Wednesday, December 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: இதுதான் பதில்!

எது?ன்னு கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு, இதுதான் பதில்!

வாழ்க்கைப் படிகள் பதினாறு (16) ஒவ்வொன்றும் செம ஜோரு எதுன்னு கேட்ட‍து - மிகமிக நல்ல‍ தொரு நாள் எது ?   அதுக்கு இதுதான் பதில் - இன்று எதுன்னு கேட்ட‍து - மிகப் பெரிய வெகுமதி எது? அதுக்கு இது தான் பதில் - மன்னிப்பு எதுன்னு கேட்ட‍து - நம்மிடம் இருக்க‍ வேண்டி யது எது? அதுக்கு இதுதான் பதில் -  பணிவு எதுன்னு கேட்ட‍து - நம்மிடம் இருக்க‍க் கூடாதது எது  ? அதுக்கு இதுதான் பதில் - வெறுப்பு எதுன்னு கேட்ட‍து - நமக்கு அத் (more…)