Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நீங்கள் எதற்காக தங்க நகைகளை வாங்குகிறீர்கள்?

நீங்கள் எதற்காக தங்க நகைகளை வாங்குகிறீர்கள்??????????????????

தங்கத்தின் மீது இந்தியர்களுக்கு இருக்கும் மோகம் அதீதமானது. இந்த அதீத மோகம்தான் சமீப வருடங்களில் ஆபத்தாகவும் மாறி யிருக்கிறது. தினசரிகளைப் புரட்டினால்

குறைந்தது ஒரு செய்தி யாவது (பதிவு செய்யப்பட்டது, பதிவு செய்யப்படாதவை ஏராளமா னவை) தங்கத்தை மையமாக வைத்து நடந்த குற்றமாக இருக்கு ம்.

நகைக்காக கழுத்து அறுத்துக் கொ லை, ஓடும் பஸ்ஸில் நகை பறிப்பு, பூட் டியிருந்த வீட்டை உடைத்து கிலோ கணக்கில் தங்கம் கொள்ளை என குற் றங்களின் வகைகள் நீளும். இதில் கொள்ளையடிப்பவரோ, குற்றத்தை தடுக்க முடியாத அரசு காவல் துறை யோ குற்றவாளிகள் அல்ல. அதீத மோ கத்தில் தங்கத்தை வாங்கிக் குவிப்பவ ர்கள்தான் குற்றவாளிகள்.

நீங்கள் எதற்காக தங்கத்தை வாங்கு கிறீர்கள்? சில சுய பரிசோதனை கேள் விகள்…

1. லாபமான சேமிப்பு

நீங்கள் வாங்கியபோது ஒரு கிரா ம் தங்க ஆபரணத்தின் விலை ரூ.2740/ -ஆக வைத்துக்கொள்ளு ங்கள். வாங்கிய ஒரு மாதத்தில் விற்றால் உங்களுக்கு ரூ.2640 கிடைப்பது கூட கஷ்டம்தான், ஆக .. உங்களுக் குத்தான் நட்டம்,. 18 வருடத்துக்கு முன்பு கிராம் ரூ. 500க்கு வாங்கி னேன். இப்போ ரூ. 2900 விற்கிறது என்று நீங்கள் பெருமை பேசினால் பண வீக்கத்தை தெரிந்து கொள் ளுங்கள். உண்மை உங்களுக்குப் புரி யும்.

2. பெண்ணின் திருமணத்துக்காக சேமிக்கிறேன்

எதற்காக உங்கள் பெண் தங்கம் அணியவேண்டும்? ‘ஆத்திர அவ சரத்துக்கு அவளுக்கு உதவுமே’ என்பது பெற்றோரின் வாதம். ஐயா, உங்கள் பெண் பிள்ளைகளை படி க்க வைத்து, சுயமாக சிந்திப்பதற் கும் கடினமான சூழ்நிலைகளை சமாளிப்பதற்கும் கற்றுக் கொடுங் கள். ஆத்திர அவசரத்துக்கு தங்க நகைகளை அடகு வைப்பதை அல்ல.

3. அந்தஸ்தின் அடையாளம்

தங்கத்தைப் போலவே, பளபளக்கு ம் தங்க முலாம் பூசி, தங்க கரைச லில் முக்கியெடுத்த ஆபரணங்கள் வகைவகையாக கடைகளில் கி டைக்கின்றன. அவற்றில் அசல் தங் க ஆபரணங்கள் போலவே நுணுக் கமான வேலைப்பாடுகள் செய்யப்ப ட்டிருக்கின்றன. அவற்றை அணிந் தால் நீங்கள் ஏன் இதையெல்லாம் அணிந்திரு க்கிறீர்கள் என்று யாரு ம் உளவு பார்த்து கண்டுபிடிக்கப் போவதில்லை. தங்க நகைகள் அணிந்தாலும் தங்க முலாம் பூசி ய நகை அணிந்தாலும் ஒரேவிதமாகத்தான் மதிக்கப்படுவீர்கள். உங்கள் அந்த அந்தஸ்து உங்கள் செ ய்கைகளில் வெளிப்பட வேண்டும். நீங்கள் அணிந்து கொள்ளும் நகைக ளில் அல்ல. நீங்கள் அணிந்துகொள் ளும் நகைகள் மூலமாக அந்தஸ்து வரு ம் என்றால், ஜாக்கிரதை நீங்கள் ஒரு கிராம் தங்கத்துக்காகக்கூட கொல்லப்படலாம்.

தங்கத்தை ஏன் வாங் குகிறீர்கள் என்பதற்கு மேலே சொல்லப்படு ம் காரணங்களை இந்தி யர்கள் காலம் காலமா க சொல்லி வருகிறார் கள். இதற்கு பின்னே ஏராளமான விஷயங் கள் இருப்பதை நாம் ஆராய வேண்டியிருக்கிறது.

1. தங்கத்தைத்தவிர நமக்கு சே மிப்பு முறைகள் எதுவும் தெரி யாது.

உண்மையிலும் உண்மை. பெ ரும்பாலான இந்தியர்களின் ஒ ரே முக்கிய சேமிப்பு தங்கம் வா ங்குவது மட்டுமே. பொதுத்து றை வங்கிகளில் சேமிப்பதோ, அல்லது பொதுத்துறை வங்கிக ளை பயன்படுத்திக் கொள்வ தோ மூன்றில் இரண்டு பகுதி இ ந்திய மக்களுக்கு இன்னும் எட்டாக்கனியாகவே இருக்கிறது. வங்கிகளின் கடுமையான நடைமுறைகள் ஒருபக்கம், இன்னொ ரு பக்கம் இன்றுவரை பணம் இருக்கு ம் நடுத்தர, மேல்தட்டு வர்க்கத்தின் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே வங்கிகள் என்ற நிலை. ஏதோ ஒரு வங் கிக்குப் போய் சிடுமூஞ்சி வங்கி அதிகாரியின் கடுமையான பேச் சுக்களுக் கிடையே அவர்தரும் புரிந்து கொள் வதற்கு சிக்கலான படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து கொடுத்து, அவர் வரச்சொன்ன ஒரு நாளில் மீண்டும் வந்து அவரைப் பார்த் து வங்கியின் கணக்குப் புத்தகத்தை வாங்கி, தொடர் வைப்பு கணக்கு ஒன் றை ஆரம்பிப்ப தற்குள் நமக்கு ‘ச்சீ’ எ ன்றாகிவிடும். இதைவிட, ‘வாங்க.. வா ங்க’ என வாய்நிறைய சிரிப்போடு வரவேற்கும் நகைக்கடைக்கா ரர் எவ்வளவு உய ர்வானவர்.

இப்போதெல்லாம் நம்ம ஃபேவரைட் ஸ்டார் சூர்யா, நேற்றைய ஃபேவரைட் மாதவன், கடந்த பத்தாண்டின் ஃபே வரைட் ஸ்டார் பிரபு என வீட்டுக்கே வந்து கைப்பிடித்து நகைக் கடைகளுக்கு அ ழைத்துச் செல்கிறார் களே… அப்போ தங்க நகை வாங்கித் தானே ஆகணும்.

இந்த அக்கப்போர்களையெல்லாம் பா ர்த்து ‘நாம் மட்டும் சளைத் தவர்களா என்ன?’ என்று பொதுமக்களுக்கு வங் கி பயன்பாட்டி னை எளிமையாக்க வே ண்டிய பணிகளை விட்டுவிட்டு தங்கக் கட்டிகளை கூவிக்கூவி விற்கின்றன வங்கிகள். அட்சய திருதி யைக்கு தங் கத்தை விற்பதற்கு இவர்கள் செய்யும் விளம்பரச் செலவு, பொதுத்துறை வங்கிகளிடம் விஜய் மல்லை யா வாங்கிய கடனைவிட அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

2. ஏறிக்கொண்டிருக்கும் தங்கத் தின் விலை

2000ம் ஆண்டுவரை மிதமான விலையில் (கிராம் ரூ 500க்கு) விற்றுக் கொண்டிருந்த தங்கம், பாய் ச்சலாக கிராம் 2900க்கு விற்க என்ன காரணம்? இந்த அதீத விலையேற்றம் இந்தியா வில் மட்டும்தான் என்கிறது ஒரு பொருளாதார ஆய்வு. ஆக இது இந்திய முதலாளிகளின் கொள்ளை வணிகம் என்பது தெளிவாகி றது. இதற்கு ஊழல் அரசுகள் உடந்தை.

எம்.வி. நந்தினி

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: