Sunday, August 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Day: February 21, 2015

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் இரத்த‍ப்போக்கும்!- காரணங்களும! – கர்ப்பிணிகளுக்கான முன்னெச்சரிக்கைத் தகவல்

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் இரத்த‍ப்போக்கும்! அதற்கா ன காரணங்களும! - கர்ப்பிணிகளுக்கான முன்னெச்ச ரிக்கை த் தகவல். பெண்களுக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதமான கர்ப்ப கால பொழுதை மகிழ்ச்சியுடனும் கவனத்துடனும் அணுக (more…)

புருவ அழகு – எந்த மாதிரியான முக அமைப்புக்கு எந்த மாதிரியான புருவம் அழகாக இருக்கும்- விரிவான குறிப்பு

எந்த மாதிரியான முக அமைப்புக்கு எந்த மாதிரியான புருவம் அழகாக இருக்கும்- விரிவான குறிப்பு புருவ அழகு - எந்த மாதிரியான முக அமைப்புக்கு எந்த மாதிரியான புருவம் அழகாக இருக்கும்- விரிவான குறிப்பு புருவ அழகு; கண்களும்தான். இதில், புருவத்தின் அள வைக் கூட்டவோ, குறைக்கவோ செய்து, முகத்திற்கு அதிக (more…)