Monday, September 21அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இவ்விஷயத்தில் இளம் பெண்களுக்கு உதவும் சில குறிப்புகள்…

இவ்விஷயத்தில் இளம் பெண்களுக்கு உதவும் சில குறிப்புகள்…

இவ்விஷயத்தில் இளம் பெண்களுக்கு உதவும் சில குறிப்புகள்…

அது காதலாகட்டும், திருமணமாகட்டும், சரியான துணையைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். இவ்விஷயத்தில்

பெண்கள், பெரிதும் தயக்கம் காட்டுவார்கள். ஆனால் சரியான நபரை த் தேர்ந்தெடுப்பது ஒன்றும் தண்டனைக்குரிய குற்றமில்லை. இவ் விஷயத்தில் இளம் பெண்களுக்கு உதவும் சில குறிப்புகள்…

1. புதிய மனிதர்களைச் சந்தியுங்கள்

அண்மையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பின் படி இந்திய இளம் பெண்களில் 52 சதவீதம் பேர் தம க்கு ஏற்ற துணையை அறிவதற் காகவே உறவினர் வீட்டு நிகழ்ச்சிகள், திருமணங்களுக்குச் செல்கி றார்கள். ஆனால் அங்கே சரியான நபரைக் கண்ட பிறகு நேரே போய் பேசிவிடுகிறார்களா என்ன? ஜாடைமாடையாகப் பார்க்கிறார்கள், புன்னகைக் கிறார்கள், கிசுகிசுக்கிறார்கள்… ஆனால் ஓரக்கண்ணால் பார்ப்பதைவிட நேரே போய் பார்த்துப் பேசிவிடலா மே? நீங்கள் மிகவும் கூச்ச சுபாவம் கொண்டவர் என்றால் உங்கள் தோழியையோ, உறவினரையோ தூது செல்லப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

2. சுற்றி வளைக்காதீர்கள்

இந்தியப் பெண்களில் 23 சதவீதம் பேர் `தங்கள் ஆளுக்கு’ பொறாமை ஏற்பட வேண்டும் என்பதற் காக வேறு சிலருடன் நட்பு வைத்துக் கொள்கிறார் களாம், அல்லது அப்படிக் காட்டிக்கொள்கிறார்க ளாம். ஆனால் மலரும் ஓர் உறவுக்கு அதுவே எதிரியாகிவிடலாம். நீங்கள் ஏவும் ஏவுகணையைத்தானே நீங்கள் விரும்புபவருமë ஏவுவார்?

3. நேர்மையாக இருங்கள்

இந்திய இளம்பெண்களில் 15 பேர் தாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு நட்பில், காதலிலிருந்து பிரிந்து மனம் நொந்திருப்பதுபோல காட்டிக்கொள்கிறார் கள் என்கிறது ஆய்வு. எல்லாம் தாங்கள் விரும்பு வரின் அனுதாபத்தைச் சம்பாதிக்கத்தான். ஆனா ல் ஒரு புதிய உறவுக்கு முன்னுரை எழுதும்போ தே அது முடிவுரை எழுத வைத்துவிடலாம். கார ணம் ஆண்கள் சிக்கலான உறவுகளைத் தவிர்க்க விரும்புவதுதான்.

4. எதிர்காலத்தைப் பாருங்கள்

இந்தியப்பாரம்பரியப்படி பெரும்பாலான பெண் கள் (89 சதவீதம் பேர்) முதலில் தோன்றும் ஒரே காதல்தான் உண்மையானது என்று கரு துகிறார்களாம். அதில் தவறில்லை. ஆனால் முதல் காதல்சொதப்பலா கிவிடும்போது அதி லேயே தேங்கி நிற்க வேண்டும் என்பதில்லை. கடினமானது என்ற போதும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்தாக வேண் டும்.

5. `முதல் பார்வையிலேயே…’ சரியாகாது

`பார்த்த முதல் பார்வையிலேயே அவரைப் பிடித்துப் போனது’ என்பதெல்லாம் சினிமா வுக்குத்தான் பொ ருந்தும். ஆனால் சினிமாவின் தாக்கத்தாலோ என்ன வோ, அதிகமான பெண்கள் (63 சதவீதமானவர்கள்) முதல் பார்வையில் ஏற்படும் காதலுக்கு முக்கியத்து வம் அளிக்கிறார்கள். கண்ணை மூடிக்கொண்டு காதலில் விழக் கூடாது.

6. அவரது நண்பர்களை அவர் தேர்ந்தெடுக்கட்டும்

தமது `நபர்’, தம் தோழியருடனும், குடும்பத்தினருடனும் நன்றாகப் பழக வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது பெண்களின் இயல்பு. சில ஆண்கள் அதை அதிகமாக விரும்பாத வர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் பொதுவான நிகழ்ச் சிகள், குடும்ப விழாக்களில் இயல்பாகப் பேசக் கூடு ம். எனவே `உங்களவரின்’ நடத்தை, குணத்தை மட்டும் பாருங்கள். உங்களுக்கு நெருங்கியவர்களு டன் எப்படிப் பழகுகிறார் என்ற அளவுகோலை மட்டு ம் வைத்துக் கொண்டு உங்கள் அன்புக்குரியவரை எடை போடாதீர்கள்.

7. நடைமுறை சார்ந்தவராக இருங்கள்

உங்கள் நபர் `சூப்பர்மேனாக’ இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சும். எல்லா வகை யிலும் திருப்தியான நபரை ஐந்தாண்டுகளாகத் தேடுவ தாக 12 சதவீத இந்தியப் பெண்கள் கூறியிருக்கிறார்க ள். உங்களவரின் தலையில் எதிர்பார்ப்புச் சுமைகளை ஏற்றாதீர்கள். அளவுக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்பு உறவி ன் இயல்பை, உண்மைத் தன்மையைப் பாதிக்கும். (எப்போதோ எங்கோ படித்த‍ பதிவு இது)

பெண்களே! நீங்கள் காதலித்து திருமணம் செய்யவதாக இருந்தால், தயவுசெய்து உங்களிருவரது பெற்றோர்களின் முழுமன சம்ம‍தத்துடன் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். அவர்களது ஆசியும் ஆதரவும் என்றென்றும் உங்களுக்கு கிடைத்தால்தான் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 

Leave a Reply