Wednesday, October 5அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உங்கள் கணிணி கிராஷ் ஆகி நீல நிறத்தில் திரை மாறிமுடங்கி விட்டதா? – காரணங்களும் தீர்வுகளும்

பல வேளைகளில் திடீரென கம்ப் யூட்டர் கிராஷ் ஆகி நீல வண்ணத் தில் திரை மாறிவிடும். அல்லது அப்படியே திரைக்காட்சி முடங்கிப் போய்விடும்.

சில வேளைகளில் திரையில் :

Fatal error:

The system has become unstable or is busy,” it says. “Enter to return to Windows or press Control Alt Delete to restart your computer. If you do this you will lose any unsaved information in all open applications.” என்ற

செய்தி கிடைக்கும். இதைத்தான் Blue Screen of Death என்று கம்ப்யூட்டர் மொழியில் சொல்வார்கள். ஏன் இவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்று இங்கு காணலா ம்.

1. ஹார்ட்வேர் பிரச்னை:

கம்ப்யூட்டரில் பல பாகங்கள் ஒன்றி ணைந்து இயங்குகின்றன. சில வேளைகளில் இவற்றுக்குள் பிரச் னை வந்தால் இயங்குவது நின்று போகும். ஒவ்வொரு சாதனமும் ஒரு வழியை மேற்கொண்டு அதன் மூலம் தன் இயக்கத்தை மேற்கொ ள்ளும். பொதுவாக ஒரு கம்ப்யூட் டரில் இத்தகைய வழிகள் 16 குறை ந்த பட்சம் இருக்கும். இதில் ஒரே வழியை இரு சாதனங்கள் (பிரிண் டர், கீ போர்டு / மவுஸ்) எடுத்துக் கொள்ளும்போது இயக்கம் நின்று போகும். இவ்வாறு ஏற்படுகையி ல் Start Settings Control Panel System Device Manager எனச் சென்று பார்த்தால், பிரச்னை ஏற்பட்ட சாதனத்தின் பெயர் முன்னால் ஒரு மஞ்சள் நிற ஆச்சரியக் குறி தோன்றும். டிவைஸ் மேனேஜ ரில், கம்ப்யூட்டர் என்பதில் கிளிக் செய்து பார் த்தால், இந்த சேனல் வழிகளுக்கான ஐ.ஆர். க்யூ எண் காட்டப்படும். ஒரே எண் இருமுறை இருப்பின் பிரச்னை அங்குதான் உள்ளது என்று பொருள். இதற்குத் தீர்வு என்ன? பிரச்னைக்குரிய சாதனத்தை அன் இன்ஸ்டால் செய்து மீண்டும் இன்ஸ்டால் செய்தால் போதும்.

2. ராம் மெமரி சிப்ஸ்:

ராம் மெமரியை உயர்த்துவதற்காகப் புதிய ராம் சிப் ஒன்றை இணைத்தி ருப்போம். ஆனால் ஒன்றுக் கொன்று வேறுபாடான வேகம் உள்ளவையாக அவை இருக்கலாம். அவற்றிற்கிடை யே இணைந்து செல்லும் நிலை ஏற் படாத போது Fatal Exception Error ஏற்படலாம். இதனை கம்ப்யூட்டர் பாகங்களின் இயக்கம் தெரிந்தவர்க ள் மூலம், பயாஸ் செட்டிங்ஸ் திறந் து, ராம் wait state நிலையைச் சற்று உயர்த்தலாம். அல்லது ஒரே மாதிரியான வேகத்தில் இயங்கும் சிப்க ளை அமைக்கலாம்.

3. ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ்:

பயன்படுத்தத் தொடங்கிய சில வார ங்களில் ஹார்ட் டிஸ்க்கின் ஒழுங் கு நிலை கலையத் தொடங்கும். தே வையற்ற தற்காலிக பைல்கள் தேங் கும். பைல்கள் சிதறியபடி சேமிக்கப் படும். இதனால் இயக்க வேகத்திற்கு ஹார்ட் டிஸ்க் இணையாக இயங்க முடியாமல் போகும். அப்போது கிராஷ் ஆக வாய்ப்புண்டு. எனவே அடிக்கடி ஹார்ட் டிஸ்க்கினைச் சுத்தப்படுத்த வேண் டும். இதற்கு டிபிராக் செய்திட வேண்டும். சி டிரைவி ல் தங்கும் தேவையற்ற பைல்களை அதற்கான புரோகிராம்கள் கொண்டு நீக்கலாம்.

4. வீடியோ கார்ட்:

சில வேளைகளில் கிராஷ் ஆகும் போது Fatal OE exceptions and VXD errors என்ற செய்தி கிடைக்கும். இது வீடியோ கார்டி னால் ஏற்டுவது. இதனைத் தவிர் க்க வீடியோ டிஸ்பிளேயி ன் ரெசல்யூசனைக் குறை க்கவும். Start Settings Con- trol Panel Display Settings எனச் சென்று ஸ்கிரீன் ஏரியா பாரினை இடது மூலையில் நிறுத்த வும். அதே போல கலர் செட்டிங்ஸ் சென்று 16 பிட் என்ற அளவில் அமைக்கவும்.

5. வைரஸ்:

பெரும்பாலான கம்ப்யூட்டர் கிராஷ்க ளுக்கு வைரஸ்களே காரணம். சரியா ன ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் ஒன் றை நிறுவி, அவ்வப் போது அதனை அப்டேட் செய்வது மட்டுமே இதனைத் தடுக்கும். பல வைரஸ்கள் பூட் செக்டா ரைக் கெடுத்து வைக்கும். இதனால் கம்ப்யூ ட்டரை இயக்கவே முடியாது. எனவே இது போன்ற நிலையில் கை கொடுக்க விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் அப் டிஸ்க் ஒன்றை உருவாக்கி கைவசம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

6. பிரிண்டர்:

பல வேளைகளில் கம்ப்யூட்டர்கள் பிரிண்ட் எடுக்கையில் கிராஷ் ஆவதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலா ம். இதற்குக் காரணம் பிரிண்டர்க ளில் மிகவும் குறைந்த அளவில் பபர் மெமரி இருப்பதே ஆகும். மே லும் கம்ப்யூட்டரின் சிபியு சக்தியை பிரிண்டர்கள் சற்று அதிகமா கவே பயன்படுத்தும். எனவே பல வேலை களுடன் பிரிண்டிங் வே லையை மேற்கொள்கையில், அல்லது அதிக மான அளவில் பிரிண்டருக்கு டேட் டாவினை அனுப்புகையில் கிராஷ் ஏற்படும். நாம் சாதாரணமாகக் கா ணாத கேரக்டர்களை பிரிண்டர் அச்சிட்டால் இந்த பிரச்னை தலை தூக்குகிறது என்று பொருள். உடனே பிரிண்டருக்குச் செல்லும் மின்சாரத்தை 10 விநாடிகளுக்கு நிறுத்திப்பின் மீண்டும் இயக்கவும்.

7. சாப்ட்வேர்:

முழுமையாக இல்லாமல் அல்லது மோசமாக இன்ஸ்டால் செய்யப் பட்ட சாப்ட்வேர் தொகுப்புகளால், கம்ப்யூட்டர் கிராஷ் ஆகலாம். இவற் றைச் சரியாக அன் இன்ஸ்டால் செய் திடவேண்டும். இல்லையேல் இவை  தொடர்பான வரிகள், ரெஜிஸ்ட்ரியி ல் இருந்துகொண்டு, இந்த சாப்ட்வே ரினை இயக்குகையில் கம்ப்யூட்ட ரை கிராஷ் ஆகும் நிலைக்குக் கொ ண்டுவரலாம். ரெஜிஸ்ட்ரி யைச் சுத்தம் செய்திடவென வடிவமைக் கப்பட்ட புரோகிராம்களைக் கொண்டு அதனைச் சரிசெய்திட வேண் டும். இல்லையேல் மீண்டும் விண்டோ ஸ் இயக்கத்தினை இன்ஸ் டால் செய்திட வேண்டியதிருக்கும்.

8. அதிக வெப்பம்:

இப்போது வருகின்ற சிபியுக்கள் மீது சிறிய மின் விசிறிகள் பொருத் தப்பட்டு சிபியு இயக்கத்தின் போது உருவாகும் வெப்பம் வெளிக் கடத்தப்படுகிறது. சிபியு அதிக சூடானா லும், அதிக குளிர்ச்சியினால் பாதிக்கப் பட்டாலும், கெர்னல் எர்ரர் (Kernel Error) என்று ஒரு பிரச்னை ஏற்படும். பொதுவாக எந்த வேகத்தில் ஒரு சிபியு இயங்க வேண்டுமோ அதனைக் காட்டி லும் அதிக வேகத்தில் இயங்கு வகை யில், சிபியு செட் செய்யப் பட்டிருந்தா லும் அதிக வெப்ப பிரச்னை ஏற்படும். எனவே சிபியு-வின் வேகத்தினை பயா ஸ் செட்டிங்ஸ் சென்று குறைக்க வேண் டும்.

9. மின் ஓட்டம்:

கம்ப்யூட்டருக்குச் செல்லும் மின் ஓட்டத்தினைச் சீராகத் தரும் சாதனங்களைக் கொண்டு தராவி ட்டால், கிராஷ் ஆகும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு. எனவே சரியான யு.பி.எஸ். மற்றும் சர்ஜ் புரடக்டர் கொண்டு இதனைத்தவிர்க்கலாம்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: