Monday, March 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

முதலிரவைச் சந்திக்கும் மங்கையருக்கு சில முன் யோசனைகள்

ஆயிரம் இரவுகள் வரலாம். ஆனால் முதலிரவு என்பது எல்லாப் பெண்களின் வாழ்க்கையி லும் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். அந்த நாளைப் பட படப்பும், டென்ஷனும் இல் லாமல் சந்திக்க சில ஆலோ சனைகள்…..

*முதலிரவு நடக்கப் போகிற இடத்தைப் பற்றி உங்கள் வீட்டாருடன் பேசுங்கள். கல்யாணச் சத்திரத்திலா, ஹோட்டலிலா, வீட்டிலா என்று கேளுங்கள். புதிய இடம் உங்களுக்குப் படபடப்பை

ஏற்படுத்தும் என்று நீங்கள் உணர்ந்தால், நீங்கள் விரும்புகிற இடத் தை அவர்களிடம் தெரிவியுங்கள்.

* மனித உடலைப் பற்றிய, செக் ஸ் பற்றிய, உடலுறவு பற்றிய புத்தக ங்களைப் படியுங்கள். தே வைப்பட்டால் பெண் மருத்துவ ரிடம் உங்கள் சந்தேகங்களு க்கு விளக்கம் கேட்கலாம்.

*முதலிரவு தினத்தன்று மாதவி டாய் வராமலிருக்க மருத்துவ ரைக் கலந்தா லோசியுங்கள். நீ ங்களாக மருத்துவம் செய்து கொள்ள வேண்டாம்

*அன்றைய தினம் அதிகம் சாப்பிட வேண்டாம். அதிக மணமும், மசா லாவும் சேர்க் கப்பட்ட உணவுகளையும் தவிர்த்து விடவும்.

*முடிந்தால் இன்னொரு முறை குளியுங்கள். குளிக்க நேரமில்லா விட்டாலும், பழைய மேக்கப்பை அகற்றி விட்டு, புதிதாக அதே சம யம் ரொம்பவும் மிதமாக மேக்கப் போட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

* உடலை உறுத்தாத உடையை அணிந்து கொள்ளுங்கள்.

* நகைகள் குறைவாகவே இருக் கட்டும். கூரிய முனைகளைக் கொ ண்டதும், கனமானதுமான நகைகள் வேண்டாம்.

* காதுகளுக்குப் பின்புறம், மணிக்கட்டு போன்ற இடங்களில் மிதமா ன சென்ட் தடவிக் கொள்ளுங்கள்.

* உடல் முழுவதும் மாயிச்சரைசிங் லோஷன் தடவிக் கொள்ளுங் கள்.

* கனமான, ஆடம்பரமான கூந்தல் அலங்காரத்தைத் தவிர்க்கவும்.

* படுக்கை விரிப்பை இரு முறை சரி பார்க்கவும். அலங்காரம் செய் யப்பட்ட பூக்களிலிருந்து முட்க ளோ, பூச்சிகளோ உதிர்ந்திருக்க வாய்ப்புண்டு.

* முதல் ஸ்பரிசம் என்பது படபடப்பாகத்தான் இருக்கும். உங்கள் கணவரது செய்கைகள் உங் களை தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்த்தினால் அதை அவரிடம் தெரிவியுங்கள்.

* முதலிரவன்றே உறவில் ஈடுபட்டுத் தானாக வேண்டும் என்று அவ சியமில்லை. நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமில் லாதவர்கள் எனில், முதலில் உங்கள் விருப்பு, வெறுப்புகளைப்பற்றிப் பேச அந்த இரவை உப யோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

* அடுத்தவர்களது அனாவசிய அனுபவங்களையும், அறிவுரை களையும் கேட்டுக் குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள். ஒவ்வொரு வரது அனுபவம் ஒவ்வொரு மா திரியாக இருக்கும்.

*உணர்ச்சிவேகத்தில் உடனடி யாக உறவில் ஈடுபடாமல் சிறி து நேரத்தை முன் விளையாட் டுகளில் செலவழியுங்கள்.

* முதல் முறை உறவில் ஈடுபடும் பெண்களுக்கு வலி இருக்க லாம். அதைப் பற்றியே நினைப்பது வலியை இன்னும் அதிக மாக்கத்தான் செய்யும்.

*வலியையும், வறட்சியையும் குறை க்க பெட்ரோலியம் ஜெல்லி அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் உபயோகிக்க லாம்.

* உங்களுக்குள் உங்கள் முதலிரவு பற்றி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். உங்களது அனுபவம் அதை மிஞ்சவு ம் செய்யலாம். ஏமாற்றமாகவும் அமையலாம். போகப்போக அது சரி யாகி விடும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவுஅல்ல‍!

One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: