Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

செக்ஸ்மீது பெண்களுக்கு விரக்தி ஏற்படுவது ஏன்..? மருத்துவர்கள் கூறும் புது விளக்கம்!

செக்ஸில் பிரச்சினை வரலாம், ஆனால் செக்ஸே பிரச்சனையாக மாறினால்… நினைக்கவே பயமா க இருக்கிறதல்லவா… ஆனால் நிதர்சனம் அதுவாகத்தான் இருக் கிறது. நிறையப் பேருக்கு குறி்ப் பாக பெண்களுக்கு செக்ஸே பெ ரும் பிரச்சனையாக மாறி மன தையும் உடலையும் வாட்டி வதை த்து வருவதாக

டாக்டர்கள் கூறுகி றார்கள்.

அதிலும், அதீதமான செக்ஸ் உணர்வுகள் பொங்கிப் பிரவகி க்கும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் செக்ஸ் பிரச்சினைகளை சொ ல்லில் அடக்கமுடியாது. எப்ப டி தணிப்பது, தவிப்பைஎப்படித் தவிர்ப்பது, எதை ஊற்றி காமத் தீயை தணிப்பது என்பதில் அவர்கள் பெரிதும் தடுமாறிப் போய் விடுகிறார்கள், பல நேர ங்களில் தடம் மாறியும் போய் விடுகிறார்கள். ஆனால் பல பெண்களுக்கு செக்ஸ் மீது பெரும் விரக்தி ஏற்பட் டு விடுகி றது.

நாட்டம் குறைந்து போய் விடுகிறது. விருப்பம் இல் லாமல் கடனுக்கு கணவரி டம் படுக்கும் நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப் படுகிறார்கள். இப் படிப்பட்ட நிலையைத் தவிர்த்து, அதை சரி செய்து எப்படி தொடர்ந்து உறவில் ஈடுபடுவது என்பது குறித்த பார்வை இது…

விருப்பமின்மை

எந்தப் பெண்ணுக்குமே செக்ஸ் மீது ஆர்வம் இல்லாமல் போகவே போகாது. நிச்சயம் இருக்கத்தான் செய்யும், ஆனா ல் ஆண்களைப் போல வெளியில் காட்டிக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். உள்ளுக்குள்ளேயே வைத்திருப் பார்கள்.

இப்படிப்பட்டவர்களை நாம் தா ன் அடையாளம் கண்டு அனுச ரணையுடன் அணுக வேண்டும் .இரவு விளையாட்டுக்கு பகலி லிருந்தே இவர்களைத் தயார்ப டுத்த வேண்டும். சின்னச் சின்ன செக்ஸ் விளையாட்டுக்கள், முத்தம், முன் விளையாட்டுக்க ள் என பகலிலிலிருந்தே ரொமா ன்ஸைத் தொடங்கினால் இரவில் இவர்கள் சிறப்பான முறையில் தயராகி விடு வார்களாம்.

அழகா இல்லையே

சில பெண்களுக்கு தாங்கள் அழ காக இல்லை, உடல் அழகு சரியில்லை என்ற விரக்தி இருக் கலாம். இவர்களுக்கும்கூட செக்ஸில் ஆர்வம் குறைவாக இருக்குமாம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட பெண்கள்மீது அவர்களின் ஆண் து ணைகள் அதீத ஆர்வத்தையும், அன் பையும் பொழிந்தால் நிச்சயம் இவர் களுக்கும் செக்ஸ் ஆர்வம் சிறப்பாக தூண்டப்படுமாம். உன்னாலும் என் னை ஆள முடியும், நீயும் செக்ஸியா கத்தான் இருக்கிறாய் என்று அவர்க ளுக்கு தைரியம் சொல்லி ஊக்கப்ப டுத்தினாலே போதும் அவர்கள் நிச்ச யம் செக்ஸில் சிறந்து விளங்குவார் கள் என்கிறார்கள் டாக்டர்கள்.

ஆர்கஸத்தில் ஆர்வமின்மை

ஆண்களுக்குத்தான் இந்த எழுச்சி, உச்சம், கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் கவலை தரும் விஷயம். பெண்களைப்பொறுத்த வரை வெறு ம் முன் விளையாட்டுடன் நிறுத்தி னால்கூட திருப்திப்பட்டுக் கொள் வார்கள். பெரும்பாலான பெண்கள் படுக்கையில் பொய்யான ஆர்கஸத் தைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று கூறுகிறது ஒரு ஆய்வு. இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஆ ண்கள்மிகவும் பொறுமை யாக, நேர்த்தியாக பெண்க ளைக் கையாண்டால் நிச்ச யம் அவர்கள் உரிய நேரத்தி ல் ஆர்கஸத்தை எட்டுவது நிச்சயம்.

நான் என்ன செக்ஸ் மெஷினா?

சில ஆண்கள் எப்போது பார்த் தாலும் செக்ஸ் நினைப்பிலே யே இருப்பார்கள். தங்க ளது துணையை தொடர் ந்து கொண்டே இருப்பா ர்கள். இது பெண்களுக் கு அலுத்துப் போய் விடு ம். நான் என்ன செக்ஸ் மெஷினா என்று விரக்தி க்குப் போய் செக்ஸை யே வெறுக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள். இப்படிப் பட்டவர்களி டம் மனிதநேயத்துடன் பொறுப் புடன், பொறுமையாக நடந்து கொண்டு மனதைக்காயப்படுத் தாமல் மனதையும், காமத்தையு ம் வெல்ல முயற்சிக்க வேண்டு ம்.

ரொம்ப வலிக்குதே

இது பெரும்பாலான பெண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைதான். உறுப்பு வறட்சி, இறுக்கம் காரணமாக உறவின்போது வலி ஏற்படுவது சகஜம்தான். இத னாலும் பலருக்கு செக்ஸ் பிடிக்காமல் போய் விடுகிற தாம். இதுபோன்ற நேரங்களி ல் உரிய உபாயங்களைக் கை யாள வேண்டும். மேலும் முர ட்டுத்தன மான உறவை தவி ர்க்க வேண்டும். பூவைப்போ ல பெண்களின் உறுப்பை பா வித்து அதை அணுகி இன்பத்திற்குள் நுழைய வேண்டும்.

இப்படி பெண்கள் சந்திக்கும் செக்ஸ் பிரச்சினைகள் நிறையவே உள்ளன. ஆனால் பிரச்சினை என்று வந்தால் கூடவே தீர்வும் இருக்கத்தானே செ ய்யும். அதை நாம் சரியாக உணர் ந்து, புரிந்து தெளிந்து அணுகினால் எல்லாம் சரியாகி, இன்பமும் கை கூடி வரும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: