Tuesday, February 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

“நாக்கு” இல்லையேல், பேச்சும் சுவையும் ஏது? – அந்த நாக்கினை பாதுகாப்ப‍து எப்ப‍டி?

நம் வாயில் பற்களுக்கு இடையில் பாதுகாப்பாக அமர்ந்திருக்கும் உறு ப்பு நாக்கு. இது தசையால் ஆனது. உடலில் எலும்புகள் இல்லாத உறு ப்புகளில் நாக்கும் ஒன்று. உணவை உண்பது, உணவை மெல்வது, உண வை விழுங்குவது, பானங்களை அருந்துவது போன்ற முக்கியமான உணவுச்செரிமான இயக்கத்துக்கு உதவுவது நாக்கின் முக்கியப்பணிக ள். இவை தவிர, நாம் பேசுவதற்குத் தேவையான ஒலி வடிவத்தைத் தருவதற்கு நாக்கின் அசைவுகள் முக்கியம்.

இயல்பான நாக்கு சிவப்பும் ஊதாவும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும். ‘மியூ க்கஸ்’ எனும் வெளி உறையால் மூடப்பட்டிருக்கும். நாக்கின் மேற் பரப்பில் ஆயிரக்கணக்கான அரும்பு கள் அமைந்துள்ளன. நாம் உண்ணு ம் உணவின் சுவையை அறிய உத வுவதும் நாக்குதான். அதற்கு உதவு ம் வகையில் நாக்கில் ‘சுவையுண ர்வு ஏற்பிகள்’ ஏராளமாக உள்ளன. இவை இனிப்பு, உப்பு, புளிப்பு, கசப்பு ஆகிய நான்கு அடிப்படைச்சுவைக ளை நமக்கு உணர்த்துகின்றன. நாக்கின் நுனி, இனிப்புச் சுவையை உண ர்த்தும். உப்புச் சுவையை நாக்கின் மேற்புறம் அறியும். நாக்கின் பின் புறத்தில் கசப்பு தெரியும். புளிப்புச் சுவையை நாக்கின் பக்கவாட்டுப் பகு திகள் உணர்த்தும்.

நாக்கைச் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளத் தவறி னால் பாக்டீரியா, வைரஸ், ‘கான்டிடா ஆல்பிக ன்ஸ்’ எனும் பூஞ்சை போன்ற தொற்றுக்கிருமிக ள் நாக்கைப் பாதிக்கும். அப்போது நாக்கில் புண் கள் வரும். இரும்புச் சத்து, வைட்டமின் சத்து உட்பட்ட பல ஊட்டச்சத்துகள் குறைவாக உள் ளவர்களுக்கு நாக்கில் அடிக்கடி புண்கள் வரும். நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைந்துள்ளவர்களுக்கும், வெற்றிலை பாக்கு, பான் மசாலா, புகையி லை போடுபவர்கள், புகைபிடி ப்பவர்கள், மது அருந்துபவர்க ள் ஆகியோ ருக்கும் நாக்கில் புண் வரும் வாய்ப்பு அதிகம். பற்கள் கூர்மையாக இருந் தால் அவை நாக்கைக் குத்திப் புண்ணாக்கிவிடும். ஸ்டீராய் டு, ‘ஆன்டி பயாடிக்’ போன்ற சில மருந்துகளை அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போதும், சில மருந்துகளின் ஒவ்வாமை காரணமாகவும் நாக்கில் புண் ஏற்படுவதுண்டு. தேர்வு நேரங்களில் மாணவர்களுக்கு உண்டாகிற மன அழுத்தம், தூக்கமின்மைகூட நாக் கில் புண் உண்டாக வழி அமைக் கும். பற்களில் ‘கிளிப்’ போட்டிருப் பவர்களுக்கும் செயற்கைப் பல் செட் சரியாகப் பொருந்தாதவர்க ளுக்கும் நாக்கில் புண் ஏற்படுவ தற்கு அதிக வாய்ப்புண்டு. இப் போது குழந்தைகளுக்கும் சர்க் கரை நோய் வருகிறது. கட்டுப்படு த்தத் தவறினால் நாக்கில் புண் வரும்.

நாக்கில் உண்டாகிற புண்களுக்குக் காரணம் தெரிந்து சிகிச்சை பெற்றா ல் அவை மீண்டும் மீண்டும் வருவதைத் தடுக்கலாம். உதாரணமாக, குழந்தைகளைப் பொறுத்தவரையில் நாக்குப்புண்ணுக்கு ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுதான் பிரதான காரணமாக இருக்கும். அப்போது காரட், பீட்ரூ ட், பீன்ஸ், கீரைகள் போன்ற காய்கறிகளை யும், பால், முட்டை, இறைச் சி, ஈரல், போன்ற அசைவ உணவுகளையும், கை க்குத்தல் அரிசி, தீட்டப் படாத கோதுமை , முளைக் கட்டியப் பயறுகள், பருப்பு வகைகள், நில க்கடலை, கொண்டைக் கடலை போன்றவற்றையும், பேரீச்சை, எலுமிச்சை, திராட்சை, ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, தக்காளி போன்ற பழங்க ளையும் அடிக்கடி சாப்பிட்டால் சத்துக் குறைவால் நாக்கில் ஏற்படுகிற புண்களைக் குணப்படுத்தவும் முடி யும்; தடுக்கவும் முடியும்.

நாக்கு என்பது ஒரு நோய் காட்டும் உறுப்பு என்றால் மிகையில்லை. கா ரணம், நாக்கைப் பார்த்ததும் நாற் பதுக்கும் மேற்பட்ட நோய்களைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். எடுத்துக்கா ட்டாக, நாக்கு வெளுத்துக் காணப்ப ட்டால், உடலில் ரத்தம் குறைந்துள் ளது என்றும் ரத்தச்சோகை நோய் உள்ள து என்றும் பொருள். நாக்கு மஞ்சளாக இருந்தால் மஞ்சள் காமாலை நோயைக் குறிக்கும். காய்ச்ச ல் உள்ள ஒருவருக்கு நாக்கில் வெண் படலம் திட்டாகப் படிந்தி ருந்தால் அது டைஃபாய்டு காய் ச்சலுக்குரிய நோய்க் குணம். வெள்ளையும் கறுப் புமாக நிறம் மாறியிருந்தால் அது புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறி. ஆகவே, நாக்கு நமக்குப் பல நோய்க ளைத் ஆரம்ப நிலையிலேயே தெரி வித்து அவற்றின் ஆபத்துகளைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. ஆனால் ஒன்று, வெற்றிலைப் பாக்கு, புகையிலை போன்றவற்றைப் போடும்போது மே ற்படி நோய்களை அறிய முடியாது. இவர்களுக்கு நோய் முற்றிய பிறகு தான் இந்த நோய்கள் வெளியில் தெரியு ம். இதனால் இவர்களுக்கு ஆபத்துகள் பெருகும்.

பரம்பரை காரணமாக சில குழந்தைகளுக் குப் பிறவியிலேயே நாக்கு சிறியதாக இருக்கும். இன்னும் சிலருக்கு நாக்குப் பெரிதாக இருக்கும். குறிப்பாக, ‘டௌன்சி ன்ட்ரோம்’ குறைபாடு உள்ள குழந்தைக ளுக்கு இவ்வாறு நாக்குப் பெரிதாக இருக் கும். இவற்றால் ஆபத்தில்லை. சிலருக்கு ப் பிறவியிலேயே நாக்கு வாய்த்தளத்துடன் ஒட்டியிருக்கும். இதனைச் சிறு அறுவை சிகிச்சை மூலம் சரி செய்துவிடலாம். சிலருக்கு நாக்கில் முடி வளரும். இன்னும் சிலரு க்கு உணவு பட்டதுமே எரிச்சல் உண்டா கும். நாக்கு அடிக்கடி உலர்ந்துவிடும். இவையெல்லா மே உடலில் உண வு வளர்சிதை மாற்றம் அடையும்போது உண் டாகிற குறைபாடுகளைத் தெரி விக்கும் அறிகுறிகள். மருத்துவ ரிடம் ஆலோசித்து சிகிச்சை பெற்றால் குணமாகும். நாக்கில் வெகுநாட்களாக புண் ஆறவில் லை என்றால் அது புற்றுநோயாக இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புண்டு. அதிலும் புகை பிடிப்பது, புகையிலை போடுவது, பாக்கு மற்றும் பான் மசாலா மெல்லுவது போன்ற பழக்கங்கள் உள்ளவ ர்களுக்கு இந்தப் பாதிப்பு வருகிற வாய்ப்பு மிக அதி கம். இவர்கள் எச்சரிக் கையாக இருக்க வேண்டும்.

நாக்கைப் பாதுகாக்க….

காலை, இரவு என இருவேளைகளும் பற்களை நன்கு துலக்கிச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண் டும். பற்களைத் துலக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நாக்கையும் சுத்தப்ப டுத்த வேண்டும். மவுத்வாஷ் கொண்டு வாயைக் கழுவுவது நாக்கின் அழுக்கை நன்றாகச் சுத்தம் செய்யும் என்றாலும், மவுத் வாஷை அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டா ம். அதில் உள்ள ஆல் ஹகால் நாக்குக் குத் தீமை பயக்கும். நாக்குக்கு அதிகச் சூடான பானங்களும் அதிகக் குளிரிச்சி யான பானங்களும் ஆகாது. இதுபோ ல், புளி, காரம் மிகுந்த உணவுகளை அடிக் கடி சாப்பிட்டாலும் நாக்கின் ஆரோக்கிய த்தை அவை பாதிக்கும். மருத்துவர் ஆலோசனையின்றி நீங்களாகவே ‘ஆன்டிபயாடிக்’ மரு ந்துகளைச் சாப்பிடாதீர்கள்.

– மருத்துவர் கு.கணேசன்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: