Monday, January 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தடயவியல் (Forensic Science): – ஒரு பார்வை

தடய அறிவியல் அல்லது தடயவியல் (Forensic Science) என்பது அறிவியலின் உதவியுடன் குற்ற ச்செயல்களை ஆராயும் ஓர் துறையாகு ம். குற்றம் நடந்த இடத்தில் கிடைக்கும் தடயங்களை எடுத்து, அவற்றை சோத னைச் சாலைகளில் ஆராய்ந்து, நீதி மன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் அளவிலா ன சாட்சியங்களாக தடயவியல் வல்லு னர்கள் மாற்றுகின்றனர்.

குருதி, எச்சில், மயிர், வாகனச் சக்கரங்க ள் மற்றும்

காலணிகளின் அச்சு, கைரேகை, காலடி தடங்கள் வெடிபொ ருட்கள், உடலின் பிற திரவங்கள், மதுபானங்கள் போன்றவற் றை தடய அறிவியல் நிபுணர் கள் ஆய்வு செய்து முக்கிய மான துப்புகளைத் தருகின்ற னர். அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்களாக இவை அமை கின்றன. இதுதவிர கையெழு த்து மோசடிகள் குறித்து ஆராய்வதும் இத் துறையில் அடங்கும். வழக்குகளை தீர்க் க உதவும் தகவல்களைச் சேகரித்து தடயவியல் வல்லுனர்கள் காவல்துறைக்கு உதவுகி ன்றனர்.

மருந்தியல், சோதனை, கள அறிவியல் என்ற மூன்று வகையி ல் தடவியல் பணி அமைகிறது. காவல்துறை, சட்டஅமலாக்க துறை, பல்வேறு வகையான சட்ட அமைப்புகள், அரசு மற்றும் தனியார் துப்பறியும் நிறுவனங்க ள் முதலியன தடய அறிவியல் துறையை நாடுகின்றன.

தற்காலத்தில் பெண் தடய அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் இப் பணியில் ஈடுபட்டிரு க்கின்றனர்:

Police forensic investigation in Ashton-under-Lyne, England, using a tent to protect the crime scene. இன்று நவீன தொழில் நுட்ப உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்படும் சைபர் குற்றங்கள், மருத்துவத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளை கொண் டு நடத்தப்படும் குற்றங்கள் என குற்றத்தின் வளர்ச்சிக்கேற்ப இக் குற்றங்களைக் கண்டறிய காவ ல் துறைக்கும், நீதித் துறைக் கும் உதவியாக இருப்பது தடய அறிவியல் ஆகும். கொலை, பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு களை டி.என்.ஏ மூலம் கண்டறிவது, குண்டுவெடிப்பு நடைபெ ற்ற இடங்களில் கிடைக்கும் தட யங்களை வைத்து அது எந்த மாதிரியான குண்டு என்று கண்டறிவது, ஒரு சில வழக்கு களில் கொலைக்கு பயன் படுத் தப்பட்ட துப்பாக்கி அல்லது ஆயுதம் எந்த வகையைச் சேர்ந் தது என்பது பற்றிய பல்வேறு முக்கிய தடயங்களை கண்டறி ய தடய அறிவியல் வெகுவாக உதவி வருகிறது. பெண்களு க்கு எதிரான கொடுமைகள், போ தைப்பொருட்கள் பயன்பாடு போன்ற குற்றங்களைக் கண்டு பிடிப்பதிலும், தடய அறிவியலி ன் பங்களிப்பு மகத்தானதாக இருந்து வருகிற து.

தடய அறிவியல் துறையின் பயன்பாடுகள்:

நடந்த குற்றத்தில் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு, உண்மையை கண்கண்டறிதல், சரியான நபர்களை அடையாளம் காணு வதற்குத் தேவையான தடயங்க ளை எடுத்து அறிவியல் பூர்வ மாக நிரூபித்தல் ஆகியவை தடய அறிவியலின் பணியாகு ம். மேலும் தடயவியல் வல்லுந ர்கள் நேரடியாக எந்த வழக்கிலு ம் நுழைய முடியாது. காவல் துறை இவர்களது தேவையை கருதி அழைக்கும் போது குற் றம் நடந்த இடத்துக்கு செல்வ ர். குறிப்பிட்ட குற்றத்துக்கு என்று மட்டுமல்லாமல் கொ லை, கொள்ளை, கற்பழிப்பு, குண்டுவெடிப்பு, விபத்தில் இற ந்த மற்றும் சிதைந்த உடல் களை அடையாளம் காண்பது உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளையும் தடய அறிவியல் துறை மேற்கொள்கிறது.

தடயவியல் நிபுணரின் தகுதிகள்:

தடய அறிவியலில் நிபுணருக்குத் தனி த்திறனும், தடயங்க ளை மூன்றாம் கோணத்தில் பார்க்கும் அறிவும் தே வைப்படும். தருக்க சிந்தனையும், ஆர் வமும் உள்ளவராக இருக்க வேண்டு ம். இயற்பியல் அல்லது உயிரியல் பாடப் பிரிவில் பட்டப் படிப்பு முடித்தி ருக்க வேண்டும். புள்ளியியல் தொடர்பான விவரங்களும் அறிந்திருப்பது பயன்தரும். விசாரணையின்போது நடுநிலை மை வகிப்பதும், மனப்பற்றி ன்மை, மத சார்பின்மை இல்லாத வராக இருப்பதும் தடயவியல் நிபுணருக்குரிய இன்றியமை யாத தகுதிகளில் ஒன்று.

பிரிவுகள்:

தடய அறிவியலில் பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளன. அவைகளுள் சில:

கைரேகை, நுண்ணுயிரியல், உளவியல், பல்லமைப்பியல் (பல், ஈறு அமைப்பியலும் நோய்களும் பற்றிய துறை, (Odontology) நோக்குறியியல் (Pathology) தமிழகத்தில் தடய அறிவியல்.

ஆசியாவிலே சென்னையில் தான் முதன் முதலில் (1849-ம் ஆண்டு) தடய அறிவியல் துறை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. சென் னை உட்பட ஒன்பது மண்டல அலுவலங்கள் இருக்கிறது. மேலும் 33 இயங்கும் தடய அறிவியல் (Mobile Forensic Science Laboratory) அலுவலகங்கள் இருக்கிறது. சென்னை அலுவல கத்தில் மட்டும் அனைத்து 14 சோதனைகளையும் செய்யும் வசதி இருக்கிறது.

இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள்:

இந்தியாவில் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு பல்கலைக் கழக ங்களில் தடயவியல் தொடர்பா ன கல்விகள் வழங்கப்படுகின் றன. மணிப்பூர் பல்கலைக்கழகத்தில் தடயவியல் அறிவியல் தொடர்பான மூன்றாண்டு பி.எஸ்சி. படிப்பு வழங்கப்படுகிறது . தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் குற்றத் தட யவியல் மாந்தவியல் (Forensic Anthr opology) பிரிவில் பட்டயப்படிப்பு அளிக்க ப்படுகிறது. கர்நாடக பல்கலைக்கழகத் தில் (Karnatak University) பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு குற்றவியல் மற்றும் கைரேகை அறிவியல் (Crimino logy and Forensic Science) விருப்பப் பாட மாகத் தேர்வு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு ள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சென்னை அண்ணா பலகலைக்கழகம் சென் னைப் பல்கலைக்கழகம் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஜான்சியில் உள்ள புந் தேள்கண்ட் (Bundelh kand) பல்கலைக்கழகம், ஆக்ராவில் உள்ள பீமா ராவ் அம்பேத்கர் (Bhimrao Ambedkar) பல்கலைக்கழகம். ஐத ராபாது ஒசுமானியா பல்கலைக்கழகம். பாட்டியாலாவில் உள்ள பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம். ஒரிசாவின் (ஒடிசாவில்) புவனேசுவரில் உள்ள உத்கால் (Utkal) பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தடய வியல் தொடர்பான படிப்புகள் வழங்கப்படுகி ன்றன.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: