Wednesday, November 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உடலுறவின்போது ஓர் ஆணின் உடலில் ஒரு பெண் விளையாடும் விளையாட்டுக்கள்

ஒரு ஆண் நிர்வாணமாக இருக்கும்போது அவனிடம் எப்படி யெல்லாம் ஒரு பெண் விளையாடலாம் என்பத ற்கு சில டிப்ஸ்கள்..

அப்படியே அவரை குப்புற ப் படுக்க வைங்க, நீங்க ளும் பக்கத்தில் ஒருக்களி த்து படுத்துக் கொள்ளுங் கள். உங்களது வலது கை விரல்களால் முதுகுப் பகுதியை மெதுவா தடவிக் கொடுங்க, நீவி விடுங்க. அப்படியே

சின்னதாக கிள்ளிவிடலா ம். மசாஜ் செய்வது போல அமுக்கி எடுக்கலாம். முத் தமிடலாம் . கோலம்போடு வது போல விளையாடலா ம். நண்டூரு து, நரியூருது என்று கிச்சுக் கிச்சு விளை யாட்டு விளை யாடலாம்.

கழுத்தின் மேலிலிருந்து அப்படியே நடு முதுகில் ஒற்றை விர லால் கோடு கிழிப்பது போல இழுத்தபடி முதுகின் முடிவுப் பகுதி வரை வந்து … அப்படியே… சைடு வாக் கிலும் போகலாம். கீழேயு ம் போகலாம்.. அது உங்க ளது விருப்பம். இப்படிச் செ ய்யும்போது நன்கு நெருக்க மாக இருப்பது போல படுங் க, குறிப்பாக ‘அது’ உங்கள வரை உரசுவது போல இருக்க வேண் டியது அவசியம்.

அப்படியே மெதுவாக புர ட்டிப்போடுங்கள். இப் போது நெஞ்சுப் பகுதி. நீங்க உட்கார்ந்து கொள் ளுங்கள் அல்லது இரு கால்களையும் நீட்டிய படி அமர் ந்து கொண்டு நடுவில் அவரை ஷிப்ட் செய்யுங்க. மடியில் படு க்க வைத்துக்கொண்டு மெதுவாக நெஞ்சுப்பகுதியில் விளை யாடுங் கள். மார்பு முடிக்குள் கை விரல்களை விட்டு கோதி விடுங்கள், லேசாக வலி ப்பதுபோல பிடித்து இழு ங்கள், ஏய்..வலிக்குது என்று உங்காளு சொன் னால் உதட்டில் சின்ன தாக ஒரு முத்தம் வையு ங்கள்.

மார்புப்பகுதியில் விளை யாடியபடியே அப்படியே அக்குள், இடுப்பு, தோள்பட்டை, வயிற்றுப்பகுதி… அப்படியேவும் தொ டரலாம்….

இப்படி ‘பேக் அன்ட் பிரன்ட்’ முடிந்தால் கீழேபோக வே ண்டிய துதான். இந்த விளை யாட்டுதான் ஆண்களுக்கு ரொம்பப் பிடிக்கும். கைகளா ல் பிடித்து அவருக்கு இன்பம் கூடும் வரை விளையாடுங்கள். தடவிக் கொடுங்கள், முத்தமிடுங்கள்.. அவர் விரும்புவதை செய்யுங்கள்.

தொடைப் பகுதிக்குப் போனா ல் இன்னும் சீக்கிரம் உணர் ச்சி வசப்படுவார் உங்களவர். தொடைப் பகுதியான உணர்ச் சி மிகுந்த பகுதியாகும். அதே போல முழங்காலுக்குப் பின் னால் உள்ள பகுதியும் கூட அப்படித்தான். நாவால் வருட லாம், முத் தமிடலாம். அங்கு என்ன செய்தாலும் சிலிர்ப்பு ஏற்படும் என்பது கியாரண்டி.

இப்படி ஒவ்வொரு ஏரி யாவாக போய் வரும்போ து உங்களுக்கே உந்துதல் ஏற்படும். எனவே அப்படி ப்பட்ட நிலை வந்ததும் நீங்களும் உடைகளுக்கு விடை கொடுங்கள். உங் களவரை விட்டே டிரஸ் ஸை கழற்றச் சொல்லு ங்கள். இப்போது அவ ரையும் விளையாட விடுங்கள். இருவ ரும் இப்படி சிறிது நேரம் மாறி மாறி விளையாடு ம்போது உணர்ச்சிக் கொ ந்தளிப்பை அளவிட முடி யாது…

உச்சகட்ட உணர்வுகள் முட்டி மோத ஆரம்பித்து விட்டதாக உணரும்போ து தோதான இடத்திற்கு இடம் பெயருங்கள்… பிறகென்ன ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான்….

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: