Saturday, October 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

காமத்தின் நிலைகளும் அதனால் உள்ள‍த்திலும் உட‌லிலும் ஏற்படும் மாற்ற‍ங்களும்

செக்ஸ் உணர்வு ஆரம்பித்து முடிவது வரை நம் உடலிலும் உள்ளத்திலும் நடக்கும் மாற்றம் பற்றி முழுதாக விளக்க முடி யுமா?

ஒரு மனிதனுக்கு காமவேகம் வந்து விட் டால்உடம்பில்என்னநடக்கும்? இதைப்பற் றி தெரிந்து கொள்ளலாம்

ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ காம இச்சை தோன்றினால்,

அது நான்கு நிலைகளை அடையும். இதை மொத்தமாக ஆங்கிலத்தில்

” “Human Sexual Response Cycle” என்று சொல்லு கிறார்கள்.

அந்த நிலைகள்:

1. துண்டப்படுதல் நிலை (Excitement Stage)

2. சமநிலை (Plateau Stage) இந்த நிலையில் நீங்கள் சீராக உடலுறவு செய்து கொண்டிரு ப்பீர்கள்.

3. உச்சகட்டம் (Orgasm Stage)

4. முடிவுற்ற நிலை (Resolution Stage). இந்த நிலையி ல் உங்கள் உடல் காம இச்சை தீர்ந்து, சகஜ நிலைக்கு திரு ம்பி வந்து விடும்.

அடிப்படைக்காரணங்கள்:

முதல் நிலை ஆரம்பிக்க ஒரு காரணம் இருக்கும். அவை:

ü பார்வை மூலமாக காம வயப்பட லாம், உதாரணமாக அழ கான கவர்ச்சியான பெண்களைப் பார்ப்பது.

ü தொடுதல் மூலமாக காம வய ப்படுவது. உதாரணமாக, தொடு வது, முத்தம்கொடுப்பது, தடவு வது.

ü செவி மூலமாக காம வயப்ப டுவது. உதாரணமாக பக்கத்து வீட்டில் உடலுறவு நடப்பதை கேட்பது போன்றவை.

ரி, இப்போது நான்கு நிலைகளையும் விரிவா க ப்பார்ப்போம்:

1. துண்டப்படுதல்நிலை (Excitement Stage)

Øஉங்கள் காம நிலைகளி ல் இதுதான் முதல்நிலை . இதனால் உங்கள் உடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும்.

Ø ஆண் பெண் இருவருக் குமே, ரத்த அழுத்தம், இத யத் துடிப்பு, வியர்வை வெளியேறல், மூச்சு வா ங்குவது, தசை முறுக்கே றல் ஆகியவை அதிகரிக் கும்.

Ø பெண்களுக்கு, அவர்களின்முலைக்காம்புகள், கடினமாகி, விறைப்பாகிவிடும்.

Ø பெண்களின் மார்பகம் சற்றே பெரிதா கி, மேலுடம்பில் உள்ள ரத்தக் குழாய்க ள் புடைத்துக் கொ ண்டுவிடும்.

Ø பெண்களின் புணர் புழையில் உள்ள தசைகள் பெரிதாகி, உறுப்புக்கு உள்ளே வழவழப்புத்தன்மைகூடும்.

Ø ஆண்களுக்கு, ஆணுறுப்பு பாதி நிலையிலேயோ, அல்லது முழுமை யாகவோ விறைத்துக்கொள்ளும்.

Ø ஆண்களின் விதைப் பைகள் மேல் நோக்கி ஏறி காணப்படும்.

Ø அதேபோலவிதைப்பைகள்இறுகி, ஒரு பந்து போல ஆகி விடும்.

2. சமநிலை (Plateau Stage):

v இந்த நிலை தூண்டப்படுதல் நிலை முடிந்ததும் தொடங்கி விடும். இந்நி லையில் நீங்கள் சீராக உடலுறவு செய்து கொண்டிருப்பீர் கள். இந்த நிலையில் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இதோ:

v. உங்களை அறியாமல் நீங்கள் வாய் மூலமாக சத்தம் போ டுவீர்கள்.

v பெண்களின் கிளர்ச்சி மொட்டு (clitoris) உள்ளே அடங்கி விடும்.

v ஆண்களின் உறுப்பில் இருந்து விந்து முந்து திர வம் (Pre-ejaculation ) வெளியேறும்.

3. உச்சநிலை (Orgasm Stage) :

மற்றஎல்லாநிலைகளைவிட, இந்த நிலை ரொ ம்ப குறுகிய நேரமே நடக்கும். பெண்களுக்கு பல உச்சகட்டங்கள் தொடர் ந்துநேரலாம்.

ஆனால் ஆண்களுக்கு அப்படி இல்லை. ஆண்க ளுக்கு ஒரே முறை தான் உச்சம் ஏற்படும், அது விந்து வெளியேறும்போ துதான் நடக்கும். இந் தநிலையில்:உங்கள் மூச்சு, இதயத் துடிப்பு, விய ர்வை சுரத்தல் போன்றவை மிக அதிகமான அளவில் இருக்கு ம். பெண்ணின்உறுப்பும், உள் ளே இருக்கும் கரு ப்பையும் (Uterus) இரண்டுமே குறுகும் (கருத்தரிப்பதற்காக)
.
ஆண்களுக்கு விந்து வெளியேறும். இந்த விந்து வெளியேறு வது ஒரே முறையில் இல்லாமல், விட்டு விட்டு வெளிறும். இதனை ஆங்கிலத்தில் (Waves Of Ejaculation) என்று சொல் வார்கள். சாதாரணமாக ஆணுக் கு மூன்று முறை விட்டு விட்டு விந்து பீய்ச்சி அடிக்கும். முதல் இரண் டு முறை யில் தன் மிக அதிகமாக விந்து  வெ ளியேறும்.

தசைகள் உங்களை அறியாமல் முறுக்கேறி (Involuntary Contraction), தசைப்பிடி ப்பு ஏற்படலாம். நீங்கள் கத்தவோ, முனகவோ வா ய்ப்பு அதிகம் உண்டு.

4. முடிவுற்றநிலை (Resol ution Stage):

v இதுதான்கடைசிநிலை. உங்களுக்கு உச்சகட்டம் முடிந்ததும், ஒருசாந்தமான, சுகமா ன உணர்வில்இருப்பீர்கள்.

v ஆண்களுக்கு, ஆண் குறி விறைப் புத்தன்மைநீங்கி, தொங்கும் நிலை க்கு வந்துவிடும்.

v பெண்களுக்கு, பெண்ணுறுப்பு புடைப்பு நீங்கி, சாதாரண நிலைக்கு வந்து விடும்.

v இருவருக்குமே, மூச்சு, ரத்தஅழுத்தம், இதயத் துடிப்பு போ ன்றவை சகஜ நிலைக்கு வந்து விடும்.

v ஆண்களால் உடனே காம நிலைக்கு திரும்ப முடியாது, மறுபடி காம நிலைக்கு திரும் ப கொஞ்ச நேரம் பிடிக்கும் (Refractory time). ஆனால்

v.பெண்களால், உடனே காம நிலைக்கு திரும்பி, கா மத்தோடு செயல்பட முடியு ம்.

இது தான் காமத்தினால் உ ங்கள் உடலில் நடக்கும் மாற் ற ங்கள்.

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோச னை மையங்கள் & தொடர்பு எண்க ள்

சென்னை:- 9786901830
புதுச்சேரி:- 9865212055
பண்ருட்டி:- 9443054168
Mail : consult.ur.dr@gmail.com,

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: