Tuesday, December 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஜெயலலிதாவுக்கு எழுதும் ஒரு பகிரங்கக் கடிதம்

அன்புள்ள முதலமைச்சர் ஜெ.ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு,

வணக்கம்.

உங்களை அம்மா என்று அழைக்க இயலாது. ஏன் என்று பின்னர் சொ ல்வேன். என்னைப் போன்றோர் சொந்த அம்மாக்களையே பெயர் சொல்லி அழைத்துப்பழகியவர்க ள். இரவல் அம்மாக்கள் வாழ்க் கையில் தேவைப்படும் நிலையில் நாங்கள் இல்லை.

இதற்கு முன்னரும் நான் உங்களு க்கு சில பகிரங்கக் கடிதங்கள் எழு தியிருக்கிறேன். எதையும் நீங்கள் பொருட்படுத்தியதில்லை என்றபோதும் தொடர்ந்து எழுத வேண்டிய சமூகத் தேவை இருப்பதாலும், மார்ச் 8 உலக உழைக்கும் மகளிர் தினத்தையொட்டி

உங்களிடம் சில செய் திகளைப் பேசவேண் டியிருப்பதாலும் இதை எழுதுகிறேன்.

உங்களுக்கு நிச்சயம் மறந்திருக்காது. 1983ல் எம்.ஜி.ஆர் உங் களை அரசியலில் ஈடுபடுத்திய போது ஒரு மகளிர் தினத்த ன்று பேரணியை தலைமை தாங்கி அண்ணா சாலையில் நடத்திச் சென்றீர்கள். தெருவில் நீங்கள் நடந்து சென்றது அத ன்பிறகு சு மார் 13 வருடங்கள் கழித்து 1996 ல்தான் என்று நினைக்கிறேன். இந்த முறை எந்த நகை நட்டு, ஆடம்பரம் எல்லாவற்றிலிருந் தும் மகளிரை விடுவித்து அவர் களை நகை மாட்டும் ஸ்டாண்டாக இருக்கக்கூடாது என்று பெரியார் ஓயாமல் சொன்னாரோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு நகை ஸ்டாண்டு-பட்டுப் புடவை தோற் றத்தில் தற்காலிக வளர்ப்பு மகன் திருமண ஊர்வலத்தில் அடையா று சாலையில் நடந்து வந்தீர்கள். இப்போது மேலும் 18 ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன. அடுத்து உங்களை நான் இன்னும் எந்த தெருவிலும் நடந்து பார்க்க வில்லை.

ப்போதுபெண்கள் தெருவி ல் நடக்கமுடியாத நிலை ஏ ற்பட்டிருப்பதை இந்த வாரம் வெளியாகியிருக்கும் கொ லைச் செய்தி உணர்த்துகிற து. உயர்கல்வி பெற்ற பெண் பொறியாளர் உமா மகேஸ் வரி சென்னையில் அதி நவீ ன தொழில் நுட்பப் பூங்கா (! )வில், தன் கணிணி அலுவ லகத்திலிருந்து பஸ் நிலையத்துக்கு பத்திரமாக நடந்து செ ல்ல முடியாமல் போக்கிரிகளால் சீண்டப்பட்டு பாலியல் வன் முறைக்குள்ளாகிக் கொடூரமாக கொலையும் செய்யப்பட்டி ருக்கிறார். சீண்டல், கொலை எல்லாவற் றுக்கும் அடிப்படை காரணம் மது.

தமிழ்நாட்டில் மதுக் க டைகள் இருக்கும் எந் தப்பகுதியிலும் பள்ளி ச் சிறுமிகள் முதல் பாட்டிகள் வரை தைரியமாக நடமாடவே முடியாது. அருவெறுப்போடும், பயத்தோடும், மனதைக்கல்லா க்கிக் கொண்டும்தான் ஒவ் வொரு பள்ளிச் சிறுமியும் தின மும், காலையிலேயே டாஸ் மாக் கடை முன்னால் குடித்து விட்டு சாலையில் விழுந்து கிடக்கும் தமிழர்களை தாண்டி ச்செல்கிறார்கள். அப்படிக்கிடப்பவர்களில் சிலசமயம் அந்தப் பள்ளிச்சிறுமி. தன் ஆசிரியரையோ வகுப்பு சக மாணவனை கூட பார்க்க நேரும் வாய்ப்பு ம் அவலமும் அதிகரித்துக் கொ ண்டிருக்கிறது.

மதுவிலக்கு சட்டத்தின் கீழே யே அரசே மது விற்கும் ஒரே இந்தியமாநிலம் தமிழ்நாடு தான். மலிவு விலையில் உணவகத்துக்கு அம்மா உண வகம், குடிநீருக்கு அம்மா குடிநீர், இனி அம்மா திரைய ரங்கம், என்றெல்லாம் பெயர்சூட்டி மகிழும் உங்கள் விஸ்வா சிகளுக்குக் கூட, உங்கள் அரசு மிக அதிக எண்ணிக்கையில் நடத்தும் ஒரே தொழிலான மதுக் கடைகளுக்கு அம்மா ஒய்ன்ஸ் என்று பெயர் சூட் டத் தயக்கமாகவே இருக்கி றது. தன் பிள்ளைக்கு மது ஊற்றிக் கொடுத்து அவன் சட்டைப் பையிலிருக்கும் பணத்தை எடுத்து குடும்ப ச் செலவுக்கு பயன்படுத்து ம் எந்தத் தாயையும் நான் இது வரை சந்தித்ததில்லை. அதனால்தான் என்னால் உங்க ளை அம்மா என்று அழைக்கவே இயலாது. ஆண்டுக்கு 26 ஆயிரம் கோடி ரூ பாய் வரி வருமா னம் மட்டும் உங்க ள்அரசுக்கு இதிலி ருந்து வரவேண்டு மானால், தினசரி எத்தனை தமிழர் கள் தவறாமல் மது குடிக்கவேண் டும் என்று உங்க ளுக்குத்தெரியுமா ?சுமார்ஒரு கோடி  பேர் !

தமிழ்நாட்டில் ஆ ண்டு தோறும் 65 ஆயிரம் சாலை விபத்துகள். இதி ல் 12 ஆயிரம் சா வுகள். இப்படி மாதாமாதம் ஆயிரம் பேர் கொல்லப்படும் விப த்துகளில் 70 சதவிகிதம் விபத்துகள் மதுவினால் ஏற்படுப வை. கடந்த பத்தாண் டுகளில் மட்டும் தமிழக த்தில் கல்லீரல் நோயா ளிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வ ளவு பெருகியது, ஏன் பெருகியது என்ப தை நீங்கள் பெருமை யோடு சென்னையில் உருவாக்கியிருக்கும் சூ ப்பர் ஸ்பெஷா லிட்டி மருத்துவமனை மருத்துவர்களிடம் தய வுசெய்து கே ளுங்கள்.

மக்களவை தேர்தலுக்காக நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கும் தே ர்தல் அறிக்கையில் தமிழகத் தில் ஐந்து லட்சம் வேலை வாய் ப்புகளை உருவாக்கப் போவதாகவும், இந்த வாரம் அந்நிய தொழில் முதலீடாக ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க ளுக்கு தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்படவிருப்பதாகவு ம் அறிவித்திருக் கிறீர்களே. இந்த வேலைகளுக்கான இ ளைஞர்கள் எங்கே எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் தெரியு மா? தமிழ்நாட்டில் ஐ .டி.ஐகள் எல்லாம் மூடப்பட்டு வருகின் றன. சேருவார் இல் லை. பிட்டர், வெல்டர், பிளம்பர், எலெக்றீஷி யன், மேசன், கார்ப்பெண்டர் போ ன்ற தொழிலாளிகளுக்கு பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. கார ணம் மதுதான். குடிக்க ஆரம்பிக் கும் வயது 11 ஆகிவிட்டது. உங்க ள் அரசின் கஜானாவை நிரப்பும் ஒருகோடி குடியர்களில் டீன் ஏஜ் இளைஞர்கள் ஏறத்தாழ சரிபாதி.

தமிழக இளைஞர்களையெல்லா ம் குடிகாரர்களாக ஆக்கிய பெருமை, உங்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்று நிச்சயம் நான் சொல்லமாட்டேன். அதைத் தொடங்கிவைத்தவர் உங்களுக்கு ப்பிரி யமான அரசியல் எதிரி கலைஞர் கரு ணாநிதிதான். 1972 ல் அவர் மது விலக் கை நீக்கியதில் முதல் பலி அவர் மக னேதான். உங்கள் வயது தான் அவருக் கும். அப்போது 24 வயது இளைஞராக வும், பின்னாளில் சிறந்த பாடகராகவும் வரும் ஆற்றலுடனும் இருந்த முத்துவி ன் வாழ்க்கை மதுப் பழக்கத்தால்தான் சீர்குலைந்தது. கலைஞர் கருணாநிதி அரசியலில் தொடங்கிவைக்கும் ஒவ் வொரு தவறையும் முறை கேட்டையும். பல மடங்கு பிரும் மாண்டமானதாக செய் யும் ஆற்றலும் உறுதியு ம் உடையவர் நீங்கள். வெறும் 3000 நூலகங்க ளே இருக்கும் தமிழகத் தில், 7500 மதுக்கடைக ளை அரசின் மூலமே தி றந்து. வீட்டுக் கொரு மு த்துவை உருவாக்கியி ருக்கிறீர்கள்.

எங்கிருந்து அவர்களுக்கு பணம் வருகிறது ? இந்தச் சுமை யையெல்லாம் தமிழகப் பெண்கள்தான் சுமக்கி றார்கள். குடும்பச் செல வையும் கவனித்துக்கொ ண்டு, கள்ளானாலும் க ணவன், ஃபுல்லானாலும் புருஷன் என்று சகித்துக் கொண்டு அன்றாட சித்ர வதை வாழ்க்கையை வாழும் இந்தப் பெண்களை தயவுசெ ய்து ஒருமுறை இந்த மகளிர்தினத்தில் சிந்தித்துப்பாருங்கள்.

டெல்லி ஆட்சியில் உங்கள் கட்சி அமர்ந்தால், உலகெங்கு ம் இருக்கும் ஈழத்தமிழர்களி டையே ஐ.நாவைப் பொது வா க்கெடுப்பு நடத்தச் செய்து தனி ஈழம்பெற்றுத் தருவேன் என்று தேர்தல் அறிக்கையில், வான த்தைக் கீறி வைகுண்டம் காட் டும் நீங்கள், தயவுசெய்து கூ ரை ஏறிக்கோழி பிடித்தால் போதும். உங்கள் அதிகாரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஈழத்தமிழர் வாக்கெடுப்பு நடக்கும்போது நடக் கட்டும். உங்கள் அதிகாரத்துக்கு உட் பட்ட தமிழகத்தில், மக்களிடையே மதுக்கடை வேண்டுமா வேண்டாமா என்று ஒரு பொது வாக்கெடுப்பை உடனடி யாக நடத்த நீங்கள் தயாரா?

அப்படி நடத்தினால், நூற்றுக்கு 99 சதவிகித பெண்களும் நூற்றுக்கு 90 சதவிகித ஆண்களும் நிச்சயம் மதுக்கடைகள் வேண்டாம் என்றே சொல் வார்கள். குடிப்பவர்களில் கூடப் பெரும்பாலோர் அப்ப டித்தான் சொல்வார்கள். எ ளிதாகக் கிடைப்பதால் குடி ப் பழக்கத்துக்குள் நுழை வோரே அதிகம். எளிதாகக் கிடைப்பதால் விட்டுவிடமுடியாமல் பழக்கத்தில் சிக்கித்தவி ப்போரே கணிசம். அத்தனை பேரையும் நீங்கள் மனது வைத் தால் மீட்கமுடியும்.

உங்கள் அரசியல் வாழ்க் கையில் எத்தனையோ மு றை நீங்கள். முதலில் எடு த்த முடிவுக்கு நேர் எதிராக இன்னொரு முடிவை எடுத் த வரலாறு உண்டு. ஒரே கையெழுத்தில் ஒரு லட்ச ம் அரசு ஊழியரை வேலை நீக்கம்செய்த நீங்கள், இன்னொரு கையெழுத்தில் அத்தனை பேரையும் திரும்ப எடுத்தீ ர்கள். கோவில்களில் வி லங்குகளை பலியிடுவ தைத் தடைசெய்து உட னே திரும்பப்பெற்றீர்கள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலா க, ஈழப்பிரச்சினையில் தனி ஈழத்தையும் புலிக ளையும் கடுமையாக எதிர்த்த நீங்கள், இன்று ஈழத்துக்கான பொது வாக்கெடுப்பு கோருகிறீர்கள். ராஜீவ் கொலை வழக்கி ன் தண்டனைக் கைதி நளினியை, பரோலில் விடக்கூடக்கடு மையாக மறுத்து வந்த உங்கள் அரசு, அடுத்த சில மாதங்க ளிலேயே நேர் எதிர் நிலை எடுத்து, அவரையும் மற் றவர்க ளையும் விடுதலையே செய்ய முன்வந்திருக்கி றது.

நீங்கள் ஒவ்வொருமு றையும் நிலைப்பாட்டை மாற்றியது எல்லாமே, தேர்தல் அரசியலுக்கா க; ஓட்டுக்காக என்று நா ன் உட்பட உங்கள் விமர்சகர்கள் கருதினாலும், பரவாயில் லை – பொய்மையும் வாய்மையிடத்தே, புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனின், என்றே கருது கிறோம். ஒன்றை எந்த நோக்க த்து க்காக நீங்கள் செய்தாலும், அந்த செயல் பொது நன்மை க்கு உதவுமென்றால் ஏற்போம்.

அந்த வரிசையில் இப்போது உங்களுக்கு ஓட்டு அரசியலில், உங்கள் எதிரிகளை நூற்றுக்கு நூறு முறியடித்து மக்களவை தேர்தலில் நாற்பது தொகுதிக ளிலும் வெற்றி பெற்று, டெல்லி ஆட்சியை வசப்படுத்த ஒரு யோசனையை முன் வைக்கி றேன்.

இந்த மார்ச் 31டன் இந்த நிதியா ண்டு முடிகிறது. ஒரே கையெழுத் தில் நீங்கள் இந்த நிதியாண்டுடன் டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளை அ னைத்தையும் மூடி உத்தரவிட்டு, பூரண மது விலக்கை ஏற்படுத்தி விடலாம். அதில் எந்த சட்டச்சிக்க லும் இல்லை. கள்ளச் சாராயம், விஷச் சாராய சாவுகள் பெருகும் என்ற பூச்சாண்டியை, சில அரசு அதிகாரிகளும் காவல் துறையின ரும் மது ஆலை அதிபர்களும் கிளப்புவார்கள். தமி ழகத்தில் மதுவிலக்கு நடைமுறையி ல் இருந்த சுமார் 30 வருட ங்களில் அப்படி கள்ளச் சா ராயத்தால் செத்தவர்கள் எண்ணிக்கை மொத்தமா கவே பத்தாயிரம் பேர் கூட கிடையாது. ஆனால் மது வால் சாலை விபத்தில் சா வோர் ஆண்டு தோறும் சு மார் எட்டாயிரம் பேர். நோ யால் சிதைவோர் பல லட்சம் பேர். அவர்களால் சீரழியும் குடும்பங்கள் லட்சக்கண க்கானவை.

நீங்கள் மதுக் கடைகளை மூட உத்தரவிட்டால், எந்த டாஸ் மாக் ஊழியரையும் வீட்டுக்கு அனுப்பத் தேவையில்லை. அ த்தனை கடைகளையும் பார்களையும், அம்மா உணவகங்க ளா கவோ, மருந்தகங்களாகவோ, குடிநீர் கடைகளாகவோ மாற் றிவிடலாம். மக்களுக்கும் லாபம். ஊழியர்களுக்கும் இழப்பி ல்லை.உங்களுக்கோ மிகப்பெரு ம் ஆதரவு, எல்லா தரப்பினரிட மிருந்தும் கிடைக்கும். குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மீதி அத்தனை விஷயங்களையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தமிழகத் தின் 50 சதவிகித வாக்காளர்களான எல்லா பெண்களும் உ ங்கள் அணிக்கே வாக்களிப்பார்கள். தமிழக அரசியல் வரலா ற்றில், அ.இ.அ.தி.மு.க வரலாற்றில் இதுவரை பெற்றிராத வாக்கு சத விகிதங்களுடன் டெல் லிக்குச்செல்வீர்கள். ஒ வ்வொரு ஏழைத் தமிழ் ப்பெண்ணும் நிம்மதி யாக இரவு உறங்கச் செ ல்வாள்.

தமிழகப் பெண்களுக் கெல்லாம் வயிற்றில் பால் வார்க்கும் செ ய்தியாக, மார்ச் 8 மகளிர் தினத்தன்று இந் த அறிவிப்பை உங்களி டம் எதிர்பார்க்கலாமா? மறுபடியும் தரைக்கு வ ந்துதெருவில் மக்களோ டு மக்களாக நடந்து செ ன்று ஒரு மகளிர் பேர ணி நடத்தி இதை அறி வி ப்பீர்களா?

இதுவரை என் எந்தக் கடி தத்துக்கும் பதி லளிக்காத நீங்கள் இதற்கேனும் ஒரு பதி லை உங்கள் செயல்மூலம் அளிக்க வே ண்டுகிறேன்.

அன்புடன்

ஞாநி

– குடியால் பாதிக்கப்பட்ட உறவினர்கள், நண்பர்கள் நிறைந்த ஒரு தமிழனின்.மனக்குமுறல்
(கல்கி மார்ச் 1, 2014 : ப‌டங்கள் கூகுள்)

3 Comments

  • Priyan

    சமூக சீர்திருத்தவாதி என்ற போர்வையில் உலவும் இந்த நரியை நம்பாதீர்கள்….ஜெயலலிதா-வுக்கு பூசி மெழுகும் இந்த ஆண்மையற்றவன், தி.மு.க ஆட்சி காலத்தில் 2 மணி நேரம் மின்வெட்டிற்கு பாட்டு எழுதியதாக கேள்விபட்டேன்….ஆனால் இப்பொழுது 8 மணி நேரம் மின்விட்டு…..எங்கே போனான் இந்த அறிவுஜீவி?…2 மணி நேர மின்வேட்டிருக்கே பாட்டு என்றால், இவன் 8 மணி நேர மின்வெட்டிற்கு படமே எடுத்திற்கே வேண்டும்….ஆனால்….மக்களே கொஞ்சம் யோசியுங்கள்….

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: