Tuesday, October 4அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தினசரி செக்ஸ் வைத்துக்கொண்டால் ஏற்படும் பலாபலன்கள்! – ஒரு பார்வை!

தினசரி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுங்கள், டாக்டரிடமிருந்து விலகியிருங் கள் என்பது பிரபலமான ஒரு மொழி. இப்போது இன்னொரு புது மொழியை டாக்டர்கள் பரி ந்துரைக்கிறார்கள். அது, தினச ரி செக்ஸ் வைத்துக் கொண் டால் மனதுக்கு மட்டுமல்ல, உடலுக்கும் நல்ல தாம்.

செக்ஸ், மனதை இதமாக்கும், பல நோய்களைக்

குணமாக்கும் என்கிறார்கள் ஆய் வுப் பூர்வமாக.

தினசரி செக்ஸ் வைத்துக் கொண் டால் ஏற்படும் பலாபலன்கள் குறி த்த ஒரு பார்வை …

செக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு உடற்பயி ற்சி போலத்தான். உடல்உறுப்புகளி ன் தொடர் இயக்கத்திற்கு தினசரி செக்ஸ் வழிவகுக்கிறதாம். உடலு றவின்போது நமது உடலில் கணிசமான அளவுக்கு கலோரிகள் குறைகிறதாம்.

ஒரு வாரத்திற்கு மூன்று முறை (ஒவ்வொ ரு முறையும் கால் மணி நேரத்திற்கு – அதற்கு மேலும் வைத்துக் கொள்ளலாமு ங்கோ, தப்பே இல்லை!) செக்ஸ் வைத்து க் கொண்டால் உங்களது உடலிலிரு ந்து ஆண்டுக்கு சராசரியாக 7.500 கலோரிக ள் குறையுமாம். இது 75மைல்தூரம் ஜாகி ங் போவதற்குச் சமமாம்!.

அதிக அளவில் மூச்சு இறைப்பது, நமது செல்களில் ஆக்சிஜன் அளவை அதிகரிக் கிறதாம். அதேபோல செக்ஸின்போது உற் பத்தியாகும் டெஸ்டோஸ்டிரான் மூலம், நமது எலும்புகளும், தசைகளும் வலுவா கிறதாம்.

அதேபோல செக்ஸ் ஒரு நல்ல வலி நிவாரணி என்கிறார்கள் டா க்டர்கள். செக்ஸ் உறவின்போது ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும், உடலில் என்டோர்பின் எனப்படும் ஹார்மோன் உற்பத்தியாகிறது. இது அருமையான வலி நிவார ணியாகும் என்கிறார்கள் டாக்டர் கள்.

இதுகுறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய் வில், ஆர்கசம் சமயத்தில், பெண்க ளுக்கு வலி தெரியாமல் இருக்க இந்த என்டோர்பின்தான் உபயோக ப்படுகிறதாம். மேலும், இது கர்ப்பப் பை உள்ளிட்டவற்றை நல்ல நிலை யில் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறதா ம். அதேபோல, பெண்களிடம் மலட் டுத்தனம் ஏற்படாமல் தடுக்கவும் இது ஓரளவு உதவுகிறதாம். மெனோபாஸ் தள்ளிப் போகவும் கை கொடுக்கிறதாம்.

விந்தனுக்கள் உற்பத்தியாகும்போது அதை உரிய முறையில் வெளி ப்படுத்துவதே விந்த னுப் பைகளுக்கு நல்லதாம். இல்லாவிட்டா ல் தேவையில்லாமல் உள்ளேயே தேங்கி ‘ பை’ வீங்கிவிடும் வாய்ப்புள் ளதாம். இதன் மூலம் பல்வேறு உடல் உபாதைகளுக்கு வழி ஏற்பட்டு விடுமாம்.

தினசரி செக்ஸ் வைத்துக் கொள்வதன் மூல ம் விதைப் பைகள் சீரான நிலையில் இருக் குமாம், விந்தனுக்கள் தேங்கிப் போகாமல் பார் த்துக் கொள்ளலாம். இதனால் உடல் நலன் மேம்படுமாம். தேவை யில்லாத சிக்கல்களையும் தவிர்க் கலாமாம்.

இன்றைய காலகட்டத்தில் 40 வய துக்கு மேற்பட்ட ஆண்களில் பாதி ப்பேருக்கும் மேல் சரியான முறை யில் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. அதாவது ஆணுறுப்பு எழுச்சியின்மை ஏற்படுகிறது.

இதைத் தடுக்க ஒரே வழி தினசரி செக்ஸ்தானாம். தினசரி முறைப் படி செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ளும் ஆண் களுக்கு ஆணுறுப்பு எழுச்சி யின்மை பிரச்சினை வருவது குறைகிறதாம்.

தினசரி செக்ஸ் வைத்துக் கொள்வ தால் ஆணுறுப்புக்கு ரத்தம் போவது தடையில்லாமல் தொடர்ந்து நிகழ்கிறதாம்.

எழுச்சி அல்லது எரக்ஷன் என்பதை டாக்டர்கள் ஒரு தடகள விளையாட் டுக்கு சமமாக கூறுகிறார்கள். தடகள வீரர்கள் எப்போதும் சுறு சுறுப்பாக இருக்க காரணம், அவர்களின் உடல் உறுப்புகள் அனைத்துக்கும் ரத்த ஓட்ட ம் சீரான முறையில் இருப்பதே. அதே போல ஆணுறுப்புக்கு சீரான முறையில் ரத்தம் போய்க் கொண்டிரு ந்தால், நிச்சயம் ஆணுறுப்பு எழுச்சியின்மை பிரச்சினையே வராது. அதற்கு உதவுவது தினசரி செக்ஸ் என்கிறார்கள் டாக்டர்கள்.

இதுதவிர தினசரி செக்ஸ் மூலம் மன ரீதியா கவும் நாம் ஆரோக்கி யமாக இருக்க முடியும். பதட்டம் குறையும். செக்ஸின்போது நமது உட லில் டோபமைன் என்ற ஹார் மோன் சுரக்கிறது. இது பதட்ட த்தைக்குறைக்க உதவும் ஹார் மோனாகும். இதற்கு மகிழ்ச்சி யூட்டும் ஹார் மோன் என்ற இன்னொரு பெயரும் உண்டு. இதேபோல, ஆக்சிடைசின் என்ற இன் னொரு ஹார்மோனும் சுரக்கிறதாம்.

இப்படி பல்வேறு பலன்கள், லாபங்கள் செக்ஸ் உறவின்போது கிடைப்பதால் தினசரி செக்ஸ், நமது உடலுக்கு மிக மிக நல்லது என்கிறா ர்கள் டாக்டர்கள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍! 

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: