Wednesday, October 5அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வரவு – செலவு கணக்குகளை சரிபார்க்க‍வும் திட்ட‍மிடவும் உதவும் ஃபைனான்ஷியல் ஆப்ஸ்!

வரவு – செலவு கணக்குகளை சரிபார்க்க‍வும் திட்ட‍மிடவும் உதவும் ஃபைனான்ஷியல் ஆப்ஸ்!

தினசரி நாம் செய்யும் செல வுகளைக் குறித்து வைக்கும் பழக்கம் இன்றைக்கு பெரும்பாலா னவர்களுக்கு க்கிடையாது. இதனால் என்ன தான் நாம் சம்பாதித் தாலும், மாத கடைசியில் சம்பளம் அத்தனையும் எப்படி செலவானது, எதற்காக எவ்வளவுசெய்தோம் என்றுதெரியா மல் முழிப்போம். நம் தினப்படி செலவுகளை யாராவது

குறித்துவைத்துச்சொன்னால் நன்றா க இருக்குமே! அதனோடு நாம் சேமிக் க வேண்டியதொகை என்ன, கட்ட வே ண்டிய கடன் எவ்வளவு என்பதையெ ல்லாம் கண்டுபிடித்துச் சொன்னால் நன்றாக இருக்குமே என்று நினைக்க த்தோன்றுகிறது அல்லவா? இம்மாதி ரியான ஒரு வேலையைத்தான் இன் றைய பல ஃபைனான்ஷியல் ஆப்ஸ் கள் செய்கின்றன. அவற்றுள் ஒரு சில ஆஃப்ஸ்களைப் பற்றி இப்போ து பார்ப்போம்.

மை பட்ஜெட் புக்! (Rating   4.6)

இந்த ஆப்ஸ் ஒருவரது செலவு மற்று ம் வருமானம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்து, அதன் மூலம் அவரது நிதித் திட்டமிடலுக்கு உதவுகிறது. இதில் உங்களின் வருமானம் மற்றும் தின சரி செலவை பதிவுசெய்து வந்தா லே போதும்; இம்மாதத்தில் உங்கள் செலவு எப்படி இருக்கும், நீங்கள் இ ன்னமும் எவ்வளவு தொகையைச் சேமிக்க வேண்டும் என்பது போன்ற விவரங்களை இந்த ஆப்ஸ் தானாக வே திரட்டி, திட்டம் போட்டுத் தந்து விடும். அதற்கேற்ப உங்கள் செலவு களை நீங்கள் மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம்.

இந்த ஆப்ஸைப் பயன்படுத்த இன்டர் நெட்வசதிதேவையில்லை. இதனை ஆங்கிலம் உள்பட 11 மொழிகளில் பயன் படுத்திக்கொள்ளலாம். எந்த நாட்டின் பண மாக இருந்தாலும், அதற்கேற்ப இந்த பட் ஜெட் புக் சரியான திட்டமிடலைச் செய்யும் திறன்கொண்டதாக இரு க்கிறது.

இதில் நீங்கள் உங்கள் வங்கிக் கணக்கை யும் இணைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதா ல் அதிகப் பாதுகாப்புடன் இந்த ஆப்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் உங்கள் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் தினசரி செலவுகள் ஆகியவற்றை எக்ஸ்எல் படிவங்க ளாகத் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் வசதி யும் உள்ளது.

இந்த ஆப்ஸை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் வாங் கலாம். இந்த ஆப்ஸின் விலை 212 ரூபாய் மட் டுமே. புதிய அப்டேட்களும் அடிக்கடி இலவச மாகவே கிடைக்கின்றன. 5-க்கு 4.6 ரிவியூ பெ ற்றிருக்கும் இந்த ஆப்ஸ் நிதித் திட்டமிடலுக் கான சிறந்த ஆப்ஸாக உள்ளதாக இதைப்பய ன்படுத்துபவர்கள் சொல்கிறார்கள். இதுவரை 5லட்சத்துக்கும்மேற்பட்டோர் இந்த ஆப்ஸை  தரவிறக்கம் செய்துள்ளனர். இதன் கடைசி அப்டேட் ஆகஸ்ட் 2014-ல் வெளிவந்துள்ளது.

ஃபைனான்ஷியல் கால்குலேட்டர்! (Rating 4.3 )

சிலர் மூன்று, நான்கு இடங்களில் கடன் வாங்கி யிருப்பார்கள். எவ்வளவு அசல் கட்டியிருக்கிறோம், எவ்வளவு தொகை கடன் பாக்கியுள்ளது, இஎம்ஐ தொகை இந்த மாதம் எவ்வளவு செலுத்த வேண் டும் என்பதெல்லாம் தெரியாமலே மாய் ந்து மாய்ந்து கடனைக் கட்டிக்கொண்டி ரு ப்பார்கள்.  இந்தப் பிரச்னையைத் தீர் க்க இப்போது பல ஆப்ஸ்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் வரத் துவங்கி வி ட்டன. ஃபைனான்ஷியல் கால் குலேட்டர் எனும் இந்த ஆப்ஸ் ஒரு வரது அனைத்து ஃபைனான்ஷியல் கணக்குகளையும் க ணக்கிட்டுச் சொல்லும்விதமாக வடிவ மை க்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் நமது முதலீடுகளில் இருந்து நமக் கு வரவேண்டிய தொகை மற்றும் நாம் வாங்கியுள்ள கடனுக்குச் செலுத்த வே ண்டிய வட்டி ஆகியவற்றுக்கான தகவல் களை அளித்தால் அதுவே கணக்கிட்டுச் சொல்லிவிடுகிறது.

இந்த ஆப்ஸ் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது. இந்த ஆப்ஸ் 5-க்கு 4.3 ரிவியூ பெற்றிருக்கிறது. இந்த ஆப்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் கணக்கீ டுகளுக்கு உதவும் சிறந்த ஆப்ஸ் என பய ன்பாட்டாளர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். இதுவரை 50லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோ ர் இந்த ஆப்ஸை தரவிறக்கம் செய்துள் ளனர். புதிய அப்டேட்களும் அடிக்கடி இலவசமாகவே கிடைக்கின் றன.

தினசரி செலவுகளைச் சமாளிக்கும் ‘டெய்லி எக்ஸ்பென்ஸ்’! – (Rating    4.5)

தினசரி நாம் எவ்வளவு செலவு செய்கி றோம் என்பது தெரியாமலே செலவு செய் கிறவர்களுக்குத் தடுப்புக்கட்டை போடு கிற ஆப்ஸ்தான் இது. இதன்மூலம் ஒருவ ர் தனது மாத வருமானத்தில் ஒரு நாளை க்கு எவ்வளவு செலவு செய்திருக்கிறார், அதன்மூலம் மாத வருமானம் எப்படி குறைந்திருக்கிறது, இந்த விகிதத்தில் செ லவழித்தால், இந்த மாதம் அவரது வரு மானத்தில் எவ்வளவு பணம் மிச்சம் இருக்கும் என்பதைக் கணித்து த் தரும் வகையில் இந்த ஆப்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆப்ஸை பயன்படுத்தி தினசரிக் கணக்குகளுக்கான வார, மாத விவரங்க ளை கிராபிக்ஸ்படங்களாக பெறமுடியும் . இதில் நாம் பயன்படுத்தும் நாட்டின் பண த்துக்கேற்ப விவரங்களை மாற்றிக் கொ ள்ள முடியும். இந்த ஆப்ஸ் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இலவசமாக கிடைக்கிறது. இதற்கு 5-க்கு 4.5ரிவியூ பெற்றிருக்கிறது.

தினசரி வரவு – செலவுகளைக் கணக்கிட இது மிகவும் உதவியாக இருப்பதாக இ தைப் பயன்படுத்துபவர்கள் சொல்கிறார் கள்.  இதுவரை 10 லட்சத்துக்கும் அதிக மானவர்கள்  இந்த ஆப்ஸை தரவிறக்கம் செய்துள்ளனர். புதிய அப்டேட்களும் அடி க்கடி இலவசமாகவே கிடைக்கின்றன.

வருமான வரி கணக்கிட இன்கம் டாக்ஸ் அசிஸ்டென்ட்!  – (Rating   4.4)

பலருக்கும் வருமான வரி என்றாலே வேப்பங்காய்தான். ஆனால், வருமான வரியை வருட ஆரம்பம்முதலே எப்படி யெல்லாம் திட்டமிடலாம் என்பதை அழகாக எடுத்துச் சொல்கிறது இந்த ஆப்ஸ். நமது சேமிப்புக்கணக்குத் தொ டர்பான விவரங்களையும், பிஎஃப் தொகை பங்களிப்பு மற்ற முதலீடுக ளின் பங்களிப்பு என அனைத்து க்கும் ஏற்றவாறு கணக்கிட்டு நம் வருமான வரியை எப்படித் திட்ட மிட வேன்டும் என்பதையும் எக்ஸ் எல் படிவங்களாக தந்துவிடுகி றது.

இந்த ஆப்ஸ் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரி ல் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது. இந் த ஆப்ஸ் 5-க்கு 4.4 ரிவியூ பெற்றிரு க்கிறது. இந்த ஆப்ஸ் வருமான வரி த் திட்டமிடலுக்கு உதவும் வகையி ல் சிறப்பான ஆப்ஸாக கருதப்படுகி றது என்கின்றனர் இதைப் பயன்படு த்துகிறவர்கள்.

கடந்த ஜூலை மாதம் வெளியான இந்த ஆப்ஸை இதுவரை 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் தரவி றக்கம் செய்துள்ளனர். புதிய அப்டேட்களும் அடிக்கடி இலவசமாகவே கிடைக்கின்றன.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்திதன் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: