Wednesday, November 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மகா சிவராத்திரி நாளான இன்று பக்தர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விரதமுறை

மகா சிவராத்திரி நாளான இன்று பக்தர்கள் கடை பிடிக்க வேண்டிய விரதமுறை

மகா சிவராத்திரி நாளில் பக்தர்கள் கடைபிடிக்க வே ண்டிய விரத முறைகள் பற்றிப் பார்ப்போம்.

சிவ ராத்திரி விரதம் இருப்பதால் தெரியாமல் செய்த பாவங்களுடன், தெரிந்தே பாவங்கள் செய்திருந்தா லும் அவை நம்மை

விட்டு நீங்கிப் போகும். இவர்தான் சிவராத்திரி விரதம் இருக்கலாம். இவர் இருக்கக் கூடாது என்ற விதியெல் லாம் கிடையாது. யார் வேண்டுமா னாலும் சிவராத்திரி விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட மற்றைய பல விரதங்களை நெ டுங்காலம் கடை பிடிப்பது, நூறு அசுவமேத யாகம் செய்வது, பல முறை கங்கா ஸ்நானம் செய்வ து ஆகிய அனைத்தையும் மேற் கொண்டாலும், ஒரு சிவராத்திரி விரதத்தை அனுஷ்டி ப்பதற்கு ஈடாகாது.

சிவராத்திரிக்கு முதல் நாள் ஒரு வேளை மட்டுமே உணவு உண்ண வேண்டும். சிவராத்திரி அன்று அதிகா லையிலேயே எழுந்து குளித்துவிட்டு சூரியஉதயத் தின்போது காலையில் வீட் டில் செய்ய வேண்டிய பூஜையை முடிக்க வேண்டு ம்.

அதன்பின் சிவன் கோவிலுக்குப் போய் முறைப்படி தரி சனம் செய்ய வேண்டும். பூஜை செய்யும் இடத்தை மல ர்களால் அலங்கரித்து நண்பகலில் குளித்து மாலையில் சிவார்ச்ச னைக்கு உரிய பொருட் களோடு சிவன் கோ வில் சென்று ஏற்பாடுகளைச் செய்யலாம். மாலையில் மீண்டும் குளித்து வீட்டி ல் சிவபூஜை செய்ய வேண்டும். வீட்டிலேயே இரவின் நான்கு ஜாமங்களிலும் முறைப் படிப் பூஜை செய்தலும் நலம். வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்தல் கூடு தல் உத்தமம்.

மகா சிவ ராத்திரி விரதம் மேற் கொள்பவர்கள் கோபத் தைக்கட் டுப்படுத்துவதுடன், பிரம்மச்சரிய த்தைக் கடை பிடிக்க வேண்டும். சிந்தையில் அமைதியுடன் சிவ புராணத்தை பாடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். பற்றற்று இருப்பதுட ன் பேராசைகளைக் கைவிட்டு பிறருக்குத் தீங்கிழைக்காமல் இருத்தல் வேண்டும்.

மாலையில் குளித்து உலர்ந்த ஆடையணிந்து நெற்றி யில் திருவெண்ணீறு அணிந்து, கையில் உத்திராட்ச மாலையுடன் வீடுகளில் சிவ பூஜை செய்தோ அல்லது கோ யில்களுக்குச் சென்றோ சிவ னை வழிபடுதல் வேண்டும். கோயில்களிலும் சிவபூஜை செய்யலாம். ஐந்தெழுத்து மந்திரமான சிவாய நம என்ற சொல்லை உச்சரித்து பூஜிக்க வேண்டும். கலச பூஜையுடன் லிங்க த்தை வைத்தும் பூஜை செய்யலாம். பூக்கள் மற்றும் அபிஷேகப் பொருட்களை கோயில்க ளுக்கு வாங்கிக் கொடுத்தல் நலம்.

பின்னர் சிவபெருமானின் வெவ் வேறு பெயர்களான பவ, சர்வ, ஈசான, பசுபதி, உக்ர, ருத்ர, பீமா மற்றும் மகா தேவா என்று கூறி பூஜிக்க வேண்டும். சிவ பெருமா னின் சகஸ்ர நாமத்தை சொல்வ துடன், வில்வ இலைகளைக் கொண்டும் பூஜிக்கலாம். வில்வ இலைகளை கோயில்களுக்கும் வழங்கலாம்.

பின்னர் நைவேத்யம் படைத்து வழிபட வேண்டும். சிவ , ருத்ர, பசுபதி, நீலகண்டா, மகேஸ்வரா, ஹரி கேசா, விருபாக்ஷா, சாம்பு, சூலி னா, உக்ரா,பீமா, மகாதேவா ஆகிய 12 பெயர்களை உச் சரித்து பூக்களால் அர்ச்சிக்க வேண்டும். கோயில்களில் பிரதட்சிணமாக வந்து சிவ பெருமானின் மூல மந்திரத் தை 108 முறை பாராயணம் செய்ய வேண்டும்.

அன்றையதினம் இரவில் நான்கு ஜாமங்களிலும் தூ ங்காமல் பூஜை செய்து, மறுநாள் விடியற்காலை யில் நீராடி, காலை அனு ஷ்டானத்துடன் உச்சிக்கா ல அனு ஷ்டானத்தையும் அப்போதே முடிக்க வேண் டும். அதன் பின் தீட்சை தந்த குருவைப் பூஜை செய்து விட்டு, உடைகள் மற்றும் உணவினை அந்தணர்க்கு தானமாக அளித்து விரதத்தை நிறைவுசெய்யும் வித மாக உணவு உண்ண வேண்டும். சிவராத்திரி நாளில் முழுவதும் உபவாசம் இரு க்க முடியாதோர், ஒவ்வொரு ஜாம ப்பூஜை முடித்த பிறகும் தண்ணீர், பால், பழங் களை உண்ணலாம்.

பூஜை செய்ய முடியாதவர்கள் நான்கு ஜாமத்திலும் சிவபுராண ம் கேட்டும், சிவத்துதிகளைச் சொ ல்லியும், சிவன் கோயிலுக்குச் சென்று அவ்விரவைக் கழித்தும் சிவனை வழிபடலாம். சிவராத்தி ரிக்கு மறுநாள் சிவபுராணம் படி த்தோ அல்லது கேட்டோ, பகல் பொழுதைக் கழிக்க வேண்டும். பிறகு மாலை நெருங்கியதும் மா லை அனுஷ்டானங்களை முடித்து, அன்றிரவும் எதுவு ம் உண்ணாமல் இருந்து உறங்க வேண்டும்.

சிவ ராத்திரி தினத்தன்று முழு உபவாசத்தைக் கடைபி டித்தால் எம்பெருமான் வாழ்நாள் முழுவதும் காப் பாற்றுவதுடன் மகிழ்ச்சி யையும், வாழ்வில் முன் னேற்றத்தையும் அளிப்பா ர் என்பது ஐதீகம். தவிர மகா சிவரா த்திரி விரதம் இருப்போருக்கு நற்கதி கிடைப்பதுடன் இப்பூத உடல் மடிந்த பின் சொர்க்கத் தையும் இறைவன் அளிப்பான் என்பதே பின்னணித் தத்துவம்.

இப்படி இருபத்து நான்கு வருடங்கள் சிவராத்திரி விர தமிருந்தால் அவர்கள் சிவகதி அடைவார்கள். அத்துடன் அவ ர்களின் மூவேழு தலை முறைகளும் நற்கதி அடைந்து, முக்தியை அடை வது சத்தியம் என்கிறது புராணங்கள்.

=> ஜெய் நாடார்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: