Wednesday, October 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பாகவத புராணத்தின் கலியுகக் கணிப்புகளும்- தற்போதைய கொடூர நிகழ்வுகளும்- அரியதோர் ஆச்ச‍ரியத் தகவல்

பாகவத புராணத்தின் கலியுகக் கணிப்புகளும்!- தற்போதைய கொடூர நிகழ்வுகளும்!- அரியதோர் ஆச்ச‍ரியத் தகவல்!

பாகவத புராணத்தின் கலியுகக் கணிப்புகளும்!- தற்போதைய கொடூர நிகழ்வுகளும்!- அரியதோர் ஆச்ச‍ரியத் தகவல்!

நம் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் எதிர்காலத்தில் நடக்கவிருப்பதைமுன் கூட்டியே

அதீத அறிவாற்றலினால் அவர்கள் கண்டறிந்த உண்மைகள்.

பாகவத புராணத்தின் இறுதிபாகத்தில் கலியுகத்தைப் பற்றிய சில அரிய தகவல்கள் நிறைந்துள்ளன. 5000 ஆண்டுகளுக்குமுன் வேத வியாசர் அருளிய ஓர் உத்தம நூலில் கலியுகத்தைப் பற்றிய குறிப்புகள் அத் தனையும் மிகப்பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது இதனை பல ஆய்வாளர்க ளும் விஞ்ஞானிகளும் கண்டு எப்ப‍டி இந்தளவுக்கு துல்லிய மாக கணித்துள்ள‍னர் என்று வியந்து பாராட்டுகின்றனர். இது மிகவும் வியக்கத்தக்க ஒன்றாகும். ஆச்சரியப்பட தயாராக இருங்கள்! ஆச்சரியப்படுவதோடு நிறுத்திவிடாமல் இந்த பதிவை, தங்களுடைய உறவுகளும் நட்புக்களும் அறியும் வண்ண‍ம் பகிருங்கள்.


1. கலியுகத்தின் தாக்கத்தால் அறநெறி, உண்மை, தூய்மை, பொறுமை, கருணை, ஆயுள்காலம், உடல் வலிமை, ஞாபகசக்தி ஆகிய அனைத்தும் மனிதர்களி டையே நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே வரும்.

[பாகவத புராணம் 12.2.1]


2. கலியுகத்தில், பொருட்செல்வம் மட்டுமே  ஒரு மனித னின் மதிப்பை அளவிடும். மற்றபடி ஒருவனின் முறை யான பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் நல்ல பண்புகள் அடி ப்படையில் அவன் மதிப்பிடப்படுவதில்லை. மேலும், சட்டமும் நீதியும் ஒருவனின் அதிகாரத்தின் அடிப்ப டையிலே செயல்படும்.

[பாகவத புராணம் 12.2.2]


3.சிலஆண்களும் பெண்களும் வெறும்உடலுறவுக் காக மட்டுமே தொடர்புகொண்டிருப்பார்கள். தொழி ல் துறைகளில் வெற்றி என்பது வஞ்சகமும் சூழ்ச்சியு ம் நிறைந்திருக்கும். பூணூல் அணிந்திருப்பதால் மட் டுமே ஒருவன் பிராமணன் என்றழைக்கப்படுவான்.

[பாகவத புராணம் 12.2.3]


*கணவன் மனைவி உறவு என்பது வெறும் உடலுறவுக்காக மட்டுமின்றி, அது ஒரு மிக உன்னதமான பந்தம். ஆணும் பெண்ணு ம் சமம், இருவரும் தங்களின் குடும்பத்தைமுறையாக வழிநடத்தவேண்டும். பெண்ணை மதிப்பதால்தான் ஒருவன் ஆணாகிறான்; ஆணை மதிப்பதால்தான் ஒருவள் பெண் ஆகிறாள். பிராமணன் என்பவன் நற்கு ணங்களாலும் தர்ம செயல்களாலும் உருவாகிறா னே தவிர பூணூல் அணிவதால் அல்ல. சமூகத்தில் வேண்டுமென்றால் பூணூல் அணிந்துகொண்டு தன்னை உயர்ந்தவன் என்று காட்டிக்கொள்ளலாம். ஆனால், பகவானின் முன்னிலையில் எல்லாவுயி ர்களும் சம்மே!

(சர்வபூதேஷு சமஹ்-கீதை)


4. ஒருவரின் புறத்தோற்றத்தை மட்டுமே அடிப்படை யாக கொண்டு அவரை பண்டிதர் என மக்கள் நம்புவா ர்கள். கண்களால்காணும் வித்தைகளுக்கு மயங்கி தவறான போலிகுருக்களை நம்பி வழிதவறி செல்வா ர்கள் . வெறும் வாய் வார்த்தைகளில் ஜாலங்கள் செய் பவர் கற்றுணர்ந்த பண்டிதராக போற்றப்படுவார்.

[பாகவத புராணம் 12.2.4]


5. கலியுகத்தின் பிடியில் சிக்கியிருக்கும் சிலர் பொருட்செல்வம் (பணம்) இல்லாதவனைத் தீண்டத் தகாதவன் என்று வெறுத்து ஒதுக்குவர். குளிப்பதா லும் அலங்காரம் செய்து கொள்வதாலும் மட்டுமே ஒருவன் சுத்தமடைந்து விட்டான் என எண்ணிக் கொள்வான்.

[பாகவத புராணம் 12.2.5]


6. அலங்காரம் செய்தவனெல்லாம் அழகானவன் என்றறியப்படுவான். முரட்டுத்தனமான பேச்சு உண் மை என்று எளிதில் நம்பப்படும். வயிற்றை நிரப்புவ து மட்டுமே வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக அமையு ம். பல மதங்கள் ஆட்களை சேர்த்துக் கொள்வதையு ம் பெருக்கிக் கொள்வதையும் மட்டுமே லட்சியமாக கொண்டிருக்கும்.

[பாகவத புராணம் 12.2.6]


7. உலகத்தில் ஊழல் நிறைந்த அரசியல்வாதிகள் நிறைந்து விடுவர். தன் சமூகத்தினிடையே தன்னை பலமானவன் என்று காட்டிக்கொள்பவன் அரசாளும் அதிகாரத்தைப்பெற்றிடுவான்

[பாகவத புராணம் 12.2.7]


8. ஊழல் நிறைந்த அரசாங்கத்தால் நியாயமற்ற கொடு மையான வரிகள் மக்கள்மீது வசூலிக்கப்படும். இதனால் மக்கள் உண்ண உணவின்றி இலை, வேர், விதை போன் றவற்றை உண்ணத் தொடங்குவார்கள். (அரசின் அலட்சிய ப்போக்கினால்) கடுமையான பருவ நிலை மாற்றத்திற்கு ஆளாகி துன்பமிகு வாழ்க்கையில் சிக்கிக் கொள்வார்கள்.

[பாகவத புராணம் 12.2.9]


9. கடுங்குளிர், புயல், கடும்வெப்பம், கனமழை, உறை பனி, வெள்ளம் போன்ற பல இயற்கை பேரிடர்களில் சிக்கி மக்கள் தவிப்பார்கள். இதனால் பசி, தாகம், நோய், பயம், சச்சரவு போன்ற கடுந் துன்பங்களிலும் சிக்கிக் கொள்வார்கள்.

[பாகவத புராணம் 12.2.10]


10. கலியுகத்தின்கொடுமை அதிகரிக்கையில் மனிதர்களின் சராசரி ஆயுள்காலம் 50 ஆண்டுகளாக குறையும். கலியுகத் தின் கொடுமை அதிகரிக்கையில், மனிதர்களின் சராசரி ஆயுள் காலம் 50 ஆண்டுகளாக குறையும் 

[பாகவத புராணம் 12.2.11]


11. தன்னை ஊட்டி வளர்த்த பெற்றோர்களை இறுதிகாலத்தில் கவனித்துக் கொள்ளும் தர்மத்தை மகன் மறப்பான். தன்னை ஊட்டி வளர்த்த பெற்றோர்களை இறுதிகாலத்தில் கவனித்து க் கொள்ளும் தர்மத்தை மகன் மறப்பான்.

[பாகவத புராணம் 12.3.42]


12.பொருளுக்காக மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடம் வெறுப்பு, பொறாமை போன்ற உணர்ச்சிகளை வளர்த் துக் கொள்வான். நட்பு என்ற உயரிய பண்பை போற்றா மல், தன் சுற்றத்தாரையும் உறவினரையும் கூட கொல் லத் துணிவான்.

[பாகவத புராணம் 12.3.41]


13. வெறும்பகட்டுக்காகவும் புகழுக்காகவும் மட்டுமே தானம் அளிப்பார்கள். தற்பெருமைக்காக மட்டுமே நோன்பு இருப்பா ர்கள். தர்மத்தைப் பற்றிய அறிவாற்றல் இல்லாதவர்கள் மதங்களை உருவாக்கி மக்களைக் கவர் ந்து தவறான அதர்ம பாதைக்கு இழுத்துச் செல்வார்கள்.

[பாகவத புராணம் 12.3.38]


14. தனக்கு இனி பயன்பட மாட்டான் என்ற பட்சத் தில் தனக்கு இத்தனை காலமாக உழைத்து தந்த தொழி லாளிகளை முதலாளி கைவிடுவான். இத்தனை காலம் பால் கொடுத்த பசுபால் கொடுப்பது குறைந்து விட்டால் அப்பசுக்களும் கொல்லப்படும்.  நன்றி கடன் மறக்கப்படும்.

[பாகவத புராணம் 12.3.36]


15. நகரங்களில் கொள்ளையர்கள் அதிகரிப்பர்; வேதங்கள் கயவர்களால் தங்கள் சுயநல கோட்பாடுகளைப் பரப்ப பொய் யான முறையில் மொழிப் பெயர்க்கப்படும். அரசியல்வாதிகள் மக்களை மெல்லமெல்ல பலவிதமாக கொடுமை செய்வார்கள். போலி ஆசாரியர்கள் தோன்றி பக்தர்களை உபயோகப் படுத்தி தங்கள் வயிறுகளையும் காமத்தையும் பூர்த்திசெய்து கொள்வார்க ள்.

[பாகவத புராணம் 12.3.32]


கலியுகம் துன்பங்கள் நிறைந்தது. ஆனாலும் நான்கில் ஒரு பங்கு தர்மம் உள்ளது. கலியுக துன்பங்களில் இருந்து நம் மைக் காத்துக் கொள்ள கண் டிப்பாக நமக்கு ஈஸ்வரனின் துணை தேவை. மழையினில் குடைபோல, இறைவனிடம் காட்டும் பக்தி இத்துன்பங்கள் நம்மீது படாமல் பாதுகாக்கு ம். மனத்தை உறுதியாக வைத்துக்கொள்ள தியானமும், உடலை வலிமையாக வைத்துக்கொள்ள யோகமும், செயலை தூய்மை யாக வைத்துக் கொள்ள சுயநலமற்ற சேவைகளும் புரியவேண்டும். கலி யுக துன்பங்க ளில் நம்முடைய தர்மங்களை மறந்துவிட கூடாது.

கலியுகத்தின் நடுவில் ஒரு பொற்காலம் மலரும் என கூறப்படுகின்றது. இப்போது நாம் எல்லோரும் அந்த பொற்காலத்திற்காக உலகத்தை தயார் செய்ய வேண்டும். அனைத்தை யும் அச்சமின்றி மிகவும் துணிவாக எதிர் கொள்ளவேண்டும்! மிகவும் தெளிவான சிந்தனையோடு செயல்பட வேண்டு ம். ஒருபோதும் கடவுளை மறவாமல் இருக்க வேண்டும்.

இறைவன் நினைவே இனிய நாள்!

இது விதைவிருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

இதன் கீழே உள்ள‍ புகைப்படத்தை கிளிக் செய்யுங்கள்

Leave a Reply