Tuesday, October 4அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பச்சிளங் குழந்தையைப் பராமரிப்பது எப்படி?

ச்சிளங் குழந்தையைப் பராமரிப்பது எப்படி?

 தனிக்குடித்தன இளசுகள் பெற் றோர் அவதாரம் எடுக்கும் தரு ணம், படுஅவஸ்தையானது. பச் சிளங் குழந்தையைப் பராமரிப் பது எப்படி என்ற மூத்தோர்களி ன் ஆலோசனைக்கு வழியின் றித் தடுமாறுவார்கள். அதிலும் வேலைக்குச் செல்லும் இளம் தாயின் நிலை இன்னும்  பரிதா பம்!

தனிக்குடித்தனத் தம்பதிகள், குழந்தை பிறந்ததும் இப்படித் தடுமா றாமல் இருக்க, பச்சிளம் குழந்தையின் படிப்படியான வ ளர்ச்சியையும் ஒருவயது வரை யில் அந்தப் பாப்பாவை எப்படிப் பாதுகா க்க வேண்டும் என்ற வழி முறைகளையும் விளக்குகிறார், சென்னை சூர்யா மருத்துவ ம னையின் பச்சிளம் குழந்தைப் பிரிவின்

தலைமை மருத்துவர் தீபா ஹரிஹரன்.

0  1 மாதம்:

குழந்தையைக் கதகதப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதிக மாகப் போர் த்தவும் கூடாது. எடை குறைவாகப் பிற ந்த குழந்தை என்றால், குளிர்காலம் இ ல்லை என்றாலும்கூட சாக்ஸ், கிளவு ஸ் போட்டு வைப்பது நல்லது. குழந்தை பிறந்ததும், அதன் முதல் உணவு சீம்பா லாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதுவு ம், பிறந்த அரை மணி நேரத்துக்குள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கவேண்டும்.  சிஸே ரியன் என்றால், தாய்க்கு மயக்கம் சிறி து தெளிந்ததும், 3 அல்லது 4 மணி நேர த்தில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அறு வை சிகிச்சை நடந்திருக்கிறது; அதனால் இரண்டு நாள் கழித்து கொடுக்கலாம் என்று சிலர் தள்ளி ப்போடுவார்கள். அது தவறு. ‘கொ லோஸ் ட்ரம்’ எனப்படும் சீம்பாலில் தான், நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்குத் தே வையான விஷயங்கள் அதிகம் இ ருக்கின்றன. இன்குபேட்டரில் வை க்கப்படும் குழந்தைக்குக்கூட, தா யிடமிரு ந்து பெறப்படும் சீம்பால் டியூப் வழியாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

பாசப் பிணைப்பு:

முதல் நான்கு மாதங்களுக்குள்தான் குழந்தைக்கும் தாய்க்குமா ன பாசப்பிணைப்பு இறுகும்.  குழந்தை யைக் கட்டி அணைத்து முத்தமிடுதல், மடியில் வைத்துக்கொண்டு கொஞ்சுத ல், மார்போடு அரவணைத்துப் பாலூட் டும்போது அதன் முகம் பார்த்துப் பேசு தல் போன்றவை குழந்தையுடனான பி ணைப்பை அதிகரிக்கும். ஆரம்பத்தில், இந்தப் பாசப் பிணைப்பு கிடைக்கும் கு ழந்தைகளுக்கு, பிற்காலத்தில் ‘உளவி யல் ரீதியான வலிமை’ அதிகமாக இ ருக்கும். ஒரு சிலருக்கு வீட்டில் போதிய உதவி இருக்காது… வழிகாட்ட யாரும் இல்லாமல், ஒருவித மன அழுத்தத்தில் இருப்பார்கள். இன்னும் சில தாய்மார் கள், விளம்பரங்களில் வருவது போல அல்லது தான் எதிர்பார்த்ததுபோல பிள்ளை பிறக்கவில் லையே என்ற ஏமாற்றத்தில் இருப்பார்கள். அத னால் குழந்தையிடம் கொஞ்சுவதோ, பேசுவதோ செய்யாமல், இயந்திரகதியி ல் குழந்தைக்குப் பால் கொடுப்பார்கள். பிணைப்பின் முக்கியத்துவத்தை உண ர்ந்து, குழந்தையுடன் தாய் நெருக்கமா க இருக்க வேண் டும்.

குளியல்:

பிறந்து, முதல் சில வாரங்களுக்குக் கு ளிப்பாட்டவில்லை என்றால் கூடப் பர வாயில்லை. இளம் சூடானநீரில் நனை த்துப் பிழிந்த துண்டால் துடைக்கலாம். குளிப்பாட்டுவதற்குமுன், மிதமான ‘ பே பி பாடி லோஷனை’ லேசாக உடலில் தேய்த்து, மெதுவாக மஸா ஜ் செய்யலாம். இது குழந் தையின் வளர்ச்சிக்கு உத வும். சூடான நீரில் குளிப் பாட்டத் தேவையில்லை. வெதுவெதுப்பான நீர் போ தும். குளிப்பாட்டிய பிறகு, மிருதுவான டவலால் ஒத் தித் துடைக்கவேண்டும். கண்டிப்பாக பவுடர் போட க் கூடாது. இதனால் நுரை யீரல் தொற்று ஏற்படலாம்.

உடை:

அழகை விட, குழந்தைக்கு சௌகரிய மாக இருக்க வேண்டும் என்பதே முக் கியம். பட்டன்கள், லேஸ், ஜரிகை, ஜி கினா போன்றவை இருக்கும் உடைக ளைத் தவிர்த்து விடலாம். ஏனெனில் லேஸ் போன்றவை கண்களில் குத்த லாம். ஜரிகைகள் மெல்லிய சருமத் தைக் கிழித்துவிடும். பட்டன்கள் வாய் க்குள் போக வாய்ப்பு உண்டு. குழந் தையின் உடலை உறுத்தாத, மிருது வான, சுகமான  பருத்தி ஆடைகள் சிறந்தவை. தாய்மார்களும், பச்சைக் குழந்தையைத் தூக்கிச்செல்லும் போ து, ஜரிகை, ஜிகினா போன்ற வேலைப் பாடுகொண்ட புடவைகள் கட்டியிருந்தால், கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

அதிகமோ  குறைவோ வேண்டாம்:

குழந்தையை எப்போதும் யாராவது தூக்கி வைத்து க் கொண்டே இருப்பதைத் தவிர்க்கவேண்டும். இதை , ‘ஓவர் ஸ்டிமுலேஷன்’ என்போம். எப்போதும் 10 பேர் மாற்றி மாற்றித் தூக் கிக் கொஞ்சுவதும், பேசுவதும் கூடாது. அதற்காக, குழந்தையை த் தூக்கிக் கொஞ்சாமல் தொட்டிலிலேயே போட்டு வைப்பதும் கூடாது (அண்டர் ஸ்டிமுலேஷன் ). இதனால், குழந்தை சோர்ந்து விடும்; அல்லது பிடிபடாமல் அழு ம். கைக்குழந்தைகள் தொடர்ந்து அழுதுகொண்டே இருப்பதற்கு, பெரும்பாலும் இதுதான் காரண ம். ஜீரணப் பிரச்னை என்று நி னைத்து, பல தாய்மார்கள் தங்க ளுடைய உணவை மாற்றுவார்க ள். சிலர், மாற்றுப் பால் கொடுக்க முயற்சிப்பார்கள். அது தேவைய ல்ல.

1  -4 மாதங்கள்:

இந்தக் காலகட்டத்தில் அநேகமாக எந்தப் பிரச்னையும் குழந்தை க்கு வராது. தாய்ப்பால் த விர, வேறு எந்த உணவும் கொடுக்கக் கூடாது. புட் டிப்பால் போன்றவற்றால் நோய்த்தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு.

இந்தச் சமயத்தில்,  குழந் தையின் பார்வைத் திறன், கேட்கும் திறன், சுற்றுச் சூழலை உன்னித்துக் கவனிக்கும் திறன் ஆகிய மூன்று விஷயங் களைக் கவனிக்க வேண்டும். அம்மாவின் குரல் கேட் கும் திசை யில் குழந்தை திரும்புகிறதா, யாரா வது அருகில் வந்து கொஞ்சி விட்டுப் போனால் அவர்கள் போகும் திசையி ல் திரும்பிப் பார்க்கி றதா, சுற்றுச் சூழலைக் கவனிக்கிறதா என்று பார் க்க வேண்டும். இந்த மூன்றும் சாதார ணமாக இல்லாவிடில், மருத்துவரிட ம் காண்பிக்கவேண்டும். இந்த வயதி ல்தான் குழந்தை முகம் பார்த்துச் சிரி க்கும். மின்சார விளக்கு, மின் விசிறி போன்றவற் றை ரசிக்கும். கழுத்து நிற் பதும் இந்த மாதங்களில்தான். அத னால் ஜாக்கிரதையாகத் தூக்க வேண்டும்.

6ம் மாதம்:

ந்து மாதங்கள் வரை யில் குழந்தையின் எ ல்லா வளர்ச்சிகளும் ஒழுங்காக இருந்தால், 6-ம் மாதத்தில் இருந்து, தாய்ப்பாலுடன் திட உ ணவு கொடுக்க ஆரம் பித்து விடலாம். வேக வைத்து மசித்த காய் கறிகள், புழுங்கலரிசி, பொட்டுக்கடலை, ராகி சேர்த்து அரை த்த மாவில் கஞ்சி, மசித்த வாழைப்பழம் போன்றவற்றை முத லில் சிறிது சிறிதாகக் கொடு த்துப் பழக்கலாம்.

இந்தச் சமயத்தில் குழந் தை, தானாக எழுந்து உட்கார முயற்சிக் கும். வாயில் போட்டுக்கொள் கிற மாதிரி சிறிய பொம் மைகளாக இல்லாமல், கைகளால் பிடித்து வி ளையாடுவது போலப் பெரிய பொம்மைகள் தரவேண்டும். கூடிய வரையில் தரையில் உறுத்தா த விரிப்பில் விடுவது நல்லது.

7, 8ம் மாதங்கள்:

கஞ்சி, மசித்த காய், பழம் இவற்றிலிருந்து கொஞ்சம் முன்னேறி, பருப்பு சேர்த்துப் பிசைந்த, மசித்த சாதம் கொடுக்கலாம். நாம் சாப் பிடுவது போலவே, மூன்று வேளைகள் திட உணவு கொடுக்க வே ண்டும். தாய்ப் பாலையும் நிறுத்தக் கூடாது. 8-ம் மாதத்தில், முட்டி போட்டுத் தவழத் தொடங்கும். குழந்தைக்கு ஞாபக சக்தி வரும் வயது இதுதான். இந்தப் பருவத்துக்குத் தகுந்தமாதிரி அதன் விளையாட்டுகளும் இருக்கும். எதையாவது துணிக்குக் கீழ் ஒளி த்து வைத்தால் கண்டு பிடி க்கும்; நன்றாக டிரெஸ் போட்டு, தலை வாரினால் வெளியே கிளம்புகிறார்க ள் என்று புரிந்துகொள்ளு ம். அப்பா அலுவலகத்தி லிருந்து வருவது… போன் ற எல்லாமே குழ ந்தைக் குத் தெரிய ஆரம்பிக்கும்.

9, 10ம் மாதங்கள்:

9-வது மாதத்தில் இருந்து விரல்களின் ஒருங்கிணைப்பு நன்றாக வந்துவிடும். சாப்பாட்டைத் தட்டில் போட்டு வைத்தால், மேலே கீழே சிந்தி, கைக ளால் அளைந்து விளையா டும். ஆனால், சிறிய அளவே னும் வாயில் போட்டுக்கொ ள்ளும். அப்போதுதான், ஒரு வயதில் தானாகச் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும்.

வீட்டை மிகவும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். எது கிடைத் தாலும் குழந்தை, அதை எடுத்து வாயில் போடும். குட்டையான மேஜை, டீப்பாய், ஸ்டூல் போன்றவற்றி ன் மேல் மறந்தும் கூட கன மான பொருள்க ளை வைக்கக் கூடாது. பிடித்துக்கொண்டு நிற்கு ம் ஆர்வத்தில், குழந்தை மேஜை விரிப்பைப் பிடித்து இழுக்கக் கூடும். அதன் மேலுள்ள பொருட்கள், குழந்தையின் மேல் விழுந் து காயப் படுத்தலாம். இந்தப் பரு வத்தில், காலை, மதிய ம், இரவு என்பதோடு, 4-வது வேளையாக மா லையில் ஏதாவது ‘ஸ்நா க்’ கொடுக்கலாம்.

ஒரு வயதில் பேச்சு வர ஆரம்பிக்கும். திட உண வு  தாய்ப்பால் ஆகியவற்றுடன், பசும்பால் அல்லது பாகெட் பால் போன்ற வேறு பால் ஓரிரு வேளை கொடுக்கலாம். தாய்ப்பால் 2 வயது வரை கொடுக்க வேண்டும் . வேலைக்குப் போகும் பெண்க ள், தாய்ப் பாலைப் பிழிந்து எடுத் து ஃப்ரிட்ஜில் வைத்துவிட்டுப் போ கலாம். ஆனால், குழந்தைக்குக் கொடுப்பதற்கு அரை மணி நேரத் துக்கு முன் வெளியே எடுத்து, சூடுபடுத்தாமல், அறை வெப்ப நி லைக்கு வந்ததும் கொடுக்கலா ம்.

வயிற்றுப்போக்கு, ஜலதோஷம், இருமல்… மூன்றும், ஒரு வயது க்கு மேல் அடிக்கடி வரும். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று வந்த பிற கும் குழந்தை, ‘ஆக்டிவ்’ ஆக இருக்கிறதென்றால், பயப்பட வேண் டாம். தானாகவே ஒன்றிரண்டு நாளில் சரியாகிவிடும். ஆனால், மேற்கூறிய 3 பிரச்னைகளில் ஏதேனும் ஒன்று இருந் து, குழந்தை சோர்ந்து போய் இருந்தா லோ, மூச்சுத்திணறல் இருந்தாலோ, மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் ஆன் டிபயாடிக் கொடுக்கலாம்.

அப்புறம் என்ன? ”நான் வளர்கிறேனே மம்மி” என்று, இதன் பின்ன ர் கிடுகிடு வென வளர்ந்துவிடுவார்கள் குழந்தை கள்”.

பிறந்து 5 முதல் 10 நாள்களுக்குள் (சி ல சமயம், 3 நாள்களில்), பச்சிளம் சிசு வின் தொப்புள்கொடி, அதுவாகவே விழுந்துவிடும். பிடித்து இழு க்கவோ, மருந்து வைக்கவோ தேவையில்லை. தானாகவே ஆறி விடும்.

எல்லாக் குழந்தைகளுக்குமே பிறந்த தும் மஞ்சள்காமாலை லே சாக இருக் கும். முகம், நெஞ்சு, கண்கள் லேசாக மஞ்சளாக இரு ந்தால் கவலைப்படத் தேவையில்லை. அது சாதாரணமான து தான். ஆனால், கைகள், கால்களில் மஞ்சள் பரவினால், ரத்தப் பரி சோத னை செய்து, ‘நீல நிற ஒளி’யில் வைக் க வேண்டுமாஎன்று பார்க்கவேண் டும்.

பிறந்த 5 நாட்களில், பிறந்தபோது இருந்த எடையை விடக் குறை ந்து, மறுபடியும் 10-வது நாளில் இருந்து எடை கூடும். அதனால், கவ லைப்பட வேண்டாம். குழந்தை நன்கு சிறுநீர் கழிக்க வேண் டும்.

– priya

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: