Saturday, July 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

1000 ஆண்டுகளுக்குமுன் நிகழ்ந்த அதிசய அற்புத சம்பவம் இது! – அபூர்வத்தின் அரிய சரித்திரத் தகவல்

1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த அதிசய அற்புத சம்பவம் இது! – அபூர்வத்தின் அரிய நிகழ்வு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த அதிச ய அற்புத சம்பவம் இது! – அபூர்வத் தின் அரிய நிகழ்வு

தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் இருந்து ஆங்கூர்பாளையம் செல்லும் வழியி ல் அழகுற அமைந்திருக்கிறது சாமு ண்டிபுரம். கிராமத்தின் பெயருக்கு மட்டுமல்ல, அதன் சிறப்புக்கும் செழிப்புக்கும் காரணமாகத் திகழ்கிறாள், அங்கே

கோயில் கொண் டிருக்கும் ஸ்ரீசாமுண்டி அம்மன்.

மண்ணும் பொன்னான அற்புதம்!

ஏறத்தாழ 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த சம்பவம் அது.  வளையப்ப செ ட்டியார் என்பவர், வளையல் வியாபா ரத்துக்காகப்புறப்பட்டார். வழியில் புற் று ஒன்றுதென்பட்டது. அதை அவர் கட க்கும் தருணத்தில், திடுமென புற்றுக் குள் இருந்து ஒரு கை நீண்டது. வளையப்பர் திடுக்கிட்டார். தொடர் ந்து ஒலித்த அசரீரி, ‘எனக்கும் வளையல் அணிவித்துவிடு’ என்றது. அவ்வாறே

செய்த வளையப்பரும், வளையல்களுக்குக் கூலி கேட்டார். ‘கீழேயிருந்து ஒருபிடி மண்ணை எடுத் துக்கொள்’ என்றது அசரீரி. அதன்படியே வளை யப்பர் ஒரு பிடி மண்ணை அள்ளி யெடுக்க, அந்த மண் பொன்னாக மாறி மின்னியது!

இத்தகவல் ஊருக்குள் பரவியது. புற்றின் சாந்நி த்தியத்தை அறிந்து சிலிர்த்த மக்கள், அன்றிலிரு ந்து அந்தப் புற்றையே அம்மனாகக் கருதி, வழி படத் துவங்கினார்களாம். பிற்காலத்தில் கி.பி. 1558-ல், திப்புசுல்தான் இக்கோயிலைக் கட்டிய தாகவும் சரித்திரத் தகவ ல் உண்டு.

வளைகாப்பு நாயகி!

ஸ்ரீசாமுண்டி, வளையல்பிரியை ஆயிற்றே! எனவே, வளையல் பிரா ர்த்தனையும் இங்கே பிரசித்தம். வீட்டில் வளைகாப்பு நடத்த முடி யாதபெண்கள், கோயிலுக்குவந்து அம்மனுக்கு வளையலும் பூமா லையும் வாங்கித்தருகிறார்கள் . அவற்றை அம்மனுக்குச் சாற் றிய பிறகு, பிரார்த்தனை செய்யும் பெ ண்களுக்கே அம்மன் பிரசாதமாக த் திருப்பித் தருகிறார்கள். இது, வ ளைகாப்பு செய்வதற்குச்சமம் என்பது இப்பகுதி மக்களின் நம்பிக் கை.

பலிக்கும் பிரார்த்தனைகள்

அம்மனுக்கு மஞ்சள் கிழங்கு மற்றும் மஞ்சள் கயிறு மாலை அணி வித்து வழிபட்டு, 9 பேர் அல்லது 11 பேர் என்ற (ஒற்றைப்படை) எண்ணிக்கையிலா ன சுமங்கலிப் பெண்களுக்கு அந்த மஞ்சள்கயிற்றை வழங்கினால், தடை கள் நீங்கி கல்யாணம் கைகூடும். அ தே போன்று, கோயிலைச் சுற்றியுள்ள நிலங்களில் அறுவடைக்கு முதல்நா ள், நிலத்தில் விளைந்த பயிரின் விளைச்சலை அம்மனுக்கு வைத்து வழிபட்ட பிறகே அறுவடையை ஆரம்பிக்கிறார்கள். இத னால் மகசூல் அதிகமாகும் என்பது நம்பிக் கை.

நினைத்தது நிறைவேறும்

ஆடி வெள்ளி- செவ்வாய்க் கிழமைக ளில் அம்மனுக்கு நடைபெறும் விசே ஷ வழிபாடுகள் மற்றும் அபிஷேக ஆராதனைகளில் கலந்து கொண்டு வழிபட, தொழிலில் விருத்தியும், இல் லத்தில் செழிப்பும் உண்டாகும். மேலு ம், ஆடிமாதத்தில், சாமுண்டி அம்ம னை விளக்கேற்றி வழிபட்டால், நி னைத்தது நிறைவேறும். ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு கூழ் சமர்ப்பிப்பதும், அன் னதானம் செய்வதும் இங்கே விசேஷ மாக நடை பெறுகிறது.

அம்மன் தெற்கு நோக்கி அருள்வது சிறப் பம்சம் என்கின்றனர். கணபதி, அக்னி பைரவர், கால பைரவர், ராக்காச்சி அம் மன் மற்றும் நாக கன்னியர்களையும் இங்கே தரிசிக்கலாம்.

அண்ணனுக்கு சீர்வரிசை!

கம்பம் நகரில் கோயில் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீகம்பரா ய பெருமாள், சாமுண்டி அம்மனுக்கு அண்ணன் மு றையாம். ஆனிமாதம் பெரு மா ள் கோயிலில் திருவிழா துவங்கும். முதல் நாள் கொடியேற்றத் தன்று அண்ணனுக்கு சீர் செ ய்வதற்காக அங்கு எழுந்தருள்வாள் சாமுண்டி அம்மன்.

நிறைவு நாளன்று அண்ணனுக்குச் சீர்செய்யும் அம்மன் பதில் சீர் தரும் படிகேட்க, பெருமாள் கோயிலில் இ ருந்து சாமுண்டி அம்மனுக்கு பதில் சீர் தரப்படுகிறது. ஆனால் அது தனக் குப் போதாது என்று கோபித்துக் கொ ண்டு அம்மன் தனது ஆலயத்துக்கு திரும்புகிறாள்!

சகோதர- சகோதரி உறவின் உன்ன தத்தையும் அவர்களுக்கு இடையே யான உரிமைகளின் சிறப்பையும்… தெய்வத்தை முன்னிலைப்படுத்தி விளக்கும் இந்த விழா- வைபவத் தை வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் நாம் தரிசிக்கவேண்டும்.

=>முத்துக்குமார்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: