்பு அளியுங்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் `அதை’ வைத்துக்கொள்ளலாம் என்று முடிவெ டுங்கள். அதுவரை நீங்கள் உங்கள் துணையைச் சீண்டி வாருங்கள். விலகியிருக்கும் அந்த ஒரு வார காலம் `அவருக்கு’ நீண்ட கால மாகத் தெரியும். அதன் பின் படுக் கையில் இணைம்போது அற்புத மாகவும் இருக்கும். ஆனால் இது குறித்து இருவரும் பேசி சம்மத ம் என்றால் மட்டுமே ஈடுபடுங் கள், `விடுப்பு’ காலம் மிகவும் அதிகமாகவும் இல்லாமல் பார்த்துக் கொ ள்ளுங்கள் என்றும் பாலியல் ஆலோசகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: