Tuesday, December 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நரேந்திர மோடி பிரதமரானால் . . . !

நரேந்திர மோடி பிரதமரானால் . . . !

மானியச் சுமை!

எந்த ஒரு பொருளாதாரத்திலும் மானியம் என்பது கட்டாயம் தேவை. அப் போது தான் சிறிய அளவில் தொழில் செய்பவர் கள் தொடர்ந்து அதை செய்ய முடியும். எனினும், இந்த மானியம் அளவுக்கு மிஞ்சி செல்லும்போது, அரசா ங்கத்துக்கு அது ஒரு பெரிய சுமையாக மாறிவிடுகிற து.

உதாரணமாக, மக்களுக்கு மானிய விலையில் எரிபொருளை தருவதற்காக

மத்திய அரசாங்கம் செலவு செய்யும் தொகை ஆண்டொன்றுக்கு 85,000 கோடி ரூபாய்; 2004-05-ல் 76,096 கோடி ரூபாயாக இருந்த விவசாய மானியம், 2010-2011-ல் 1,42,254 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்திரு க்கிறது. இதுபோக, உணவு பாது காப்புத் திட்டத்துக்காக வழங்கப்ப டும் மானியம் 75,000 கோடி ரூபாய் என மானியச் செலவு மட்டுமே ஓர் ஆண்டு க்கு பல லட்சம் கோடி ரூபாய்க்குமேல் செல்கிறது.

அரசின் இந்த மானியச்சுமையைக் குறைக்க வேண்டுமெனில், எதற்கு எவ்வ ளவு மானியம் தந்தால்போதும் என் பதைத் துல்லியமாகக் கணக்கிட்டு கண்டு பிடிக்கும் முறையை மோடி உரு வாக்க வேண்டும். இன்றைக்கு விவசா யத்துக்கு தரப்படும் மானியமானது பணக்கார விவ சாயிகளுக்கும், செயற்கை உர ங்களைத் தயாரிக்கும் உரத் தயாரிப்பு நிறுவனங்க ளுக்குமே அதிக ம் செல்கிறது. டீசல் போன்ற எரிபொ ருட்களுக்குத் தரப்படும் மானியத்தி னால், சாதாரண மக்கள் அடையும் நன்மையைவிட, அவற்றை அதிகம் பயன் படுத்தும் செல்வந்தர்களே நிறைய நன்மை பெறுகின்றனர்.

இந்த மானியத் தொகையைக் குறைத் தால், மக்களின் ஆதரவை மோடி இழக்க வேண்டியிருக்கும். குறைக்கவில்லை எனில், அரசு அந்தப் பாரத்தைச் சுமக்க வேண்டும். இந்தப் பிரச்னையில் மோடி என்ன செய்யப் போகிறார்?

பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள்!

நம் பொருளாதாரம் 2000-க்குப்பிறகு அதிவேகமாக வளரக் காரணம், 1991-க்குப்பின் கொண்டுவரப்பட்ட பொருளா தாரச் சீர்திருத்தங்களே! ஆனால், கடந்த பத்து ஆண்டுகளில், அதிலும் குறி ப்பாக, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பொருளா தார வளர்ச்சியைத் துரிதப்படு த்தும் எந்தச் சீர்திருத்தங்களும் பெரிய அளவில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

தொழில் துறையில் சீர்திருத்தங்களை கொ ண்டுவருவதன் மூலம் அந்நிய முதலீட்டை பெருமளவில் பெற முடியும். தொழிலாளர் பிரச்னையில் சீர்தி ருத்தங்களைக் கொண் டுவருவதன் மூலம் இன்னும் அதிக நிறுவ னங்களை தொழில் தொடங்கவைக்க முடி யும். இன்ஷூரன்ஸ் துறையில், நிதித் துறை யில், ரீடெயில் துறையில் எனப் பல துறைகளில் முக்கியமான பல சீர் திருத்தங்கள் கிடப்பிலேயே இருப்ப தால், பொருளாதாரம் வளர முடியாமல் தடு மாறிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்தச் சீர்திருத்தங்களை கொண்டுவர மோடி கடுமையான எதிர்ப்பை சந்திக் கவேண்டியிரு க்கும். இந்த எதிர்ப்பை மோடி எப்படி சமாளிக்கப் போகிறார்?

ஊழல்!

காங்கிரஸ் ஆட்சியின் முதல்பாதியில் பொரு ளாதார வளர்ச்சியானது ஓர ளவுக்கு இருந்தா லும், அந்த ஆட்சி மீது மக்களுக்கு கடும் அதிரு ப்தி ஏற்பட முக்கிய காரணம், கடந்த ஐந்து ஆண் டு காலத்தில் நடந்த பல ஊழல்கள் தான். 2ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டில் பல ஆயி ரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்ததாக பு கார் எழுந்து, அதுகுறித்த வழக்கு இன்ற ளவும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் விசாரணை யில் இருக்கிறது. தனியார் நிறுவனங்க ளுக்கு நிலக்கரி சுரங்கங்களை ஒதுக் கீடு செய்ததில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபா ய் ஊழல் நடந்திருப்பதாக புகார் எழுந் து, இதுகுறித்து சிபிஐ இன்றும் விசாரி த்து வருகிறது. இந்த ஊழலில் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் பெயரே அடிப ட்டது பெரிய அதிர்ச்சி. காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் ஊழல், ஆதர்ஷ் வீடு கட்டித் தரும் திட்டத்தில் ஊழல், ஹெலி காப்டர் வாங்கியதில் ஊழல் எனக் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வெளியான ஊழ ல் தகவல்களே இந்த ஆட்சி மீது வெறுப்பு ஏற் படச் செய்தது.

எனினும், மோடி ஆட்சிக்கு வந்தால், இந்த ஊ ழல் பூதத்தை எப்படி ஒழித்து க்கட்டப் போகி றார் என்பது முக்கியமான விஷயம். காரண ம், காங்கிரஸில் சில ஊழல்வாதிகள் இருப்பதுபோல, பா.ஜ.க.வில் இல் லை என்று சொல்லி விட முடியாது. லோக் ஆயுக்தாவின் குற்றச் சாட்டுக்கு உள்ளா ன எடியூரப்பா பா.ஜ .க.வில்தான் இருக் கிறார். பெல்லாரி யில் இரும்புத் தாதுவி னை இஷ்டத் துக்கு வாரி விற்ற ரெட்டி சகோதரர்க ளுக்கு பா.ஜ.க. வின் ஆதரவு இன்றைக் கும் இருக்கவே செய்கிறது. கு ஜராத்தில்கூட லோக் ஆயுக்தா இது வரை சரியாகச் செயல்பட வில்லை என் கிற புகாரும் உண்டு. ஆக, ஊழல் என் கிற ஓட்டையை சரிசெய்யாத வரை வள ர்ச்சி என்கிற கப்பல் மூழ்கவே செய்யும். ஆனால், இந்த ஊழல் ஓட்டையை அடைக்க மோடி என்ன செய்யப் போகிறா ர்?

உள்கட்டமைப்பு!

சாலை வசதிகள் தொடங்கி, மின்சக்தி உற்பத்தி செய் வதுவரை உள்கட்டமை ப்பு என்கிற தலைப்பில் வரும் விஷயங்கள் பலப்பல. பொருளாதாரம் வே கமாக வளர்ச்சி காண வேண்டுமெனில், உள்கட்டமைப்புக்குத் தேவையான அடிப்படை வேலைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் உள் கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் எந்தவகையிலும் வளர்ச்சி பெறவில்லை. போதிய நிதி வசதி இல்லை, சாலை அமைப்பதற்கான இடத்தைப் பெறுவதில் சிக்கல் எனப் பல பிரச்னை களில் சரியான முடிவு எடுக்காததினால், கெட்ட பெய ரையே சம்பாதித்து இருக்கிறது காங்கிரஸ். மின் உற்பத்தி நிலை யங்களை அமைப்பது, துறை முகங்களைக் கட்டுவது, அணை கட்டுவது போன்ற பல வி ஷயங்களை அதிக அளவில் செய்வதற்கான பணம் நம்மிடம் இல்லை. செய்வதற்கான பணம் நம்மிடம் இல்லை.

என்றாலும், குஜராத்தில் உள்கட்டமைப்பு வச திகள் பெரிய அளவில் வளர்ந்தி ருப்பதாகச் சொல்லப்படுவதால், இந்தியா முழுக்கவும் வெளிநாட்டு முதலீட்டைக் கொண்டு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைப் பெருக்கு வதற்கு மோடி நடவ டிக்கை எடுப்பார் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால், இதைச் செய்து முடி ப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியமல்ல.

வேலைவாய்ப்பு!

காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த கடந்த பத்து ஆண்டுகளில், குறிப்பாக, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கம் மிகவும் குறைந்துள்ளதா கத் திட்ட கமிஷன் புள்ளிவிவரங்களே சொல்கின்றன. நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷன் வெளியிட்டுள் ள தகவலின்படி, 2010, 2011-ம் ஆண்டு களில் வேலைவாய்ப்பின்மை 10.2% உயர்ந்து ள்ளது. 2001 முதல் 2005 வரை யில் 1.20 கோடி வேலைகள் உருவாக்கப்பட்டது. ஆ னால், 2005 -2010-ல் உருவாக்கப்பட்ட வேலை வெறும் 60 லட்சம் மட்டுமே. (பார்க்க 31-ம் பக்கத்தில் உள்ள அட்டவனை!) இதுபோதாது என்று 2012 – 2017 வரையிலான காலத்தில் புதிதாக 6.30 கோடிபேரும் இன்னும் 15 ஆண்டு களில் 18.3 கோடிபேரும் புதிதாக வேலை வாய்ப்பைத் தேடி வரப்போகிறார்களாம். இத்த னை பேருக்கும் வேலை தருகிற புதிய திட்டங்களைத் தீட்டினால் மட்டுமே, இந்தியா வல்லரசாக மாறும் வாய்ப்பு உரு வாகும். ஆனால், இதை வெற்றி கரமாகச் செ ய்து முடிப்பது மோடியின் முன் உள்ள இன் னொரு பெரிய சவால்!

இந்தச் சவால்களையெல்லாம் மோடி எப்படி சந்திக்கப்போகிறார் என்பதில் தான் அவரது எதிர்காலம் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் எதிர் காலமும் இருக்கிற து!

— ஏ.ஆர்.குமார்

One Comment

  • Priyan

    இவரைப் பற்றி எழுதுவதற்கு முன் குஜராத்தைப் பற்றி கொஞ்சம் வரலாறு சொல்லுங்கள். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் அது எப்படி இருந்தது….அந்த ஊர் மக்கள் என்ன தொழில் செய்கிறார்கள்…அவர்களின் கல்வி அறிவு மற்றும் பொருளாதார நிலை பற்றி எழுதுங்கள்…

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: