Wednesday, November 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மாத விடாய் நின்ற பெண்களும் தயங்காமல், தடையின்றி செக்ஸ் உறவு கொள்ளலாம்!!

மாத விடாய் நின்ற பெண் களும் தயங்காமல், தடை யின்றி செக்ஸ் உறவு கொ ள்ளலாம்!!

தாம்பத்ய ஈடுபாடு என்பது உடலோடு தொடர்புடைய து மட்டுமல்ல அது மன தோடும் தொடர்புடையது. ஆர்வம் இருந்தால் மட்டு மே அக்கறை காட்ட முடியும். அதுவும் பெண்களுக்கு 45 வயதா கிவிட்டாலே மெனோபாஸ் கால கட்டம் தொடங்கிவிடும். இது உடல்ரீதியாக

சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தினாலும் மன ரீதியாகவும் தாம்பத்யத்தில் இருந் து தள்ளி இருக்கச் சொல்லும்.

மெனோபாஸ் காலகட்டத்தை எட்டியது ம் செக்ஸ் இனி அவ்வள வுதான், எல் லாம் முடிந்து விட்டது என்று எண்ணிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை அப்படி இல்லை. மெனோபாஸ் கால கட்டத்தில் உள்ள பெண்களும் தயங்கா மல், தடையின்றி உறவு கொள் ளலாம் என்கின்றனர் உளவியல் வல்லுநர்கள்.

சுதந்திர உணர்வு

மெனோபாஸ் காலத்தில் பெண்மைக் குறிய மாதசுழற்சி நின்று விடும். எனவே அந்த இடைஞ்சல் கிடை யது. எனவேதான் மெ னோபாஸ் வந்தாலும் கூட செக்ஸை முன் பு போலவே மகிழ்ச்சி கர மாக, ரம்யமாக அனுபவி க்க முடியும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால், முன் பைவிட சுதந்திரமாக, எந்த வித தடையும், சங்க டமும் இல்லாமல் அனுப விக்க முடியும் என்பது அவர்களின் கருத்து.

சோர்வை விரட்டும்

மெனோபாஸ் கட்டத்தை எட்டும் பெண்களுக்கு உட ல் ரீதியாகவும், மன ரீதியா கவும் சோர்வு ஏற்படுவது இயற்கை. அந்த சோர் வை விரட்ட செக்ஸ் அருமருந் தாக பயன்படுகிறது என்ப தே உண்மை. புத்துணர்ச்சி யுடன் தொடர்ந்து நல்லபடி யாக நாம் செயல்பட, நல் ல எழுச்சியுடன் மனம் திகழ செக்ஸ் அவசியம் தேவை என்பது மருத்துவர்கள் மற்றும் உளவியல் நிபுணர்களின் கருத்து. மேலும் நம்மை என்றும் போல இளமை யுடன் திகழவும் மெனோபாஸு க்குப் பிந்தைய செக்ஸ் உதவு கிறதாம்.

உறவுக்கு வேட்டு

மெனோபாஸ் வந்தால் செக்ஸ் உணர்வுகள் வற்றிப் போய் விடும், முன்பு போல ஒத்துழை க்க முடியாது என்று பல பெண் கள் தவறா க கருதுகின்றனர். ஆனால் இது மூடநம்பிக்கையே என்று உளவி யல் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். உணர்ச்சிகள் எங்கும் ஓடிப் போகாது, உங்க ளுக்குள்ளேயேதான் அது இருக்கும். அதை முன்பு போலவே நீங்க ள் வெளிப்படுத்தி அதற் கு சிறந்த வடிகால் தரு வது அவசியம் என்கிறா ர்கள்.

அதிகமாகும் உற்சாகம்

மெனோபாஸ் வந்த பெ ண்களுக்கு இனி எதற்கு செக்ஸ் என்ற மன ரீதியான முடிவுக்கு வந்து விடுவதால், தங்களது கணவர்கள் அருகில் வந்தாலே இறு க்கமான நிலையுடன் ஒத்துழைக்கிறார்கள். அப்போதுதான் பிரச்சி னை வரும். வலியுடன் கூடிய செக்ஸ் அனுபவ மாக அது மாறி இருவரு க்குமே மன வருத்தத் தையும், அ திருப்தியையும், எரிச்சலையும் கொடுக்கும் கசப்பான அனுபவமா க மாறிப் போய் விடுகிறது.

மெனோபாஸ் சமயத்தில் டெஸ்டோஸ்டிரான் சுரப்பு அதிகமாக வே இருக்குமாம். இது செக்ஸ் உணர்வுகளை அதிகப்படுத்த உத வுவது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் பெரும்பாலான பெ ண்கள் மன ரீதியாக துவண் டு போவதால் இதை சரிவர கவனிப்பதில் லை என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். எனவே மனதை உற்சாகமாக் கினால் உறவில் உற்சாகமாக ஈடுபடலாம் என்று ம் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நிபுணர்களின் ஆலோசனை

மெனோபாஸ் வந்த பெண்களு க்கு ஒரு பிரச்சினை ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாதது. அதாவது இந்த சமயத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் சுரப்பு இல்லாமல் போய் விடும். இதனால் பெண்ணுறுப்பில் வற ட்சித் தன்மை காணப்படும். இதனால் ஆர்கஸம் ஏற்படுவதில் தாமதமோ அல்லது சிரம மோ இருக்கலாம். இதனா ல் உறவின்போது வலி ஏற் படுவது இயற்கை. ஆனால் இதற்கும் கூட நிவாரணங் கள் உள்ளன. மருத்துவர்க ள் பரிந்துரைக்கும் ஜெல் அல்லது லூப்திகன்ட்க ளைப் பயன்படுத்தினால் உறவு எளிதாகும். மேலும் நீண்ட இடைவெளி விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து செக்ஸ் உறவை மேற்கொண்டு வந்தால் வலி ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க முடி யும்.

இரண்டாவது இன்னிங்க்ஸ்

ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு, போதிய உடற்பயிற்சி, தியான ம், தேவையான மருந்துகள் என திட்டமிட்டுக் கொண்டா ல் 40 வயதைத் தாண்டிய பிறகும் கூட நார்மலான செக்ஸ் வாழ் க்கையைத் தொ டர முடியும். தேவைப்பட்டால் மனநல நிபுணர் களின் ஆலோசனைகளையும் கூட பெறலாம். மெனோபாஸ் வந்த மங் கையர் மனரீதியாக துவண்டுவிடாமல் மகிழ்வுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை யும் சிறப்பாக தொடருங்கள் என்கின்றனர் உளவி யல் வல்லுநர்கள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: