Sunday, September 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தடுப்பூசி எச்சரிக்கை! – இதற்கு விடையளிக்க வேண்டியது அரசும், மருத்துவத்துறையும் தான்!

தடுப்பூசிகள் சில எச்சரிக்கைகள்!

எச்சரிக்கை: பொது நலன் கருதியே இங்கு சில விஷயங்கள் சொல்லப்ப ட்டுள்ளன. வினாக்கள் எழுப்பப்பட் டுள்ளன. இதற்கு விடையளிக்கும் பொறுப்பு அரசுக்கும், மருத்துவத் துறைக்கும் இருக்கிறது. யாரையு ம் அச்சுறுத்து வது நோக்கமல்ல. இதை கவனமாக படித்து உங்கள் குடும்ப மருத்துவரின் பரிந்துரையு டன் மருந்தை உட்கொள்ளுங்கள். தடுப்பூசிகளை போட்டுக் கொள்ளுங்க ள்.

சந்தேகத்துக்கான விதை:

அடிப்படை சுகாதார பாதுகாப்புக் கும் ஒவ்வொரு நாட்டின் சுகாதார மேம் பாட்டு தேவையிலும் தடுப் பூசிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற ன. சர்வ தேச அளவில் வழிகாட்டும் உலக சுகாதார நிறுவனமும், குழந் தைகளு க்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மையமும் நோய்த் தடுப்புக்கு பல்வேறு வகைகளை சுட்டிக்காட்டி னாலும் குழந்தை பருவத்திலிருந்து தடுப்பூசிகள் போடுவது அடிப்படையானது. ஆனால், ஒவ்வொரு நாட் டின் சூழலுக்கு ஏற்ப இதன் தன்மை மாறுபடும். எழுநூறு கோடிக்கும் மேல் இன்று உலக மக்கள் தொகை இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதில், இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது. இந்நிலையில் இந் தியாவின் தடுப்பூசி சந்தையின் மதிப்பு 275 மில்லியன் டாலர். சந் தேகம் இங்கே தான் எழுகிறது.

இந்திய மருத்துவத்துறை – 1990 க்கு முன்:

மக்களின் அத்தியாவசிய தேவை யான மருந்துகள் உற்பத்தியில் உலகிலேயே இன்று இந்தியா நான் காவது இடத்தில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட சுமார் 200 நாடுகளுக்கு மருந் துகளை ஏற்றுமதி செய்கிறது. ஏழை மற்றும் வளரும் நாடுகள் இந்தியா வின் மருந்துகளை நம்பித்தான் இரு க்கின்றன. (இன்னொரு பக்கம் இதே இந்தியாவில்தான் கிட்டத்தட்ட 70 கோடி மக்கள் எந்தவிதமான மருந்துக ளையும் வாங்க முடியாதவர்களாக ஏழ் மையில் இருக்கின்றனர். எவ்வளவு பெரிய முரண்!) இதற்கு காரணங்கள் மூன்று. 1. இந்திய காப்புரிமை சட்டம், 1970. 2. பொதுத்துறை நிறுவ னங்கள். 3. 1978ல் உருவாக்கப்பட்ட மருத்துவ கொள்கை. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியி ல்1911ல் உருவாக்கப்பட்ட தயாரிப்பு விதிமுறைகள் மாற்றப்பட்டு பன் னாட்டு நிறுவனங்கள் காப்புரிமை பெற்ற மருந்துகளை இந்திய நிறுவ னங்கள் தயாரிக்க அனுமதிக்கப்பட்டன.

அதுநாள் வரை இருந்த மருந்துக்கான காப்புரிமை செய்முறைக்கான காப்புரி மையாக மாற்றப்பட்டது. இதனால் வெளி நாடுகளில் கண்டுபிடி க்கப்பட்ட, கண்டு பிடிக்கப்படும் புதிய மருந்துகள் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் வெவ்வே று வழிமுறைகளில் தயாரிக்கப்பட்டு குறைந்த விலையில் வழங்கப்ப ட்டது. இதன் விளைவாக பன்னாட்டு நிறுவன ங்களுக்கு விற்பனையில் சரிவு ஏற்பட்டது. சோவியத் ரஷ்யாவின் உத வியுடன் தொடங்கப்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்களான ஐ.டி.பி.எல்., எச்.ஏ.எல். ஆகியவை மருந்துகளை உடனுக் குடன் கிடைக்க வழிசெய்த ன.

ஸோ… வேறுவழியின்றி பன்னாட்டு மற்றும் இந்திய தனியார் நிறுவன ங்களும் தொழிற் சாலைகளை நிறுவி உற்பத்தி செய்தனர். 1978ல் உரு வாக்கப்பட்ட மருந்துக் கொள்கை இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்க ளுக்கும், தனியார் கம்பெனிகளுக்கும் சாதகமான பல அம்சங்களை கொண்டு வந்தது. அன்றைய தினம் பயன்பாட்டில் இருந்த 374 மருந்துகளும் விலைக்கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தது. இதனால் பன்னாட் டு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் குறைந்து 25 சதவிகிதத்துக்கு வந்துநின்ற து.

இந்திய மருத்துவத்துறை – 1990க்குப் பின்:

இந்திய மருத்துவத்துறையின் அபார வளர்ச்சிக்கு அச்சாணியாக இரு ந்த மூன்று காரணங்களும் 1990க்குப் பின் மெல்ல மெல்ல தேய்ந்துவிட்டன. பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் உற் பத்தி கிட்டத்தட்ட நீர்த்து போய் விட் டது. ஐ.டி.பி.எல். நிறுவனத்தில் உற்ப த்தி இல்லை. ஹெச்.ஏ.எல். நிறுவனத்தில் மிகக் குறைந்த அளவில் உற் பத்தி தொடர்ந்தது. 1978ல் உருவாக்கப்பட்ட மருந்துக் கொள்கைகளில், 1986, 1994, 2001ல் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன. பன்னாட்டு நிறுவனங்க ளுக்கு கதவுகள் திறக்கப் பட்டன. உலக வர்த்தக நிறுவனத்தில் கையெ ழுத்திட்டு வர்த்தகம் சார்ந்த அறிவுசார் சொத் துரிமை ஒப்பந்தத்தை ஏற் றுக் கொண்டதாலு ம், 1970 ம் ஆண்டு காப் புரிமைச் சட்டத்தில் ஒரு மாற் றத்தை 2005ல் கொண்டு வந்ததாலும் வெளிநாட்டில் காப்புரி மை பெறப் பட்ட மருந்துகளை இந்தி யாவில் தயாரிக்க முடியாமல் போனது.

இதனால்தான் இன்று மருந்து கள் சராசரி இந்திய மக்களுக்கு எட்டாக் கனியாகிவிட்டன. மருந்துகளின் மீதான கட்டுப் பாடு மெல்ல மெல்ல தளர்ந்து வருவதால், அனைவருக்கும் மருந்து என்பது இப்போது சாத் தியமில்லை. தவிர, மனித ஆரோக்கியத்துக்கான பராமரிப் பில் சுமார் 80 சதவிகிதம் மருந்துகளுக்காகவே செலவிடப்படுகின்றன. இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுபவர்கள் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற அடித்தட்டு மக்களே. சுகாதாரம் இல் லாத சுற்றுச்சூழல், மறுக்கப்படும் அடி ப்படை வசதிகள், சுத்தமில்லாத குடி நீர் என அன்றாட பிரச்னைகளு டன் மருந்து விலையும் மக்களை அதள பாதாளத்துக்கு தள்ளியிருக் கிறது.

மருந்துத் துறையில் தாராளமயம் புகுந்துவிட்டதால், அத்தியாவசிய மான மருந்துகளின் உற்பத்தி குறை ந்து விட்டது. பதிலாக தேவையற்ற மருந்துகளின் உற்பத்தி அதிகரித்து விட்டது. இதனால் தேவையான மரு ந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, விலை விண்ணைத் தொட்டிருக் கிறது.சுருக்கமாக சொல்வதெனில் இந்திய மருத்துவத்துறை இப்போ து உற்பத்தியிலிருந்து விலகி வர்த் தகத்துக்கு மாறிவிட்டது. ஏற்றுமதி க்காக பெரும் சலுகைகள் வழங்கப் பட்டுள்ளன. இதனால் 50 சதவிகித இந்திய மக்களுக்கு தேவை  க்கேற்ப மருந்து கிடைக்கவில்லை.

காணாமல் போகும் இந்திய நிறுவனங்கள்:

பெரும் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் இந்திய நிறுவனங்களை அடுத்தடுத்து இப்போது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வாங்கி வருகின்றன. சில உதாரண ங்கள். மேட்ரிக்ஸ் லாப்ஸ் நிறுவனத் தை அமெரிக்காவை தலைமையி டமாக கொண்ட மைலன் வாங்கியிரு க்கிறது. போலவே டாபர் பார்மா நிறுவ னத்தை சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பெரசீனிய ஸ் கேபியும், ரான்பாக்சி யை ஜப்பா னை சேர்ந்த டாய்ச்சி சான்க்கியோவும், சாந்தா பையோடெக் நிறுவன த்தை பிரான்சை சேர்ந்த சனோபி அவெண்டிஸ்ஸும், ஆர்க்சிட் கெமிக் கல்சை அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஹாஸ்பிராவும், பிரமல் ஹெல்த் கேரை அமெரிக்காவை சேர்ந்த அப்பாட்டு ம் வாங்கியிருக்கின்றன.

இந்தியாவில் தடுப்பூசி மருந்துகளின் உற்பத்தி:

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகான இந்தியாவின் மருத்துவத்துறை வளர்ச்சியி ல் தடுப்பூசி நிறுவனங்களின் பங்கு மகத்தானது. கர்ப்பி ணிப் பெண்கள் மற்றும் குழந்தை இறப்பில் அபாயகரமான நிலையில் இருந்த நம் நாட்டை காப்பாற்றியது சுயேட்சையான, சுயசார்பான மரு ந்து கொள்கைக ள்தான். உதாரணமாக 1967 – 1977ம் ஆண்டுகளில் கடும் முயற்சியால் போலியோ சொட்டு மருந்து குன்னூரில் உள்ள பாஸ்டர் இந்தியா நிறுவனம் கண்டுபிடித்தது. ஆனால், பின்னாட்களில் இந்திய அரசு தயாரிப்பை ஏதேதோ காரண ங்கள் சொல்லி முடக்கி வைத்தது. அதற்கு பின்னர் 1987ல் மும் பையில் உள்ள ஹாப்கின்ஸ் நிறுவ னம் போலியோ சொட்டு மருந்தை தயாரித்தது. இதையும் ஒரு கட்டத் தில் இந்திய அரசு நிறுத்தச் சொன்னது.

இதன்பின்னர் 1988ல் மத்திய அரசு ஒரு புதிய நிறுவனத்தை தொடங்கிய து. அந்நிறுவனத்தால் முழு உற்பத்தியும் செய்ய முடியவில்லை. தேவைக்கே ற்ப கொடுக்க முடியவில்லை. இதனா ல் உற்பத்தி நிறுத்தப் பட்டது. என்றா லும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கிடை த்த ஆர்டர்கள் குறையவில்லை. பதி லாக அதிகரித்தன. 1989ல் குர்கானில் தொடங்கப் பட்ட மிக்ஷிசிளிலி நிறு வனம் (பிரெஞ்சு தொழில்நுட்ப உதவி) தட்டம்மை தடுப்பூசி தயாரிப் புக்கான வேலையில் இறங்கின. ஆனால், பிரான்ஸ் அரசுடன் போடப் பட்ட ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக நிறைவே ற்ற முடியாமல் போனதால், போடப்பட்ட மூலதனம் மொத்தமும் விரயமாகி, ஒரு கட்டத்தில் இந்த நிறுவனமும் மூடப்பட்டது.

இதனால் நம் நாட்டில் இருந்த தட்டம்மை தடுப்பு மருந்து தேவையை தனியார் நிறுவன ங்கள் தங்கள் லாபத்துக்காக பயன்படுத்த ஆர ம்பித்தன. மொத்தத்தில் உலக சுகாதார நிறு வனம் அறிவுறுத்தியுள்ளபடி உலக தேவைக் கேற்ப தடுப்பூசி மருந்துகள் இந்தியாவில் தாராளமாக கிடைப் பதில்லை. ஒரு தட்டு ப்பாடு நிலவியபடியே இருக்கிறது. இது செயற்கை யான தட்டுப்பாடு. இதுவும் 1990க்கு பிறகுதான் தொடங் கியது. தாராள மயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்தக் காலக்கட்டத்தில் தான் என்பதை நினைவில் கொள்க. 1998 – 2001 காலத்துக்குள் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளுக்காக கொடு க்கப்படும் பாரம்பரியமிக்க தடுப்பூசி களின் உற்பத்தியை குறைத்து விட் டு, அதிக லாபம் தரக்கூடிய தடுப்பூசி கள் சந்தைக்கு வரத் தொடங்கியது. இதற்காகவே 15க்கும் மேற்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் திட்ட மிட்டு இந்தியாவில் மூடப்பட்டன. இந்திய மக்கள் சக்கையாக பிழியப்பட்டார்கள். இது உலக நாடுகளிலும் எதிரொலித்தது.

காரணம், இந்திய உற்பத்தியாளர்களில் பெரும்பான்மையினர் – அதாவ து, 9 நிறுவனங்கள் – உலக மக்களின் தேவைகளுக்காக தடுப்பூசி மருந்து களை உற்பத்தி செய்து வந்தவர்கள் தான். இதில் எட்டு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக் கது. இத்துடன் லாபகரமான தடுப்பூ சிகள், இந்திய நாட்டு அட்டவணை யில் திட்ட மிட்டு சேர்க்கப்பட்டன. வலுக்கட்டாயமாக மக்களும், குழந் தைகளும் இதை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என பிரசாரம் செய்யப் பட்டன, செய்யப்பட்டும் வருகின்ற ன.

ஆபத்தான தடுப்பூசிகள்:

உலகிலுள்ள அனைத்து மருத்துவர்களும் கொடூரமான ரசாயன விஷங் கள் கலக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளை யாருக் கும் போடக் கூடாது என்று எச்சரித்திருக் கிறார்கள். ஆனால், லாபம் சம்பாதிப்பதற் காக அவைகள் இந்தியா உட்பட மூன் றாம் உலக நாடுகளில் சர்வசாதாரணமாக புழங்கு வதாக சொல்கிறார்கள். எனவே, நீங்களோ அல்லது உங்கள் குழந்தைக ளோ தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதற்கு முன் கீழ்க்கண்ட ரசாயன நச்சு கள் அதில் இருக்கிறதா என்று ஒன்றுக்கு இருமுறை சரிபாருங்கள். குடு ம்ப மருத் துவர்களின் உதவியை நாடுங்கள்.

அமோனியம் சல்பேட் – வயிறு, குடல் கல்லீரல் மற்றும் நரம்பு மண்டலத் தை பாதிக்கும்; பீட்டா பிராபியோ லாக்டோன் – கல்லீரல், வயிற்று புற்று நோய்களை ஏற்படுத்தும்; லாட்டக்ஸ் ரப்பர் – திடீர் அதிர்ச்சி மற்றும் இறப்பை உண்டாக்கும்; எம்.எஸ்.ஜி. – பிறவிக் கோளாறு மற்றும் ஒவ்வாமை உண் டாகும்; அலுமினியம் – அலிமியர்ஸ் நோய், டிமென்ட் சியா, வலிப்பு, கோமா உண்டாகும்; ஃபார்மால்டிஹைட் – மூளை மற்றும் குடல் புற்று நோயை உண்டாக்கும்; டிரைபுடைல் பாஸ்பேட் – சிறுநீரகம் மற்றும் நரம்பு மண்டல பாதிப்புகள்;

குளுதரால்டிஹைட் – பிறவிக் குறைபாடுக ளை ஏற்படுத்தும்; ஜெலடின், ஜெந்தாமைசின் சல்பேட் – ஒவ்வாமை; பாலிமைக்சின் பி பாதர சம் – வர லாற்றிலேயே கொடிய விஷமாகக் கருதப்படுகிறது. மூளை, நரம்புகளில் பாதிப் பை ஏற்படுத்தும். தொப்புள் கொடி வழியாக கருவில் வளரும் சிசுவை அடையும்; நியோ மைசின் சல்பேட் – சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படுவ தில் தடையை ஏற்படுத்தும். மூளை வளர்ச்சி குறைப்பாட்டை உண்டா க்கும்; பினால் (கார் பாலிக் அமிலம் / எதிலின்கிளைகால் / பினோ ஜைத னால்) – செல்களை பாதிக்கும் விஷம்.

நன்றி தினகரன்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: