Friday, December 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஆசைப்பட்டு வாங்கின பைக்-ஐ பராமரிப்பது எப்ப‍டி?

ல ஆயிரங்கள் கொடுத்து வாங்கு ம் பைக்கை முறையாகப் பராமரிக் காவிட்டால், பாக்கெட்டில்இருக்கு ம் பணத்துக்குப் பங்கம் வந்துவிடு ம். வாரத்தில், மாதத்தில் சில மணி நேரங்களை ஒதுக்கினாலே பைக் எந்தப் பிரச்னையும் கொடுக்காது. செலவும்

வைக்காது.

வாரம் ஒருமுறை சுத்தம்…

வாரம் ஒருமுறையாவது பைக்கைச் சுத்தம் செய்வது அவசி யம். சர்வீஸ்ஸ்டேஷன் சென் றுதான் வாட்டர் சர்வீஸ்செய் ய வேண்டும் என்பது அவசிய ம் இல்லாதது. பைக்கில் சேறு படி ந்திருந்தால், வீட்டிலேயே தண்ணீர் கொண்டு சுத்தம் செய்யுங்கள். அப்போதுதான் இன்ஜின், கியர்பாக்ஸ், சஸ் பென்ஷன் போன்றவற்றில் ஆயில்லீக்இருக்கிறதா என்பதை க் கவனிக்க முடியும். பேட்டரியில் டிஸ்டில்ட் வாட்டர் அளவு சரியாக இருக்கிறதா எனப் பார் க்க வேண்டும். இரண்டு வீல்களி லும் காற்று சரியான அளவு இரு க்கிறதா என்பதையும் சோதிக்க வேண்டும்.

செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்கிறதா?

காலையில் முதல்தடவையாக பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்யும் போ து, கிக் ஸ்டார்ட் செய்வது தான் சிறந்தது. ஏனெனில், இரவு முழுதும் சும்மா நின்றிருந்த இன் ஜின் குளிர்ந்திருக்கும். அப்போது செல்ஃப் ஸ்டார்ட் செய்தா ல், உடனே ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதனால், சிலமுறை கிக் செய்துவிட்டு செல்ஃப் பயன் படுத்தலாம் அல்லது கிக் ஸ் டார்ட்டையே பயன்படுத்த லாம். இதனால், பேட்டரி, செ ல்ஃப் மோட்டார் ஆயுள் நீடி க்கும். மேலும், செல்ஃப் ஸ் டார்ட்டரை ஒருமுறை பயன் படுத்தும்போது, பேட்டரியின் பெருமளவு சக்தி செலவாகிறது. அது மீண்டும் சார்ஜ் ஆவ தற்கு, குறைந்தது 20 கி.மீ தூரமாவது பயணிக்க வே ண்டும். அதனால், குறை வான தூரம் பயணிப்பவர்க ள் அடிக்கடி செல்ஃப்ஸ்டா ர்ட் பயன்படுத்துவதில் கவ னம் கொள்வது நல்லது.

அதேபோல், காலையில் ஸ்டார்ட் செய்தபிறகு, ஒரு சில நிமிடங்களாவது ஆயில் இன்ஜின் முழுவதும் பரவ ஐடி லிங்கில் ஓட அனுமதியுங் கள். ஆக்ஸிலரேட்டரை மு றுக்காதீர்கள். அப்படிச் செ ய்தால், இன்ஜின் பாதிக்கப் படும். கிக்
ஸ்டார்ட் இல்லா த பைக்குகளில், சக்திவாய் ந்த பேட்டரி பொருத்தப்பட் டு இருக்கும்.

இன்ஜின் ஆயில்

ஆயிலின் மசகு(Viscosity)தன்மைதான் இன்ஜினை அதிகம் சூடாக்காமலும் உராய்வில் தேய்ந் துபோகாமலும் காக்கிறது. எனவே , வாகனத்தயாரிப்பாளர் பரிந்து ரைக்கும் குறிப்பிட் ட கி.மீ தூரம் அல்லது மூன்று மாதங்க ளுக்கு ஒருமுறை (எது முந்துகிறதோ அதன்படி) இன்ஜின் ஆயில் மாற்று வது இன்ஜினின் ஆயுளை நீட்டிக் கும். பரிந்துரைத்த கிரேடு ஆயில் பயன்படுத்துவது முக்கிய ம். ஆயில் குறைந்துவிட்டது என்பதால், வேறு ஏதாவது ஆயி லை ஊற்றுவது தவறு.

டயர்

பொதுவாக, இரு சக்கர வாகனங்களின் டயர்கள் 35,000 – 40,000 கி.மீ தூர ம் வரை மட்டுமே உழை க்கும். சில பைக்குக ளில் 20,000 கி.மீயிலேயே மாற்ற வேண்டிவரும். அடிக்கடி பஞ்சர் ஆவதுதான் டயர் பலவீனமடைந்துவிட்டது என்பதற்கான அறிகுறி. டயர்களின் பட்டன்க ள் தேய்ந்து சமதளமாக டயர் மாறும்வரை ஓட்டுவது ஆபத் து. பட்டன்களின் ஆழம் குறை ந்ததுமே மாற்றிவிடுவதுதான் பாதுகாப்பு. ஏனெனில், வளை வுகளில், மணற்பாங்கான சா லைகளில், வழுக்கும் தன்மை கொண்ட இடங்களில் தேய்ந் துபோன டயர் வாகனத்தை ஸ் கிட் ஆக்கிவிடும். மேலும், பி ரேக்கைப் பிடிக்கும்போது ஸ்கிட் ஆவதுடன், பைக் தாறுமா றாக வளைந்து நெளிந்து சுழல்வது ம் நடக்கும். அதேபோல், குறிப்பிட்ட தூரத்தில் பைக் நிற்காது. எனவே, டயர் விஷயத்தில் எப்போதும் எச்ச ரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

கிளட்ச்

கிளட்ச் லீவரை கியர் மாற்றுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். வாகனம் ஓட் டிக்கொண்டு இருக்கும் போது கிளட் ச் லீவரைத் தொடுவதால்கூட இன்ஜி னில்இருந்து கிடைக்கும் சக்தி முழுமையாக வீலு க்குச் செல்லாமல் விரய மாகும். அதனால், மை லேஜ் பெருமளவு குறை யும். கிளட்ச் பிளேட்டின் தேய்மானத்துக்குஏற்ப லீவர் கேபிள் அட்ஜஸ்ட் செய்யப் பட வேண்டியது அவசியம். இதை மாதம் ஒருமுறை செக்செய்வது நல்லது. தேய்ந்துபோன  கிளட்ச் சைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது பெட் ரோல் விரயத்துக்கு வழி வகுப்பதுடன், கியர்பாக் ஸைப்பாதித்து செலவை எகிற வைத்துவிடும். மே லும், டிராஃபிக் சமயங்க ளில் நம்மைத் தள்ளாட வைத்துவி டும்.

செயின்ஸ்பிராக்கெட்

இன்ஜினையும் விலையும் இணைக்கும் செயின் ஸ் பிராக் கெட், மிக முக்கிய மான பாகம். இதன் செயி ன் அதிக இறுக்க மாகவோ அல்லது மிகத்தளர்வாக வோ  இருக்கக் கூடாது. ஓ ட ஓடத் தேயும் செயினை மாதம் ஒருமுறை சோதி த்து. அட்ஜஸ்ட் செய்வது அவசியம். செயினில் தூசு இருந் தால் சுத்தம் செய்வது, ஆயில் விட்டுப் பராமரிப்பது நீண்ட நாள் உழைக்க வழிவகுக் கும். நேக்கட் பைக் சிலவ ற்றில் செயின் வெளியே தெரியும்படி இருக்கும். இதில், ஆயிலுக்கு ப் பதி ல் ஸ்ப்ரே பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும், ஸ்பி ராக்கெட்டில் இருக்கும் பற்கள் தேய்ந்துபோகாம ல் இருக்கிறதா எனக் கவனிப்பதும் அவசியம். அட்ஜஸ்ட் செ ய்ய முடியாத அளவுக்குத் தேய்ந்திருந் தால் செயின் ஸ்பிரா க்கெட்டை மாற்றி விடுவது நல்லது. பொதுவாக, செயின் ஸ்பிராக்கெட் 30,000-35,000 கி.மீ வரை உழைக்கும்.

ஸ்பார்க் ப்ளக்

இன்ஜின் இயங்க மிகமுக்கியமா ன பாகம் ஸ்பார்க் ப்ளக். மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை சர்வீ ஸ் செய்யும்போது தவறாமல் இ தையும் மெக்கானிக் சோதித்துப் பார்ப்பார் என்றாலும், அதை உறு திப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. சரியாக தீப்பொறி வராத ஸ்பார் க் ப்ளக்கால் பைக்கின் பெர்ஃபாமென் ஸ் பாதிக்கப்படுவது டன், பெட்ரோலும் வீணாகும். மேலும், எப்போதும் ஒரு ஸ்பே ர் ஸ்பார்க் ப்ளக் உங்கள் பைக்கி லேயே வைத்திருங்கள். 50ரூபா ய் முதல் 100 ரூபாய் விலை கொண்ட இது பழு தடைந்தால், நடுரோட்டில் நிற்க வேண்டியது வரும். இரீடியம் ஸ்பார்க் ப்ளக் எனும் வகை ஒன்று உண்டு. இது விலை அதிகம் என்றாலு ம், நீண்டநாள் உழைப்பதுடன் சீராக இயங்கி நல்ல பெர்ஃபாமென்ஸை அளிக்கும்.

சஸ்பென்ஷன்

வாகனத்தில் அனுமதிக்கப்பட் ட அளவுக்குமேல் எடையேற் றினால், முதலில் பாதிக்கப்ப டுவது சஸ்பென்ஷன்தான். ச ஸ்பென்ஷன் பழுதடைந்தால், பைக்கின் பெர்ஃபாமென்ஸ், பி ரேக், செயல்பாடு, மைலேஜ் என அனைத்துமே பாதிக்கும். மேலும் சஸ்பென்ஷன் சரியா க இயங்கவில்லை என்றால் கழுத்துவலி, முதுகுவலி, கை வலி வர வாய்ப்பு உண்டு. எனவே, சஸ்பென்ஷன் விஷயத்தி ல் அலட்சியம் காட்டா மல், உடனுக்குடன் சரி செய்வது நல்லது. ஷாக் அப்ஸார்பரைப் பொறுத்தவரை ரீ-கண் டிஷன் செய்து பொருத் துவது கூடாவே கூடா து. புதிதாக மாற்றுவ தே நல்லது. முன்பக்க ஃபோர்க் சஸ்பென்ஷன் பழுதடைந்து ஆயில் கசிந்தால் உட னே சரிசெய்வதுதான் நல்லது. ஏனெனில், அதில்உள்ள ஆயி ல் முழுவதும் வெளியேறி ஆயில் இல்லாத நிலையி ல் இயங்கினால், ஃபோர்க் வளைந்துவிடும். ஃபோர்க் கைச் சரிசெய் வது என் பது நன்றாக இருந்த கையை உடைத்து மாவுக்கட்டு போ டு வது போன்றதுதான்.

வீல்

சரியான காற்றழுத்தத்தை எப்போதும் கடைப்பிடித்தால், வீல் பெண்ட் ஆகாமல் இரு க்கும். வீல் பஞ்சர் ஆனது தெரியாமல் பைக்கை ஓட்டு ம்போதுதான் பெரும்பாலும் வீல் பெண்ட் ஆகிறது. அலா ய் வீல் சுலபத்தில் பெண்ட் ஆகாது என்றாலும், பெண் ட் ஆனால் சரிசெய்ய முடி யாது. ஸ்போக் வீலைச் சரி செய்யலாம் என்றாலும், க வனமாக இருப்பது நல்லது. பெண்ட்ஆன வீலுடன் வாகனத் தை ஓட்டினால், செயின் ஸ்பிராக்கெட் பாதிக்கப்படும். டயர் ஏறுக்கு மாறாகத் தேயும். பைக்கின் பெர்ஃபாமென்ஸ், செயல்பாடு என ஒட் டுமொத்தமாகப் பாதிக்கும்.

எலெக்ட்ரிகல்

முடிந்தவரை மழையில் நனையாமல், வெயிலில் காயாமல் பைக்கைப் பாதுகாத்தால் எலெக்ட்ரிகல், பெயின்ட் போன்ற வற்றில் பிரச்னைகள் வரா து. ஹெட்லைட் பல்பை அதிக வெளிச்சம் தருவது போல மாற்றுவதாக இருந் தால் அல்லது அதிகச் சத்த ம்தரும் ஹாரன் பொருத்து வதாக இருந்தால், குறிப்பி ட்ட வாட்ஸ் அளவுள்ளது தான் பொருத்த வேண்டும். மாற்றிப் பொருத்தினால், எலெக்ட்ரிகல் பாகங்கள் பாதிப்பதுடன் எலெக்ட்ரிக் ரெகு லேட்டரும் சேதமாகும். எனவே, எலெக்ட்ரிகல் விஷயத்தில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருங்கள்.

பிரேக்

பிரேக்கில் கால் வைத் துக்கொண்டே அல்லது பிரேக் லீவ ரைப் பிடித்த வாறு பைக் ஓட்டுவது தவறு. அப்படி ஓட்டினால், பிரேக் பேட் விரைவில் தேய்ந்து போகும். மேலும், பிரேக்கை அழுத்தியவாறு ஓட்டுவதால், அதிக வெப்பம் உருவாகும். இதனால், பிரேக் ட்ரம் தேய் ந்து விடுவதுடன் மைலே ஜும் கணிசமாகக் குறையு ம். எனவே. தேவை ஏற்படு ம்போது மட்டுமே பிரேக் பெடலில் கால் வைப்பதை ப் பழக்கமாக்கிக் கொள்ளு ங்கள்.

மேலும், இன்ஜினும் ஒரு பிரேக்தான் என்பது பலருக்குப் புரி வது இல்லை. அவசரமாக பி ரேக் பயன்படுத்தும்போது, கிள ட்ச்சையும் பயன்படுத்துவது தவறு. கிளட்ச் பிடிக்கவில்லை என்றால், இன்ஜின் ஆஃப் ஆகி விடாதா எனக் கேள்வி எழும். கிளட்ச்சையும் சேர்த்துப் பிடிக் கும்போது, பைக் ஸ்டெபிளிட் டி பாதிக்கப்படும். மேலும், பைக் நிற்கும் தூரமும் அதிகரிக் கும். கிளட்ச் பிடிக்கவில்லை என்றா ல், இன்ஜினும் வீலும் நேராக இணைந்திருக்கும். ஆக்ஸில ரேட்டர் குறைவதும் பிரேக் பெடல் அழுத்தப்படுவதும் ஒரே சமயத்தில் நிகழும்போது, நீங்கள் திட்டமிட்ட தூரத்துக்கு முன்பாகவே பைக் நின்றுவிடும். அதேபோல், முன்-பின் இரு பிரேக்குகளையும் ஒரே சமயத்தில் பயன்படுத்துவதும் அவசி யம். டிஸ்க் பிரேக்கைப் பொறுத்தவ ரை அதில் நாமாகச் செய்ய எதுவும் இல்லை. அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்றால், பிரேக் ஃப்ளூ யிட் லெவல் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை மட்டும் கவனி க்க வேண்டும். அளவு  குறைந்தால், உடனே சர்வீஸ் சென்ட ருக்குக் கொண் டுசெல்வது நல் லது. அதேபோல், பிரேக் டிஸ் க்கில் சேறு படியா மல் சுத்தமாகப் பராமரி த்து வரவேண்டிய து அவ சியம்.

ஏர் ஃபில்ட்டர்

ஏர் ஃபில்ட்டர் அவசியம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கி யமான பாகம். இன்ஜினுக் குள் செல்லும் காற்றைச் சுத்தமாக்கி அனுப்பும் வே லையைச்செய்யும் இது சே தம் அடைந்திருந்தாலோ அல்லது நீண்டநாள் பய ன்படுத்தியதால் தூசு அதிக ம் சேர்ந்திருந்தாலோ பிரச் னைதான். காற்றில் உள்ள தூசு இன்ஜினுக்குள் சென்றால், சிலிண்டரில் ஸ்க்ராட்ச் ஏற்படும். இதனால், இன்ஜின் விரை வாகத் தேயும் வாய்ப்பு இருக்கிற து. எனவே, இரண்டு மாதங்களு க்கு ஒரு முறையாவது ஏர்ஃபில் ட்டரைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டி யது அவசியம். குறிப்பிட்ட காலக் கெடுவுக்குள் ஏர் ஃபில்ட்ட்ரையே மாற்றுவதும் அவசி யம்.

கார்புரேட்டர்

காற்றும் பெட்ரோ
லும் கலக்கும் இடம் கார்புரேட்டர். இதில், பல ஸ்க்ரூ-க்கள் இருக்கும். சில சமயங்களில் பைக் ஸ்டார்ட் ஆக வில்லை என்றால், இதில் இருக்கு ம் ஏதாவது ஒரு ஸ்க் ரூவைத்திரு க்குவது சிலருக்குப் பழக்கமாக இருக்கிறது. அப்படிச் செய்யவே கூ டாது. ஏனெனில், காற்றும் பெட் ரோ லும் என்ன விகிதத்தில் கலக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்ப இந்த ஸ்க்ரூ-க்கள் அட்ஜஸ்ட் செய்யப்ப ட்டிருக்கும். இதில் ஏதாவது ஒன் றைத் திருகினால், ஏறுக்கு மாறாக மாறிவிடும். இதில் கை வைக்காம ல் சுத்தமாகப் பராமரிப்பது மட்டுமே சிறந்தது. இதில் உள்ள ‘சோக்’-கை அதிகாலை நேரத்தில் ஸ் டார்ட் செய்யும்போது அல்லது ஸ்டார்ட்டிங் ட்ரபுள் இருக்கும்போது மட்டுமே பயன்ப டுத்த வேண்டும். மற்ற சமயத்தில் சோக் ஆன் ஆகி இருக்கிறதா என் பதை உறுதிப்படுத்திக்கொ ண்டு ஓட்டுவது நல்லது. ஏனெனில், சோக் அமைப்பு அதிக பெட்ரோல், குறைவான காற்று இன்ஜினுக்குச் செல்வதுபோல வடிவமைக்கப்ப ட்டது. கவனிக்காமல் ஓட்டினால், டேங் க்கில் இருக்கும் பெட்ரோல் காலியாகிவிடும்.

அவசியம் இல்லாத ஆக்சஸரீஸ்

புதிதாக பைக் வாங்கி ய உடனே பல்வேறு ஆக்சஸரீஸ் வாங் கி அழகுபடுத்துவார்கள். அது தவறு இல்லை. ஆனால், இதில் ஹே ண்ட் கிரிப், சீட் கவர், இன்ஜின் கார்டு போன் றவை அவசியமற்ற வை என்பதுடன் பைக்குக்கு பாதுகாப்பானதும் அல்ல என்ப தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஏனென்றால், பைக்கில் ஏற் கெனவே இருக்கும் ஹேண் ட் கிரிப் மனித கைகளின் அளவுக்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு டிஸைன் செய்தவை. அத ன்மீது வேறு க்ரிப் பொருத் தும்போது, அளவு மாறுபடு ம். அளவு மாறினால், வாக னத்தின் செயல்பாடும் மா றுபடும். அதேபோல், பைக் கில் இருக்கும் ஒரிஜினல் சீட்கவர் கிரிப்புடன் இருக்கும் வகையில் டிஸைன் செய்யப்பட்டது. அதா வது, பைக் ஓட்டுபவர் திடீரென பிரேக் பிடிக்கு ம்போது சீட்டில் இருந் து நழுவாமல் இருக்க வேண்டும். அதன் மீது வழுக்கும் தன்மைகொ ண்ட கவரைப் போட்டா ல், அதன் நோக்கம் நிறைவேறாது.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

3 Comments

  • மனிகன்டன்

    அன்னைத் தமிழை இவ்வுலகிற்கு அள்ளித் தரும் அமுதசுரபியே

  • sathiyaraj

    Hii எனது Hero honda Splendor பைக் தற்போது புகைதள்ள ஆரம்பித்து உள்ளது என்ன காரணம் ஏன் அதகமாக முறுக்கினால் புகை அதிகமாக வருகிறது please Reply My mail Id

  • விணோத்குமார்

    அவசியம் பயனுள்ள தகவல்கள் நன்றி.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: