Wednesday, October 5அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கணிணியில் நம்மால் ஏற்படும் சாதாரண தவறுகளும், சரிசெய்யும் வழிகளும்!

கணிணியில் நம்மால் ஏற்படும் சாதாரண தவறுகளு ம், சரிசெய்யும் வழிகளும்!

கணிணியில் நம்மால் ஏற்படும்

சாதாரண தவறுகளும், சரிசெய்யும் வழிகளும்!

1. டெஸ்க்டாப்பில் அதிக ஐகான்கள்:

பலரின்டெஸ்க்டாப்,எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நம் மேஜை டிராயர்மாதிரி, குப்பை யாய் காட்சி அளிக்கிறது. நாம் அதில்வைத்த பைலையே தேடி உடனே எடுக்க முடிவதி ல்லை. இதனாலேயே விண் டோஸ் இயக்கம், “பல ஐகான் கள் வெகுநாட்களாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கி ன்றன அவற்றைச் சரி செய்திடலாமா?” என்று பிழைச் செய்தி காட்டுகிறது.

இதனை எப்படி சரி செய்திடலாம்? அவ்வப்போது பயன் படுத்தப்படா மல் இருக்கும் ஐகான்களுக்குரிய பைல்களை, சார்ந்த ட்ரைவ்களுக் குக்கொண்டு சென்று வைக்க வே ண்டும். பைல்களைஇணையத்தில் இருந்து டவுண்லோட் செய்கையி ல், பெரும்பாலும் டெஸ்க் டாப்பி லேயே டவுண்லோட் செய்து வக்கிறோம். அவரச வழி க்கு இது சரிதான். ஆனால் அடுத்து, அந்த பைலின் தன் மை, பொருள் சார்ந்து அதனை, அதற்கான ட்ரைவிற் குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

2. ஷட்டவுண் செய்திட பவர் பட்டன்:

இது லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த செய்தி. பலர் லேப் டாப் கம்ப்யூட்டரின் பணிமுடிந்தவுடன், அதனைமுறையாக ஷட் டவுண் செய்தி டுவதில்லை. பவர் பட்டனை அழுத்தி, கம்ப்யூட்டர் இயக்கத்தினை முடிவிற்கு க் கொண்டு வருகிறோம். அல்லது கொ ண்டு வருவதாக நினைக்கிறோம். பல லேப்டாப்களில் இந்த பவர் பட்டன் , லேப்டாப் கம்ப்யூட் டரை ஸ்லீப் மோட் என்னும் செயலற்ற நிலைக்குத் தான் கொண்டு செல்லும்.

இது ஒன்றும் மோசமான தவறு அல்ல. இது போல த் தூங்கும் லேப்டாப், சில நொடிகளில் இயக்கத்தி ற்கு வந்துவிடும். ஆனாலு ம் இவ்வாறு செய்வது தவறு. இத ற்கான காரணங்கள் 2. முதலாவதாக, ஸ்லீப் மோட் என்பது முற்றிலும் அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்ட நிலை அ ல்ல. பேட்டரியின் பவர் அப்போதும் செலவழிந்து கொண்டுதான் இருக்கு ம். எனவே, தொடர்ந்து அது மின்சார சாக்கெட் ஒன்றில் இணைக்கப்பட்டி ருந்தாலே , பாதுகாப்பாக இருக்கும். இல்லையேல், அதன் பேட்டரி பவர் தீர்ந்துபோய், மொத்தமும் சக்தி அற்ற பேட்டரி கொண்ட லேப்டாப் தான் உங்களுக்குக் கிடை க்கும்.

இரண்டவாதாக, நீங்கள் எப்போதும் கம்ப்பயூட்டரை நிறுத்தி வைக்க, ஸ்லீப் மோடி னை விரும்புவதாக இரு ந்தால், அது கம்ப்யூட்டரை ரீபூட் செய்தி டும்வாய்ப்பினையே இழக்கிறது . விண்டோஸ் சுமுகமாக இயங் க வேண்டும் என்றால், அது முற் றிலும் நிறுத்தப்பட்டு, பின்னர் ரீ பூட் செய்யப்பட வேண்டும்.

3. மவுஸ் பயன்படுத்தி புரோகிராம் இயக்கம்:

ஒரு புரோகிராமினை இயக்க ஒவ் வொரு முறையும், ஸ்டார்ட், ஆல் புரோகிராம்ஸ் சென்று, புரோகிரா மின் இயக்க பைல் பார்த்து கிளிக் செய்வது அல்லது அதன் ஐகான் மீது டபிள் கிளிக் செய்வது போன்ற பழைய பழக்கங்க ளைவிட்டுவிடுங்கள். அல்லது குயிக் லாஞ்ச் ஏரியாவி ல், புரோகிராம் ஐகான்களை வை த்து, அதில் ஒரேஒருமுறை கிளிக் செய்வதன்மூலம் அவற்றை இய க்கலாம்.

இப்போது இன்னும் வேகமான முறை ஒன்றுள்ளது. விஸ்டா மற் றும் விண்டோஸ் இயக்கத்தொகு ப்புகளில், ஸ்டார்ட் பட்டனை அடு த்துள்ளஇடத்தில்உள்ள புரோகிராம்களில் வரிசைப்படி , அதற்கான எண்ணை விண்டோஸ் கீயுடன் அழுத்தி னால், அந்த புரோ கிராம் இயக் கப்படும். எடுத்துக் காட்டாக, ஸ்டார்ட் பட்டனை அடுத்து, இ ன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர், பெ யிண்ட், குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ் என வைத்திருந்தால், விண்+1, விண் +2 என அழுத்தினால், இன்டர்நெ ட் எக்ஸ்புளோ ரர் அடுத்ததாக பெயிண்ட் எனத்திறக்கப்படும்.

4. பாதுகாப்பற்ற பிளாஷ் ட்ரைவ்:

டேட்டாவினை எடுத்துச் செல்ல, பிளாஷ் ட்ரைவ்கள் மிகவும் வசதி யானவைதான். ஆனால் இதில் உள்ள டேட்டாவினை மற்றவர் அறியாதபடி என்கிரிபட் செய்து நாம் வைப்பதில்லை. இதனால், அது தொலைந்திடும் பட்சத்தில், நம் தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றவருக்குக் கிடைத்திடும் சூழ்நிலைகள் உருவாகிவி டும். இதில் டேட்டாவினை எளிதாக என் கிரிப்ட் செய்திட, இணையத்தில் கிடைக் கும் போன்ற புரோகிராம்களைப் பதிந்து இயக்குவது நல்லது.

5. கண்ணை மூடிக் கொண்டு நெக்ஸ்ட் அழுத்துவது:

திடீரென நம் டெஸ்க்டாப்பில் ஏதோதோ படங்களுடன் ஐகான் கள் தோன்றி நம்மை ஆச்சரியப்ப டுத்தும். நாம் பயன்படுத்தும்வெப் பிரவுசரிலும் இதேபோல் சிலதோ ற்றமளிக்கும் இவை தோன்றுவத ற்கு நாம்தான்காரணம் என்று உங்களுக்குத்தெரியுமா ? சாப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் ஒன்றை இன்ஸ்டால் செய் திடுகையில், என்னஏது எனப் படிக் காமலேயே, அடுத்தடுத்து நெக்ஸ்ட் பட்டனை அழுத்துகிறோம்.

இதன்மூலம் அந்த புரோகிராம்க ளைத் தயாரித்த நிறு வனங்களின் சோதனை டூல்கள், புரோகிராம்களை நம் கம்ப்யூட்டரில் நிறுவ நாம் சம்மதம்அளிக்கிறோம். மே லும் நமக்குத் தேவைப்படாத சில இயக் கத்திற்கும் இசைகிறோம். இதுபோல நாம் நம்மை அறியாமல் அளிக்கும் சலு கைகள், நம் கம்ப் யூட்டரில் மால்வேர் புரோகிராம்களை நிறுவி, நம்மைசிக்கவைக்கின்றன. எனவே, ஒரு புரோ கிராமினை இன்ஸ்டலேஷன் செய் கையில், இணையப் பக்கம் வழியாக ஒன்றை டவுண் லோட் செய்கையில், நம்மிடம் எதற்கு இசைவு கேட்கப்படுகி றது என்று சரியாகப் படி த்துப் பார்த்து இயங்க வேண்டும்.

6. ஒரே ஒரு பேக் அப் அபாயம்:

பலர் தங்கள் பைல்களுக்குப் பேக் அப் எடுப்பதே இல் லை. இது மிகப் பெரிய தவறு. சிலர் ஒரே ஒரு பேக் அப் பைலுடன் நிறுத்தி விடுகின்றனர். இதுவும் தவறுதான். எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் ட்ரைவ் ஒன்றைப் பயன் படுத்தி, முழுமையான பேக் அப் காப்பி ஒன்றை உருவாக்குவதும், அதற் கான சாப்ட்வேர் ஒன் றை இயக்கி, குறிப்பி ட்ட கால கட்டத்தில் பேக் அப் காப்பி அமைப்பதுவும் மட்டுமே சரியான வழியாகும்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: