Sunday, September 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உங்களுக்குள் அதிதீமாக செக்ஸ் உணர்ச்சிகள் எழும்போது, நீங்கள் செய்ய‍வேண்டியவைகள்

சுய இன்பம் என்பது ஒரு சாதாரண சமாதான நடவடிக்கை யே ஆகும். அதனால் இப் பழக்கத்தில் ஈடுபடுவது தவறல்ல. ஆனால் இளம் வயதில் அடிக்கடி தலைத் தூக்கும் காம உணர் வை கட்டுப்படுத்த தெரிந்து கொ ள்வது அவசியம். இளம் வய துகாரர்களுக்கு எச்.ஐ. வி தொற்றி எய்ட்ஸ் என்னு ம் ஆட்கொல்லி நோய் வரு வதை பார்க்கும்போதுதான் பாலுணர்வு கட்டுப்பாட்டு யுக்திக ளின் முக்கியத்துவத்தை

நாம் உணருவது கட்டாயமாகிறது.

யுக்தி ஒன்று:

எப்போதும் உங்களை பிஸி யாகவே உங்களை வைத்தி ருங்கள். இளம் வயதில் மூ ளை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவ தால் அதற்கு சதா தீனி தேவைப்படுகிறது. நீங் கள் சரியான தீனி போடாவிட்டால் மனம் தன் விருப்பத்திற்கு ஏதாவது முருங்கை மரத்தில் ஏறி ஆடு ஆரம்பித்து விடும். அதனால் கதை, கவிதை, அறிவியல் ஆராய்ச்சி என்று அறிவு க்கு உணவு போட்டுக் கொண்டே இருந்தால் மனதி ல் வெறு மை தோன் றாது.

யுக்தி இரண்டு:

தனிமையை முடிந்தவரை தவிர்த்து விடுங்கள். செய்வ தற்கு எதுவுமே இல்லாதபோது, தனியாக இருப்பது கண்ட தையும் பரீட்சித்துபார்க்க தூண்டிவிடும். எனவே எப்போதும் பலர் சூழ இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

யுக்தி மூன்று;

விளையாட்டில் ஈடுபடுங் கள்- அது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. ஹார்மோன்களைச் செலவழிக்க ஒரு நல்ல வடிகாலாகவும் அமைகிறது.

யுக்தி நான்கு:

ஏதாவது சுவவாரசியமான பொ ழுதுபோக்கை வளர்த்துக் கொள் ளுங்கள். அந்த பொழுதுபோக் கில் ஈடுபடும்போது பிற தேவை யில்லாத எண்ணங்களை மறந் து சுவாரஸ்யத்தில் மனம் லயி க்குமாறு செய்யுங்கள்.

யுக்தி ஐந்து:

பெற்றோருக்கு உதவி செய்யும் வகையில் வீட்டு வேலைகளி ல் உடலை வருத்தி உழைத்தால் கூட சில தேவையில்லாத காம எண்ணங்கள் வருவதை அறவே தவிரிக்க இயலும்.

யுக்தி ஆறு:

காம உணர்வு தலைதூக்கினா ல் சுய இன்பமா, வெறும் கற்ப னையா, சைட் அடிப்பதா ஏதா வது ஒருசமாதான நடவடிக்கை தானாக தலைதூக்கும். கொஞ் ச நேரத்தில் மனம் இயல்பு நி லைக்கு திரும்பி விடும். உடனே அடுத்தடுத்த வேலையை பாக் க நகருங்கள். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்று இதி லேயே மூழ்கி வேதாளத்தை உயர உயர முருங்கை மரத்தில் ஏற்றி விடாதீர்கள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவுஅல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: