Friday, February 26அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கௌரவமான நபராக திகழ உங்களுக்கு உதவும் பண்புகள்! – விரிவான அலசல்

சமூகத்தில் கௌரவமான நபராக திகழ உங்களுக்கு உதவும் பண்புகள்! – விரிவான அலசல்

01. நீங்கள் உண்மையாகவே

நம்பத்தகுந்தவர் நேர்மையின் இருப் பிடம் என்ற சமூக முத்திரையை பெற வேண்டும், அதற்காக பாடுபடு ங்கள். கெட்டவர் என்று பெயரெடுக் க ஒருநாள் போதும், நல்லவர் என்று பெயரெடுக்க வாழ்நாளே போதாது.

02. ஏமாற்றாதீர்கள்.

03.திருடாதீர்கள், பிறரின் பொருட்க ளை ஒருபோதும் கேட்காமல் எடுக் காதீர்கள். அனுமதி பெறாமல் இரவ ல் எடுத்துச்செல்வதும் கூட ஒரு வகையில் திருட்டுத் தான்.

04. நண்பர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் எச் சரிக்கையாக இருங்கள். எவரை நண்ப ராகக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது மட்டுமல்ல, எவருடைய நட்பை தவிர் க்கிறீர்கள் என்பதும் உங்கள் பண்பு நலனை வெளிப்படுத்தும்.

05.நட்பை விலைகொடுத்து வாங்கா தீர்கள், அப்படிச் செய்வோரிடம் இரு ந்து விலகியே இருங்கள். நட்பு என்ப து விற்பனைச் சரக்கல்ல.

06.உன்னதப் பண்புகள் கொண்ட மனிதர்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

07. நியாயமான காரணங்களை தேர்வு செய்யுங்கள், நியாயமானதை மட்டும் செய்யுங்கள், நன்நெறியை பயிலுங்கள் அதுதான் செய்வதற்குரிய செயல்.

08.எதிர்பார்க்கப்படுவதைவிட அதிக மாக தருவது என்ற கொள்கையில் வாழுங்கள். உதவுவதில் மற்றவருக் கு முன்னோடியாக செல்லுங்கள், அதுபோல உங்களுக்கு மற்றவர் தரு வதைவிட நீங்கள் அதிகமாகவே திருப்பிக் கொடுங்கள்.

09. கொடுத்தவாக்கை நிறைவேற்றுங்கள் பிறரை ஒரு போதும் ஏமாற்றத்திற்கு ஆளா க்க வேண்டாம்.

10. அதிகாரத்தை அல்ல பொறு ப்பை கேட்டுப் பெறுங்கள்.

11. பிறருக்கு உதவி செய்வதில் மகிழ் வடையுங்கள், எவருக்காவது ஏதோ ஒரு வகையில் உதவிசெய்ய முன் செ ல்லுங்கள்.

12. இரகசியம் காப்பதை கற்றுக் கொள் ளுங்கள் உங்களிடம் இரகசியமாக கூறப்பட்ட எதையும் வெளியிடாதீர்.

13. மற்றவர்களைப் பற்றி இழிவாக பேசாதீர்கள் அது இழிந்த பண்பாகும்.

14. உங்கள் மனச்சாட்சியை எப்போ தும் உயிர்ப்பாக வைத்திருங்கள்.

15.மனிதர்களைப்பற்றி முன்கூட்டியே முடிவுசெய்ய வேண்டாம், எல்லா உண்மைகளையும் திரட்டிய பின்பே முடிவு செய்யுங்க ள். நாம் தோற்றத்தைக் கொண்டு மற்றவ ர்களை ஏற்கிறோம், நிராகரிக்கிறோம் வெளித் தோற்றமே போலியாக இருக்க லாம்.

16. நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் நடிக் காதீர்கள், போலியாகக் காட்டிக்கொள்ளாதீர்கள். இதற் கு உங்கள் மறுபக்கத்தையும் காட்ட வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல. உங்கள் குறைகளைப் பற்றி பெரு மைப்படாதீர்கள், முன்னேறமுயற் சி செய்யுங்கள், ஆனால் உங்களை நீங்களே தாழ்த்திக்கொள்ளாதீர்.

17. மற்றவர்களுக்கு உதவுங்கள், மற் றவர் தோல்வி கண்டால்தான் நீங்க ள் வெற்றிபெற முடியும் என்று எண் ணாதீர்கள். உதவி என்றால் தானாக வே முன் சென்று உதவுவது, எதிர்ப்ப டும்போது செய்வதல்ல. உதவுதல் என்பது பிரதிபலன் கருதாத செயல். நட்பில் தவிர்க்க முடியாதது, பயிற்சி செய்யவேண்டிய செயல்.

18. ஒரு தவறு செய்தால் அதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்க தவறவேண்டாம். மற்றவர் தவறு செய்தால் பொறுமையை வெளிப் படுத்துங்கள். மற்றவர்செய்த அதே தவறுகளை பின்னர் நீங்களும் செய்யாதீர்கள். மற்றவர்களின் தவ றுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொ ண்டு நீங்கள் தவறு செய்வதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தவறு கள் இயற்கைதான், ஆனால் துன்பத்தைத் தரும்.

19.பெற்றோருக்கு பெருமை தேடித்தாருங்கள் அவர்கள் உங்களை நம்பியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு செய்த அனைத்துக்கும் நன்றியுடையவ ர்களாக இருங்கள்.நேர்மையான பெற்றோர் அமைவது மகத்தான பெருமை. நீங்களும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அவ்வாறே இருங்கள்.

20. எப்போதும் இனிய சொற்களையும் குறைந்த விவாதங்களையும் பயன்படு த்துங்கள்.

21. தயவுசெய்து, நன்றி இச்சொற்களை உளப்பூர்வ மாக பயன்படுத்துங்கள். அர்த்தமற்ற பகட்டு வெளிப்பாடுகளில் இருந்து வெளிப்பட்டுக் கொள்ளுங் கள்.

22. பிறர் பேசக்கேட்பதை பழகிக் கொள்ளுங்கள், மற்றவர்பேசும்போ து இடைமறிக்காதீர்கள். அவர் சொ ல்ல வந்ததை நீங்கள் முடித்து வை க்க முயலாதீர்கள்.

23.மென்மையானவராக இருங்கள் அது வலிமையின் வெளிப்பாடு. உள் ளே பலவீனம் இருப்பவர்தான் முரட் டுத்தனம் காட்டுவார்.

24.உங்களிடமுள்ள பொருட்செல்வம் எவ்வளவு என்பதைவிட உங்கள் மதிப்பு எவ்வளவு என்பதே முக்கியமானது.

25. வதந்திகள் பரப்புவோர், வம்ப ளக்கும் நண்பர்களிடம் எச்சரிக் கையாக இருங்கள். உரையாடும் போது உங்கள் பேச்சில் பொறா மையோ, இகழ்ச்சியோ தொனிக் காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். வெட்டி ப்பேச்சு வீண் விதண்டாவாதங்களில் இருந்து விலகியிருங்கள். மற்றவர்களுக் கு நேர்ந்த துரதிருஷ்டத்தை பேசி சிரிக்காதீர்கள், அதில் மகிழ்ச்சிய டையாதீர்கள், எந்தச்சந்தர்ப்பத்தி லும் மற்றவர்களை கேலி பேசாதீ ர்கள்.

26. சுறுசுறுப்பாக இருங்கள் செயற் பட்டுக்கொண்டே இருங்கள். அனைவ ருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய சமுதாய த்தை உருவாக்குங்கள். ஒரு பொழுது போக்கு அல்லது சேவையை தேர்வு செய்யுங்கள் அது நின்மதி தரும்.

27.வாரத்திற்கு ஒரு நல்ல புத்தக ம் படியுங்கள். அது உங்கள் ஆன்மாவை செழுமைப்படுத்தும்.

=>சக்திவேல்

Leave a Reply

%d bloggers like this: