Wednesday, January 26அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

க‌ள்ளத்தொடர்பு – கள்ள‍க்காதல் – தகாத உறவு – தடுக்க சில‌ வழிகள்

க‌ள்ளத்தொடர்பு – கள்ள‍க்காதல் – தகாத உறவு – தடுக்கும் வழிகள்

இப்போதெல்லாம் கள்ளத் தொடர்பு அதிக மாகிவிட்டது. ஆண் மட்டு மல்ல, பெண் ணும் தடம் புரளுகிறாள். நாகரீக வளர்ச்சி அடைந்த நகரங்கள் மட்டுமல்ல, கிராம ப்புறங்களிலும் இந்த அவலம் அடிக்கடி நடைபெறும் காட்சியாகிவிட்டது.

இப்படி சமுதாயம் கெட்டுப்போக என்ன காரணம்? அந்த கலாச்சார சீரழிவை

தடுக்க நாம் என்ன செய்ய வேண் டும்?

ஒரு சிறப்புப் பார்வை :

1.தம்பதியருக்கு இடையேயான தாம்பத்தியஉறவில் திருப்தியின் மை ஏற்படுவதே இதற்கான முழு முதல் காரணம். தாம்பத்திய உற வில் தன் கணவனால் திருப்தியடைய முடியாதபட்சத்தில் அந்தப் பெண் தனது உணர்ச்சிகளுக்கு வடிகாலாக இன்னொரு ஆணின் உறவை நாடுகிறாள். அதேபோல தாம்ப த்திய உறவின்போது, தனது உடல் ஊன ங்களும், அழகும், இயலாமையும் தன் கணவனால் அநாகரிகமாக விமர்சிக்கப் பட்டாலோ, குறை கூறப்பட்டாலோகூட அந்தப் பெண் விரக்தியடைந்து வேறு நபரை நாடுகிறாள்.

2. திருமணமாகிக் குழந்தைபெற்ற பிறகு சில வருடங்களில் தம்பதியருக்கு இடையேயான நெருக்கம் கொஞ் சம், கொஞ்சமாகக் குறையக்கூடு ம். திருமணத்திற்குமுன்போ அல் லது திருமணமான புதிதிலோ தன் வாழ்க்கைத் துணையிடம் பிடித்தி ருந்த ஒரு சில விஷயங்கள் கால ப் போக்கில் பிடிக்காமல் போக லாம். திருமணத்திற்கு அப்பாற்ப ட்ட தகாத உறவு அமைய இதுவும் ஒரு இன்னொரு காரணம்.

3. திருமணத்திற்கு முன்பு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தனக்கு வரப் போகும் கணவன் எப்படி இருக் க வேண்டும் என்ற கனவுகளு ம், கற்பனைகளும் அதிகம் இரு க்கும். திருமணத்திற்குப் பிறகு அந்த கற்பனைகள் பொய்யாகு ம்போது – தனக்கு வாய்த்த கண வன் குணங்கள் எதிர்பார்ப்பிற் கு எதிராக அமையும்போது, அவர்களில் சில பெண்கள் தங் களது எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ற வே று ஆண்களை நாடுகிறார்கள். இந்த உறவு மாற்றம் அவர்களுக்கு சரியென்றே படுவது இன்னும் வே தனை.

4. வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களி ல் பலருக்குத் திருமணத்திற்கு அப்பா ற்பட்ட உறவு அதிகமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. வெளியுலகத் தொடர்பு, பல ஆண்களுடன் பழக்கம், சக ஆண் ஊழியர்களுடன் நெருக்கமான நட்பு போன்றவையும் இப்படிப்பட்ட உறவுக ளுக்கு காரணமாகிறது. இதுதவிர, கணவனைவிட அலுவலகத்தில் சக ஆண் ஊழியர்களுடன் அவர்கள் செல விடும் நேரமும் அதிகமாக இருப்பதா ல் அவர்களிடம் பேச, பகிர்ந்துகொ ள்ள அவர்களுக்கு நி றைய நேரமும், விஷயங்களும் கிடைக்கின்றன. அது போகப் போக அவர்களுக்குள் தகாத உறவு மலர வழி வகுத்து விடுவதும் உண்டு.

5. ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதப் பெண்கள் தன் கணவன் அல்லாத வே று ஆண்களின் ஸ்பரிசத்திலும், அணைப்பிலுமே சுகம் காண்ப தாக உளவியல் நிபுணர்கள் தெ ரிவிக்கின்றனர். செக்ஸில் தி னம் தினம் புதுமையை நாடும் பெண்களும் உண்டு. அவர்கள் இப்படிப்பட்ட தகாத உறவில் சீக்கிரம் விழுந்து விடுகிறார்க ள். இந்தகசப்பான உண்மையை நாம் ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். மனோ தத்துவ சிகி ச்சை ஒன்றுதான் இவர்களுக்கு ஒரே தீர்வு.

6. தன் கணவன் தன்னிடம் அன்பா க, அனுசரணையாக நடந்து கொ ள்ளாத பட்சத்திலும், அவனுக்குத் தன்னைத் தவிர வேறு பெண்களு டன் உறவு இருப்பதாகவும் உணரு ம் பெண்கள், கணவனைப் பழி வா ங்கும் நோக்கத்தில் தாமாகவே வலியச் சென்று இப்படிப்பட்ட தகாத உறவுகளுக்குள் சிக்கிக்கொள்கின்றனர்.

கள்ளத்தொடர்பு – தடுக்க என்ன வழி? 

1. மனைவியை செக்ஸ் விஷயத் தில் திருப்திப்படுத்தினாலேபோது ம். அவள் வேறு எந்த ஆடவனை யும் தவறான பார்வைகூட பார்க்க மாட்டாள்.*

2. மனைவியின் எதிர்பார்ப்புக ளை ஒவ்வொரு கணவனும் புரிந்து கொள்வது அவசியம். செக்ஸி ல் மட்டுமின்றி, அவளது எந்தவொ ரு எதிர்பார்ப்பையும் பெரும்பாலும் நிறைவேற்ற தயாரானவனாக அவ ளது கணவன் இருக்க வேண்டும்.*

3. கணவன் இந்த விஷயத்தில் திசை மாறிப்போக காரணம், மனை வியின் சரியான கவனிப்பு இன்மை யே. அதாவது, திருமணம் ஆன புதி தில் தங்களை விதவிதமாக அல ங்கரித்து கணவனை மகிழ்விக் கும் பெண்கள், திருமணத்திற்கு பிறகு அதை மறந்து விடுகிறார்கள். ஒரு குழந்தையும் பிறந்துவிட்டால், அந்த குழந்தையை கவனிக்கிறார் களேத் தவிர, கணவனை கண்டுகொள்வது இல்லை. இந்த லிஸ் டில் இருக்கும் பெண்கள் சிலர்தான் என்றா லும், எல்லாப் பெ ண்களும் இதை அறிந்து வைத்திருப்பது அவசியம்.*

4.எதிர்பார்த்தமனைவி அமையாதது, செக்ஸ் விஷயத்தில் தனது எதிர்பார்ப்புகளை அவள் கண்டுகொள்ளாதது, மனைவியை விடவும் அழகான பெண்ணின் திடீர் நட்பு – இவையே ஒரு கணவன் திசை மாறிப் போக முக்கிய காரணம். மனைவிமார்கள், தங்கள் கணவ னை நன்றாக கவனித்துக்கொண்டால் அவ ன் வேறு பெண்ணை நாடிப்போக வாய்ப்பு மிகக் குறைவு.

– இவை எல்லாம் இருந்தாலும், துணை தவிர வேறு ஒருவருடன் பாலியல் தொடர்பு வைத் துக்கொள்ளக் கூடாது என்றும் அது மிகப் பெரும் குற்றம் என்றும் ஒவ்வொரு ஆணும், பெண்ணும் நினைக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், “கதவை தா ழ்ப்பாள் போட்டாலும், ஒரு பெண் நினைத் தால் கெட்டுப்போய் விடலாம்” என்ற உண் மைக் கூற்று நிச்சயமாகவே உண்மையாகி விடும்.

-நெல்லை விவேகநந்தா

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: