Saturday, October 23அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தோழியை / தோழனை, காதலியாக /காதலனாக மாற்றுவது எப்ப‍டி?

தோழியை / தோழனை, காதலியாக / காதலனாக மாற்றுவது எப்ப‍டி?

காதல் உணர்வோடு வாழும் ஒரு மிகச் சிறந்த தம்பதியினர் கண் டிப்பாக நல்ல நண்பர்க ளாகவும் இருப்பார்கள். ஒரு வருக்கு நல்ல நண்பனே வாழ் க்கை துணையாக வந்தால், அ தை விட பெரிய பாக்கியம் என் ன இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட வா ழ்க்கை துணையிடம் வெளிப்படையாக எது வேண்டுமானாலும் பேசலாம், முழு மையாக நம்பிக்கையை அவர் மீது

வைக்கலாம், அவரின் து ணையை ஒவ்வொரு நொடியும் கொண் டாடுவதால், ஒரு இனிமையா ன உறவை மலரச் செய்யலாம்.

நம்மில் பலபேருக்கு, ஏற்கன வே அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை துணை அமைந்திருப்பார்கள். அவர்களே உங்களின் நெருங் கிய நண்பர்க ளாகவும் இருப் பார்கள். ஆனால் வெறுமனே நெருங்கிய நண்பராக இருப்ப வர், உங்களை நேசிக்க ஆரம்பித்தால், உறவை அடுத்த கட்டத்தி ற்கு எடுத்துச்செல்லும் நேரம் வந்துவிட்டது. சிலநேரம் நெருங்கி ய நண்பரை நண்பராக மட் டுமே பார்க்குமாறு மனதள வில் ஒரு தடை இருக்கும். இ ந்த தடையை உடைத்து, நெ ருங்கிய நண்பரை காதலிக்க நாங்கள் கூறும் டிப்சை பின் பற்றுங்கள். பின் என்ன… வாழ்க்கை செம ஜாலியாக செல்லும்.

பயத்தை தவிர்த்துவிடுங்கள்

முதலில் நட்பு கெட்டு போகும் என்ற பயத்தை விட்டொழிக்க வே ண்டும். நீங்கள் இருவரும் ஏற்கனவே நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கிறீர்கள். உங்கள் இரு வருக்கு இடையே வரும் பிர ச்சனையை எப்படி சமாளிப் பது மற்றும் சண்டைகளை எப்படி நிறுத்துவது என்பதை நன்கு அறிவீர்கள். உண்மை யிலேயே நெருங்கிய நண்ப ர்களாக இருந்து, உறவுமு றை அடுத்த கட்டத்திற்கு செ ல்லவில்லை என்றால் கவ லைப்படாதீர்கள். உங்கள் நட்பை தொடரலாம். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வலியை தந் தாலும், சிறிது காலத்தில் இந்த காயம் ஆறும். மேலும் உண்மை யான நட்புக்கு, இது ஒரு சோதனை என்றும் எண்ணிக் கொள்ளு ங்கள்.

உறவை விளக்குங்கள்

நெருங்கிய நண்பரிடம், உங்கள் தற் போதைய உறவை விளக்கி, அதை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல விரும்புவதையும் வெளிப்படுத்துங்க ள். அவருக்கும்கூட இந்த எண்ணம் இருந்திரு க்கலாம் அல்லவா?

குணங்களை பட்டியலிடுங்கள்

நெருங்கிய நண்பரிடம் உங்களு க்கு பிடித்த மற்றும் நீங்கள் மதி க்கும் அனைத்து நல்ல குணங்க ளையும் பட்டியலிடுங்கள். பின்பு ஒரு காதல் உறவில் நீங்கள் என் னவெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறீர்க ள் என்பதையும் பட்டியலிடுங்க ள். இப்போது இரண்டு பட்டியலி லும் ஒத்து போகிற அம்சங்க ளை குறித்துக் கொண்டே வாரு ங்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்தது அவரிடம் இருந்தால், கண்டிப்பாக இந்த வழிமுறை உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கும்.

கற்பனையை பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் நெருங்கிய நண்பருடன் காதல் உறவில் ஈடுபட்டால், எப் படி இருக்கும் என்பதை கற்பனை செய்து பாருங்கள். அது நடந் தால் உங்களுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் என்று எடு த்துகாட்டாக விளங்கும்.

காதல்ரசம் சொட்டும்சூழலை நண்பர்களாகவே உருவாக்குங்கள்

உதாரணத்திற்கு, இருவரும் கடற்கரைக்கு செல்லுங்கள், டான்ஸ் ஆடுங்கள், மெழுகுவர் த்தி வெளிச்சத்தில் உணவு அரு ந்துங்கள். இவ்வகை சூழலில் இருவருக்கும் இடையே ஒரு புதுவகை உணர்வு ஏற்படலாம்.

கனவுகளை ஒன்றாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் இருவரின் வருங்கால கனவுகளை பற்றி அடிக்கடி பேசும் போது, உங்கள் எதிர்காலத்தை அவருடன் தான் செலவிட வேண் டும் என்ற எண்ணம் வளரத் தோன்றும்.

போதிய நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

காதலில் விழுவது என்பது துரிதமாக நடப்ப து கிடையாது. காதலில் விழும்முன், வாழ்க் கையை எந்த ஒரு தருணத்திலும் உங்கள் நண்பரிடம் ஒப்படைக்க முழு மனதுடன் தயா ராக வேண்டும். தயாரான நிலையில் இருந்த பின் காதலை சொல்லுங்கள்.

முக்கியமான டிப்ஸ்…

நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஈடுபடும் செயல்க ள் இனிமையாக இ ல்லாமல் போகலாம் அல்லது காதல் உணர்வு இல்லாமலும் போகலாம். இது நட்பு வரையில் இருந்தால், எந்த பிரச்ச னையும் இல் லை. இதுவே உறவை அடுத்த கட்டத்திக்கு எடுத்துச் செல் ல விரும்பினால், செய்ததையே திரு ம்ப திரும்ப செய்யாதீர்கள், போன இடத்திற்கே மீண்டும் அழைத்துச் செல்லாதீர்கள். மாற்றங்கள்தே வை, புதிதாக ஏதாவது செய்யுங்க ள். முக்கியமாக அது காதல் உணர்வை தூண்ட வேண்டும்.

நீங்களாக இருங்கள்…

நெருங்கிய நண்பருக்கு உங் கள்மீது காதல் மலரவில் லை என்றால், நீங்கள் அவரி டம் முன்பு இருந்ததை போல வே இருக்க வே ண்டும். அவர் உங்களை காதலிக்க வற்புறு த்துமாறு, நீங்கள் நடந்துகொ ள்ள கூடாது. நீங்கள் நீங்க ளாகவே இருப்பதனாலேயே, அவர் உங்கள் நெருங்கிய நண்பராக இருந்தால், இதற்காகவே உங்களை அவர் காதலிக்கும் வாய்ப் புகள் உள்ளது.

கவனமாக இருங்கள்

வேண்டுமென்றே காதலில் விழ வேண்டும் என்ற எண் ணத்தில், நண்பரை காதலிக் காதீர்கள். உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை முதலில் தெளிவாக முடிவு செய்து கொள்ளுங் கள்.

எண்ணத்திற்கு மதிப்பு கொடு ங்கள்

நீங்கள் உங்கள் உயிர் நண்ப ரை மனதார விரும்பி, உங்கள் உற வை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல விரும்புகிறீர் களா? முதலில் அவருடைய எண்ணத்திற்கும் மதிப்பளியுங் கள். அவர்களின் மேல் அழுத்த ம் போடாதீர்கள். இரண்டு பேரும் ஒத்துப்போனா ல் தான், ஒரு புது உறவு மலரும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: