Wednesday, October 5அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கர்ணனின் 9 மகன்களின்பெயர்களும் அதில் ஒருவனைக் கொடூரமாக கொன்ற அர்ச்சுனனும் – வரலாற்றுத் தகவல்

கர்ணனின் 9 மகன்களின்பெயர்களும் அதில் ஒருவனைக் கொடூ ரமாக கொன்ற அர்ச்சுனனும் – வரலாற்றுத் தகவல்

கர்ணன் மகன்கள் பற்றி மகா பாரதத்தில் குறிப்பிடுவதாயின், கர் ணனுக்கு பல மகன்கள் இருந்தனர் அவர்களின் ஒன்பது மகன்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒன்பது பேரில், ஒருவர் மட்டுமே குருக்ஷேத்ரா போரில் கலந்துகொண்டார். 1.வீரசசேனாந 2.சுதமா ந 3. ஷத்ருஞ்ஜயாந 4. த்விபடாந 5. சுஷேனாந 6. சத்தியசேனாந 7.சித்ரசேனாந 8. சுஷர்மா (பனசேனா); மற்றும் 9.விரிஷகேது. விருஷகேது குருச்சேத்திரப் போரில் இறக்காதவர்களில்

ஒருவன். போருக்குப்பின் இவன் அருச் சுனனின் அரவணைப்பில் இருந்தான்.

திரௌபதியின் சுயம்வரத்தைத் தொட ர்ந்த கைகலப்பில் சுதமா இறந்தான். ஷத்ருஞ்ஜயா மற்றும் த்விபடா ஆகி யோர் குருக்ஷேத்ரா போரில் துரோண ர் கௌரவர்களின் படைக்கு தலை மை தாங்கியபோது அர்ஜூனன் கைக ளில் மடிந்தனர். சுஷேனா போரில் பீமரால் கொல்லப்பட்டார். சத்யசேனா , சித்ரசேனா மற்றும் சுஷர்மா நகுலனின் கைகளால் இறந்தனர். கர்ணனின் மூத்த மகன் வீரசேனா போரின் கடைசி நாளில் கர்ண ன் போர்படைகளுக்கு தலைமை ஏற்றிருந்தபோது இறந்தார். வீரசேனா அர்ஜூனரால் கொல்லப்பட்டார்.

வீரஷசேனனின் சாவானது அதன் பயங்கரமான விவரங்க ளை விவரிக்கின்றது:

நகுலனால் தனது சகோதரர்கள் துஹ்ஷசேனா மற்றும் சித்ரசே னா ஆகியோர் கொல்லப்பட்ட தால் கடும் கோபமுற்ற வீரஷசேனா பழிவாங்கும் பொருட்டு தன து தந்தையின் எதிரிகளுடன் போரிட விரும்பினார். அந்த இரண்டு கதாநாயகர்களுக்கும் இடை யேயான பயங்கர யுத்தம் பி ன்னர் முடிந்தது. வீரஷசேனா நகுலனின் குதிரைகளைக் கொல்வதில் வெற்றி பெற்று பல அம்புகளைக் கொண்டு அவரை குத்தினார். அவர் தன து தேரிலிருந்து இறங்கினார். நகுலன் தனது உடைவா ள் மற்றும் கேடயத்தை எடுத்து க்கொண்டு, வீரஷசேனாவை நோக்கித் தனது பாதையை உண்டாக்கினார். அவர் இரண்டாயிர ம் குதிரைவீரர்களின் தலையை வெட்டிச் சாய்த்தார். வீரஷசேனா, நகுலன் தன்னை நோக்கி வருவதைக் காண்கின்றார், உடைவா ளானது தடகளம் போன்று சுழல்கின்றது. அவ ர் உடைவாளை உடைத்தெ றிந்து நான்கு பிறைச் சந்தி ரன் வடிவிலான அம்புகளை க் கொண்டு தடுக்கின்றார். நகுலா பின்னர் பீமரின் தேரில் ஏறி விடுகின்றார்.

அர்ஜூனரின் அருகில் வந்த போது, நகுலன் அவரிடம், “தயவு செய்து அந்த பாவப் பட்ட நபரைக் கொன்றுவிடு” என்று கோருகின்றார். அர் ஜூனர் கடவுள் கிருஷ்ணரை நோக்கி, “கர்ணனின் மக னை நோக்கிச் செல்லுங்க ள். நான் அவனை அவனது தந்தையின் கண்முன்னே கொல்லவேண்டும்” என்று க ட்டளையிடுகின்றார். யாருடைய உதவியுமின்றி, வீரஷசேனா அர்ஜூனனுக்கு சவாலாக பல வேறு வகையான அம்புகளை எய்து போரிட்டார். அவர் அர்ஜூ னரின் தோளில் பத்து அம்புக ளைக் கொண்டு குத்தினார், கி ருஷ்ணருக்கும் பத்து அம்புகள். அர்ஜூனன் கடும் கோபத்துடன் வந்து கர்ணன் உள்ளிட்ட கௌர வர்களிடத்தில் உரக்க கத்தி, “க ர்ணா, இன்று, நீ மோசமாக என் மகன் அபிமன்யூவைக் கொன்றதால் நான் உன் மகனைக் கொல் லுவேன்! அனைத்து போர்வீரர்களும் முடிந்தால் அவனைக் காப் பாற்றுங்கள். நான் அவனைக் கொல்லுவேன், அதன் பின்னர், முட்டாள்! நான் உன்னையும் கொல்லுவேன்; மேலும் பீமன் இந்தப் போரை ஏற்படுத்த தீய கொள்கைகளைக் கொண்ட ஈனன் துரியோதனனைக் கொல்லுவார்” என்றார்.

கர்ணன் அச்சுறுத்தப்பட்டார், அர்ஜூன ர் பத்து அம்புகளைக் கொண்டு வீர ஷசேனாவைத் தாக்கினார் அது அவ ரைப் பலவீனப்படுத்தியது. நான்கு கூ ரான முனையுடைய அம்புகளைக் கொண்டு அர்ஜூனர் அவரின் வில், அ வரது இரண்டு கைகள் மற்றும் அழகான காதணிகளைக் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட அவரது தலை ஆகியவற்றை வெட்டினார். வீரஷசே னா கொல்லப்படுவதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த கர்ணன் கடும் துன்பத் தில் கண்ணீர் சிந்தினார். மேலும் அவ ரது கண்கள் கடும் கோபத்தில் சிவந் திருந்தன. பின்னர் அவர் அர்ஜூனனை நோக்கி தன்னிடம் சண்டையிட வருமாறு சவால் விடுக்கின்றார்.

வீரஷகேது மட்டுமே பேரச்ச மூட்டுகின்ற குருக்ஷேத்திரா போரில் வாழ்கின்ற கர்ணனி ன் ஒரே மகன். பின்னர் அவர் பாண்டவர்களின் ஆதரவாள ராக மாறினார். அஸ்வமேதா யாக நடைபெற்ற போட்டியி ன் போது, வீரிஷகேது அர்ஜூ னரிடம் இணைந்து சண்டை யில் பங்குபெற்று சுதவா ம ற்றும் பாப்ருவஹனா ஆகி யோருடன் போரிட்டார். போர் நடைபெற்ற வீரஷகேது யவனதா அரசரின் (மேற்குப் பகுதிகளின் அரசராக இருக்கலாம்) மகளைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்த நிகழ்வானது அர்ஜூனர் தன து அண்ணன் மகன் வீரஷகேது மீது வைத்திருந்த அளவு கடந்த பாசத்தைக் கூறுகின்றது.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: