Saturday, February 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மலபார் இஞ்சி மொறபா சாப்பிட்டால் . . .

இஞ்சி மொறபா சாப்பிட்டால் . . .

இஞ்சி மொறபா சாப்பிட்டால் . . .

இஞ்சியைப் பக்குவம்செய்து சர்க்கரைப்பாகுடன் பதப்படுத்தித் தயாரிப்ப து தாதன் இந்த இஞ்சி மொறப்பா ஆகும். உங்களுக்கு எப்போதாவது

வயிற்று உப்புசம், புளியேப்பம், வாந்தி, குடல்கோளாறு, கபநோயால் மார்பில் சளி சேர்ந்து இரைப்பு நோய் உட்பட பல சிக்க‍ல்கள் வரும்போது இந்த இஞ்சி மொறபானை வாங்கி சாப்பிட்டால்  மிக்க பயன் தரும். இஞ்சி முறபா தின்பதற்கும் ருசியாக இருக்கும். இது அனைத்து நாட்டு மருந்துக் கடைகளிலும் கிடைக்கக் கூடிய எளிய பொருள் ஆகும். மலபாரில் தயாரிக்க‍ப்படும் இஞ்சி மொறப்பானில் அதீத சுவையும் நோய் எதிர்ப்புச்சக்தியும் உண்டு என்கிறார்கள். 

0 Comments

Leave a Reply