Sunday, April 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நீங்கள் செய்ய‌வேண்டிய பொருளாதாரத் திட்டங்கள் குறித்து நிதி ஆலோசகர் தரும் விளக்கங்கள்

நீங்கள்  செய்ய‌வேண்டிய பொருளாதாரத் திட்டங்கள் குறித்து நிதி ஆலோசகர் தரும் விளக்கங்கள்

நீங்கள்  செய்ய‌வேண்டிய பொருளாதாரத் திட்டங்கள் குறித்து நிதி ஆலோசகர் தரும் விளக்கங்கள்

எதையும் பிளான் பண்ணி செய்யணும் என்பதுதான் உண்மை. வேலைக ளை திட்டமிடுவது என்பது, வேலைகளை பாதிசெய்து முடித்ததற்கு சமமானது என்கிறனர் அறிஞர்கள்.

இது பொதுவான அனைத்து இடத்துக்கும், சூழலுக்கும், வேலைக்கும் பொ ருந்தும் என்றாலும், இந்த

புது ஆண்டு தொடக்கத்தில் நமது வாழ்க்கைப் பயணத்துக்கு ஏற்ப பிளான் பண்ணுவது பொருத்தமாக இருக்கும். குறிப்பாக வரவு, செலவு பொருளாதார விஷயங்களில் குழப்பமில்லாமல் , தெளிவான திட்டத்துடன் இருந்தால் தனிநபர்களின் வா ழ்க்கை இலக்குகளில் சிக்கல் இருக்காது என்கின்றனர் குடும்ப நிதி ஆலோசகர்கள்.

பொருளாதார விஷயங்களில் இந்தஆண்டு மேற்கொள்ளவேண்டிய திட்ட ங்கள், அதை அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நிதி ஆலோசகர்கள் தரும் விளக்கங்கள் இது.

இந்த ஆண்டில் வீடு வாங்கவேண்டும், கார் வாங்க வே ண்டும், வெளிநாட்டுச்சுற்றுலா போகவேண்டும் என கட ந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு சில வேண்டும்கள் அதி கரித்திருக்கலாம். இந்த அனைத்துதேவைகளையும் அடைவதற்கு தேவை ஒரு முறையான திட்டமிடுதல் . அதை இந்த புது ஆண்டிலிருந்தாவது தொடங்குவோம்.

கடன்களை முடியுங்கள்

தனிநபர்களின் பொருளாதார திட்டமிடுதல்களில் முத ன்மை கடமையாக வலியுறுத்தப்படுவது கடன்கள் இல் லாமல் இருப்பதுதான். ஒவ்வொரு கடனையும் அவ்வ ப்போது அதற்குரிய கால அவகாசத்தில் முடிக்க வேண் டும். ஏற்கெனவே உள்ள கடன்களை திருப்பி செலுத்து வதில் நாணயமானவர் என்கிற பட்சத்தில்தான் புதிய கடன்களை வாங்குவதற்கான தகுதி தீர்மானிக்கப்படு ம். அப்போதுதான் நிதிச் சார்ந்த இலக்குகளை எளிதாக திட்டமிட முடியும்.

வருமானத்தை அதிகப்படுத்துங்கள்

கூடுதல் வருமானத்தை உறுதிப்படுத்தவேண்டும். மாதா ந்திர சம்பளக் காரர்கள் என்றால் உங்கள் வேலை நேரம் போக, மீதி நேரங்களில் இரண் டாவது வருமானத்துக்கு வழியை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தனித் திறமை களை வருமானமாக்கும் வழிகளை திட்டமிடுங்கள். சொ ந்த தொழில் என்றால் தொழிலில் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு களை உருவாக்க திட்டமிடுங்கள்.

சேமிப்பை தொடங்கவும்

ஒவ்வொரு மாதமும் சேமிப்பது பழக்கமாகட்டும். சென்ற ஆண்டில் செய்த தேவையற்ற செலவுகளை க் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் கணிசமான தொகை யை மிச்சப்படுத்தலாம். செலவுகளை முன்கூட்டி யே திட்டமிடுங்கள். அவசியமில்லாத செலவுகளை மேற்கொள்ள ஒன்று க்கு இரண்டு முறை யோசிக்கலாம்.

எழுதி வைக்கவும்

ஒவ்வொரு செலவையும் எழுதி வைக்கும் பழக்கத் தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் எவ்வள வு செலவாகிறது, அதில் தேவையில்லாத பழக்கங்க ளுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்பது தெரி ய வரும். கணக்கில்லாமல் செலவு செய்வது மாத திட்டமிடலில் துண்டு விழ வைக்கும்.

இதுபோல நமது சேமிப்பு, முதலீடுகள், வங்கி கணக்கு விவரங்கள், காப்பீ டு போன்ற நிதிசார்ந்த ஆவணங்களை வீட்டில் உள் ளவர்கள் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையி ல் எழுதி வைப்பதும் தெரிந்து கொள்ளச் செய்வதும் முக்கியமானது. ஒருவருக்கு மட்டும் தெரிந்து கொ ண்டால் போதும் என்கிற ரகசியம் கடைபிடிப்பதை இந்த வருடத்திலிருந்து கைவிடுங்கள்.

வீண் செலவுகள்

வீண்செலவுகள் என்றுஎதுவுமில்லை. ஆனால் அதை எப் போது செய்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்துதான்வீண் செல வா, இல்லையா என்பது முடிவு செய்யமுடியும். ஆன்லை ன் ஸ்டோரில் ஆபர் கிடைக்கிறது என்பதற்கான கடன் வாங்கி பொருட்களை வாங்குவது வீண் செலவுதான் என் கின்றனர் நிதி ஆலோசகர்கள். நோக்கமில்லாமல் மால்களுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்குவது, நமக்கு உபயோகப்படாத க ருவிகளை அந்தஸ்துக்காக வாங்குவது போன்ற செலவு ப்பழக்கங்களையும் குறைக்க வேண்டும்.

காப்பீடுகள்

காப்பீடுகளின் அவசியம் குறித்து தெரிந்து வைத்தி ருந்தாலும் அதன் முழு பலனை அனுபவிப்பதற்கு திட்டமில்லை. வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கான டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸூம், குடும்பத்திற்கு போதுமா ன மருத்துவ காப்பீடு திட்டங்களையும் இந்த ஆண் டிலாவது திட்டமிடுங்கள்.

வருமானம் ஈட்டும் இளவயதினருக்கான டேர்ம் காப் பீட்டின் பிரீமியத்தொகை ஒப்பீட்டளவில் குறைவான து என்பது முக்கியமானது.

அவசர தேவைகள்

அவசரகால தேவைகளுக்கான நிதி ஒதுக்குவது முக் கியமானது. இதை சேமிப்புபோல கருதி கை வைக் காமல் இருக்க வேண்டும். சாதாரணமாக சமாளிக்க க்கூடிய செலவுகளுக்கு இதில் கை வைக்க கூடாது. இப்படி ஒரு தொகையை ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் பலருக்குமே இருப்பதில்லை. ஆனால் அவசியம் என்கிறனர் அனுபவசாலிகள்.

முதலீடுகள்

இதுவரை முதலீடுகள் மேற்கொள்வது குறித்து யோ சிக்காதவர்கள் இனி மேலாவது யோசிக்க வேண்டு ம். மாத திட்டமிடலில் இதற்கும் ஒரு தொகை ஒதுக் குங்கள். குறைந்தபட்சம் 10% முதல் 30% வரை இத ற்கு ஒதுக்க வேண்டும். நிதிசார்ந்த முதலீடு திட்டங் கள், தங்கம், ரியல்எஸ்டேட் என முதலீடு திட்டங்க ளை பிரித்து மேற்கொள்ள வேண்டும். ரியல்எஸ்டேட், தங்கம் என ஒரே முதலீட்டில் கவனம் செலுத்துவது சரியான வழியல் ல. எதிர்கால நலன்கள் பொருட்டு முதலீடுகள் அவசி யம்.

ஓய்வு கால நிதி

ஓய்வு கால வாழ்க்கையை நிம்மதியாக வைத்துக் கொள்ளவும் நிதி ஒதுக்க வேண்டும். வருமானம் ஈட் டும் வரை தற்போதைய வாழ்க்கைத் தரம் இருக்கும். அதற்கு பிறகு இதே வாழ்க்கைத் தரத்தை நீடிக்க வேண்டுமெனில் ஓய்வுகால நிதி ஒதுக்கீடு தேவை. இதற்கு என்று பிபிஎப், என்பிஎஸ் திட்டங்கள் உள்ளன.

பட்ஜெட் போடுங்கள்

இலக்கில்லாத பயணம் கடைசியில் எந்த இட த்துக்கும் சென்று சேராது என்பார்கள் அதுபோ ல திட்டமிடா மல் செய்கிற செலவுகளால் எந்த பழக்கத்தையும் கடை பிடி க்க முடியாது. வருமானத்துக்கும் செலவுக்குமே சரி யாக இருக்கிறது அப்பறம் எதற்கு திட்டமிடுவது என யோசிக்கவேண்டாம். நிதி கையாளுவதில் நமது திற மை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்துகொள்வதற்கு கூட திட்டமிடுதல் அவசியமாகிறது.

மாதந்தோறும் குடும்பத்திற்கான பட்ஜெட் முன் கூட்டி யே எழுத வேண்டும். இதனால் செலவுகளுக்கான முன்னுரிமையை திட்டமிடலாம். கடந்த காலங்களில் உங்கள் நிதி ஆளு மை எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்திருக்கலா ம். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இப்படியான உறு திகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நிதிஆளுமை என்பதுநிகழ்காலத்தையும், எதிர்காலத்தையும் தீர்மானிக்கும் சக்தி என்பதை ஆண்டின்முடிவில் அறிந்து கொள்வீர்கள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: