Saturday, October 23அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இம்பல்ஸ் பையிங் என்றால் என்ன‍? இதனைத் தடுப்பதற்கான‌ வழிகள் என்னென்ன‍?

எல்லாப் பொருட்களையும் வாங்கவேண்டும் என்கிற ஆசை யாருக்குத்தான் இல்லை? ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நுழை வோம். வாங்க நினைத்த பொ ருளோடு,  வாங்க நினைக்கா த நான்கைந்துப் பொருட்க ளை வாங்குவோம்.கடையை விட்டு வெளியே வந்தபிறகு ஏன் இத்தனை பொருட்களை வாங்கினோம் என்று தெரியாமல் முழிப்போம். இதற்குப்
பெயர்தான் ‘இம்பல்ஸ் பையிங்’. அதாவது, நம் மை நாமே கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள முடியாமல், கண்ணுக்குப்பட்டதை எல்லாம் வாங்க நினைக் கிற மன நிலை. இந்த மனநிலையைத் தூண்டி, தங்கள் குவித்து வைத்திருக்கிற பொருட்களை விற்பதற்கான அத்தனை வேலைகளையும் பெரி ய மால்களும், சூப்பர் மார்க்கெட்களும் பக்கவா கச் செய்கின்றன. இந்த வலையில் சிக்காமல், தேவையான பொருளைமட்டும் வாங்கிக்கொண் டு வெளியே வருவதற்கு இதோ பத்து வழிகள்..!
 
1. கிரெடிட் கார்டு வேண் டாம்! 
 
பெரிய மால்கள் மற்றும் சூப்பர் மார்க்கெட்களுக்கு ஷாப்பிங் செல்லும்போது கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத் துவதைத் தவிர்க்கப் பாரு ங்கள். ஏனெனில், கிரெடி ட் கார்டுதான் இருக்கிறதே என்று பொருட்களை வாங்கிக்குவிக்கும் மனநிலைக்குச் சட்டென வந்துவிடுவீ ர்கள். எனவே, முடிந்த மட்டும் ரொக் கமாக பணம் தந்து பொருளை வாங் குங்கள்.
 
 2. தேவையான பொருள் மட்டும்..! 
 
நீங்கள் ஷாப்பிங் செல்லும்முன், உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை என்று பட்டியல் போடுங்கள். எது உடனடி யாகத் தேவையோ, அது மட்டு மே ஞாப கத்துக்கு வரும். சூப்பர் மார்க் கெட்டுக்குள் நுழைந்தவு டன் அந்தப் பொருட்களை மட்டு ம் வாங்குங்கள். அதுதவிர்த்து கண்ணில்படும் பொருட்களை மனதில் நிறுத்திக்கொள்ளுங்க ள். பிற்பாடு தேவைப்பட்டால் வாங் குங்கள்.
 
3. டைம்பாஸ் ஷாப்பிங்! 
 
வீட்டில்போரடிக்கிறது, ஷாப்பிங் போ னால் பொழுதுபோறதே தெரியாது என்று நினைத்து ஷாப்பிங் போகாதீ ர்கள். ஷாப்பிங் போனால் பொழுது போகும்; கூடவே பர்ஸும் காலியா கும். எனவே, உங்கள் ஷாப்பிங்கை அதிகபட்சம் மாதம் இருமுறை மட்டுமே வைத்துக் கொள்ளு ங்கள்.
 
4. ஆஃபர் வலை! 
 
இது வாங்கினால் அது ஃப்ரீ, அது வாங்கி னால் இது ஃப்ரீ என ஆஃபர்கள் சூப்பர் மா ர்க்கெட்களில் அடிக்கடி போடப்படும். இந்த ஆஃபர் இ ன்னும் சிலநாட்கள் மட்டுமே என் பார்கள். இந்த ஆஃபரை நாம் சுதா ரிப்போடு கேட்காவிட்டால், அதில் நாமும்சிக்கி, தேவைஇல்லாத பொ ருட்களை வாங்குவோம். தினம் ஆஃபர் சேல்ஸ் இருக்கும்! அவச ரப்பட வேண்டாம்!
 
5. விளம்பர மாயை! 
 
50% தள்ளுபடி, 60% தள்ளுபடி என்கிற மாதிரியான அதிரடி விளம்பரங்களைப் பார்த்து ஷாப்பிங் செல்லாதீர்கள். விளம்பரங்கள் சொல்கிற மாதிரி 50%, 60% தள்ளுபடி சில பொருட்களுக்கு மட்டு மே  இருக்கும். குறைந்த எ ண்ணிக்கையில் எந்த சாய் ஸும் இல்லாமல் தரத்திலு ம் குறைவானதாக அந்தப் பொருட்கள்இருக்கும். கடை க்குப் போய் வெறுங்கையோடு திரும்ப மனமில்லாமல், வே று ஏதேதோ பொருட்களை வாங்கிக்கொ ண்டு வீடு திரும்புவோம். அதேபோல் இ ணையதளத்தில் அதிரடி ஆஃபர் விளம்பர ங்களை நீங்கள் பார்க்க நேரிடும். அதுபோ ன்ற சமயங்களில் கட்டுப்பாடு கட்டாயம் தேவை.  
 
 6. மளிகைக் கடைகளே பெஸ்ட்! 
 
உங்கள் வீட்டுக்குஅருகில் மளி கைக் கடைகளில் உங்களுக்குத் தேவையான பொருட்களை வா ங்குங்கள். அங்குதான் ஆளை விழுங்கும் ஆஃபர்கள் அடிக் கடி இருக்காது. எனவே, ஆஃபருக்காகத் தேவை யில்லாத பொருளை வாங்கவேண்டி ய எந்த நிர்ப்பந்தமும் இருக்காது. பணமும் அதிகம் செலவழி யாது.
 
 7. சரியான விலை தாருங்கள்! 
 
நீங்கள்வாங்கப்போகும் பொருளு க்கான விலையை முதலில் உங் கள் வீட்டுக்குப் பக்கத்தில் உள்ள கடைகளில் விசாரித்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பெரிய கடைகளி ல் அதைவிடக்குறைந்த விலையி ல், ஆனால் அதே அளவு எடையி ல், அதே அளவு தரத்தில் இருக்கிறதா என் று பார்த்து வாங்கு ங்கள்.  ஆஃபர் என்கிற பெயரில் விலை குறைந்த ஒரு பொருளோடு, தேவையி ல்லாத வேறொரு பொருளை நீங்கள் வாங்குவதைவிட, கொஞ்சம் அதிக விலை தந்து உங்களுக்குத் தே வையான பொருளை வாங்கிவிடலாமே!
 
 8. அவசரம் வேண்டாம்! 
 
பெரிய கடைகளுக்குப் போய் அவசர அவசரமாக ஷாப்பிங் செய்யாதீர்கள். இந்த அவசரம் நமக்கான  தேவை மற் றும் பட்ஜெட் ஆகியவற்றைப் பற்றி சி ந்திக்கவிடாமல், நஷ்டத்தில் நம்மை வாங்கவைத்துவிடும். அதேபோல, மி க நிதானமாகவும் ஷாப்பிங் செய்ய வேண்டாம். ஒவ்வொரு பொருளையு ம் அதிகநேரம் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தால், அதை வாங் காமல் வெளியே வரமாட்டோம்.
 
9. செல்ஃப் ஆடிட்டிங் தேவை! 
 
அதிரடி ஆஃபரில் இதுவரை நீங்க ள் உங்களுக்குத் தேவையான சரி யான பொருளைத்தான் வாங்கி இ ருக்கிறீர்களா? எந்தெந்தப் பொரு ளைத் தேவையில்லாமல் வாங்கி இருக்கிறீர்கள்? அதனால் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டம் என் ன?என்பதை என்றைக்காவது வீட்டில் ரிலா க்ஸ்டாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு நீங் களே ஆடிட்செய்துபாருங்கள்! நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்பது உங்களுக் கே புரியும்!
 
10. தேவை, உடன் ஒருவர்! 
 
நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்யப்போகும் முன்பு உங்களைப் பற்றி நன்கு அறிந்த, உங்கள் நலனில் அக் கறைகொண்ட ஒருவர் (உங்கள் கணவரையோ/மனைவியையோ) உடன் இருந்தால், தேவையில்லாத பல பொருட்களை நாம் வாங்கத் து ணிய மாட்டோம். நம்பர்ஸும் எப் போதும் கனமாகவே இருக்கும்!
– அஞ்சலி

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: