Wednesday, October 5அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

படுக்கை அறை விளையாட்டு குறித்து செக்ஸாலஜிஸ்ட்டுகள் . . .

நிறைய பேருக்கு செக்ஸ் அபாரமான அனுபவமாக அமைகி றது. ஆனால் பலருக்கு அது பாட் டி இடுப்பில் வைத்திருக்கும் சுரு க்குப்பை போல சுருக்கமாக முடி ந்து விடுகிறது. எப்படி அது சிறப் பாக இருக்கிறது, சுருக்கமாக முடிகிறது என்பது நமது கையி ல்தான் இருக்கிறது.

மொத்தமாக யோசித்துப் பார்த்தால் ஒரு சில நிமிடங்களில் முடிந்து விடும் விஷயம்தான் செக்ஸ். ஆனால் அதுசிறப்பாக

அமைவதற்குத்தான் நாம் நிறைய மெனக்கெட வேண் டும்… இதுக்காக பிளானிங் கமிஷனுக்குப் போய் திட்ட மெல்லாம் தீட்ட வேண்டிய தில்லை. முன்னேற்பாடுக ளை பலமாக செய்தாலே போதும் பக்காவாக உறவு அமையும். பேஸ்மென்ட் நன்றாக இருந்தால்தானே பில்டிங் பலமாக இருக்கும். அது போலத் தான் செக்ஸ் உறவும். முன் விளையாட்டுக்களை யார் ஒருவர் சிறப்பாகசெய்கிறா ரோ அவருக்கே அத்தனை இன்பமும் ஒரு சேரக்கிடை க்கும்.

முதலில் செக்ஸ் குறித்த உங்களது அறிவுத்திறனை கொஞ்ச மாச்சும் ஷார்ப்பாக வை த்துக்கொள்ள வேண்டிய து அவசியம். அடுத்தது நிதானம் மற்றும் பொறு மை. அவசரப்பட்டால் இங்கு அலங்கோலமாகி விடும்.

அந்தரங்க உறுப்புகளுக் கு மட்டும்தான் செக்ஸின்போது வேலை என்று நினைத்து விடாமல் கைகள், வாய், நாக்கு உள்பட உடலின் சகல உறுப் புகளையும் முழுமையாக பய ன்படுத்துங்கள்.

அன்பு, அரவணைப்பு, மெய் சிலிர்ப்பு, கதகதப்பு, முத்தம், தழுவல், வருடல், துளாவுதல் என பல விஷயங்களையும் நீங்க ள் செய்தாக வேண்டும். எதையுமே மிஸ் செய்யாமல் எல் லாவற்றையும் பிரயோகி யுங்கள். உடல் முழுவதும் உணர்ச்சி அணுக்கள் வெடித்து வெளிக் கிளம்ப வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையா ன உச்சத்தை நீங்கள் உணர முடியும், செக்ஸ் உறவையும் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும்.

முன்விளையாட்டுகளால் மட் டுமே இதை ஒரு சேர கொண்டு வர முடியும். துணையின் உ ணர்வுகளை வெறும் உறுப்பால் மட்டுமே தட்டி எழுப்ப முடியாது. மாறாக அருமையான முன் விளையாட்டுக்களால் மட்டுமே அவரை உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பு க்குக் கொண்டு செல்ல முடியும்.

முன் விளையாட்டின்போது துணையின் செக்ஸ் உணர்வுகள் கொந்தளிக்கும்பகுதிகளைசரியா க தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு அங்கு குறி வையுங்கள். அவ ருக்கு எது பிடிக்கும் என்ப தைத் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு அதையே நீண்டநேரம் செய் யுங்கள். தழுவுவது பிடிக்கு ம் என்றால் அதைச் செய் யு ங்கள், வருடுவது பிடித்திரு ந்தால் அதைச் செ ய்யுங்கள். நாவால் வருடு வதுதான் இஷ்டம் என்றால் அதையும் செய்யுங் களால். விரல் விளையாட்டு பிடிக்கும் என்றால் செய்துதான் ஆக வேண்டும்.

முன் விளையாட்டுக்களால் பெ ண்களுக்கு அபரிமிதமான இன்ப ம் கிடைக்கிறதாம். உறுப்புகளின் சேர்க்கையைவிட முன்விளையா ட்டுக்களைத்தான் பெண்கள் பெரி தும் விரும்புகிறார்களாம். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு முன் விளையாட்டு நீளுகிறதோ, அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு இன்பம் கூடுகி றதாம்.

உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வ ரை உணர்ச்சிக் குவியலாக இருப்ப வர்கள் பெண்கள். அதேபோலத்தான் ஆண்களும். எனவே இருவருக்கும் எந்தெந்த இடம் எக்குத்தப்பானது எ ன்பதை தெரிந்து வைத்துக்கொண்டு அணுகும்போது எப்படிப்பட்ட மலை யாக இருந்தாலும் சட்டென சரிந்து போய் உங்களது மடியில் வந்து விழுந்து விடும்.

வெறும் கண் இமையில்கூட செக் ஸ் உணர்வைத் தூண்ட முடியும். அழகாக, ஆதரவாக, அழுத்தமாக ஒருமுத்தம் வைக்கும்போது கிடை க்கும் சந்தோஷம் வேறு எதிலுமே கிடையாது. உதடுகளின் உராய்வுக ள் கிளப்புவதைப் போன்ற வெப்பத் தை வேறு எதனாலும் செய்ய முடி யாது. கரங்களின் காந்தப் பிடிக்கு ள் உங்களது துணையை கட்டுண் டு போக வைக்கலாம். மோகத்தின் கதகதப்பு உங்களுக்குள் காமத் தீ யை கொழுந்துவிட்டு எரியச் செய் யும்.

ஒரு நிமிட உறவாக இருந் தாலும் ஒரு மணி நேர முன் வி ளையாட்டாவது குறைந்தது இருக்க வேண் டும். அப்போது தான் நீடித்த இன்பமும், படுக்கை அறை விளையாட்டில் ஒரு பரவச த்தையும் சந்திக்க முடியும் என்று கூறுகிறார்கள் செக்ஸாலஜிஸ்ட்டுகள். எனவே நிறை ய விளையாடுங்கள், முழுமையான சந்தோஷத்தை எட்டிப் பிடியுங்கள்!

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: