Monday, March 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: உடலுறவின்போது

உடலுறவின்போது ஆண்குறியை ஆண்கள் . . . . – சுவாரஸ்ய தகவல்

உடலுறவின்போது ஆண்குறியை ஆண்க ள் . . . . - சுவாரஸ்ய தகவல் உடலுறவின்போது ஆண்குறியை ஆண்கள் எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள்? -சுவாரஸ்ய தகவல்  சாதாரணமாக மனித உருவங்களில் வேற் றுமைகள் இருப்பதைப்போலவே ஆண் குறியின் பருமனிலும் மனித ருக்கு மனிதர் வேற்றுமை இருக்கவே செய்கிறது. சாதாரணமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஆண்குறி விரைத்து (more…)

உடலுறவின்போது ஆண் குறி விறைக்க‍வில்லையா! அது ஏன்? எதனால்?

உடலுறவின்போது ஆண் குறி விறைக்க‍வில்லையா! அது ஏன்? எதனால்? பாலியல் தொடர்பில் ஆண்களி னிடையே  இருக்கும் ஒரு பொ துவான நோய்  விறைக்க  மறு க்கும்  ஆணுறுப்புக்கள். ஆங்கி லத்திலே இது impotence  எனப் படுகிறது. இந்த நிலை பல நோய்களினால் ஏற்படக்கூடிய  (more…)

உடலுறவின்போது பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். ஆணின் உயிரணுக்களின் செயல்பாடுகள் – ஒரு பார்வை

ஒருமுறை உடல் உறவு கொள்ளும்போது பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். ஆணின் உயிரணுக் கள் - ஒரு பார்வை ஒருமுறை உடல் உறவு கொள் ளும்போது 380 முதல் 480 மில் லியன் உயிரணு பெண்ணுறுப்பு க்குள் செல்லும். இந்த உயிர ணுக்கள் பெண்குறி பாதை, கர் ப்பப்பை வாசல் என பலவற்றில் பயணித்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்புக்குள் செல்ல கிட்டத்தட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து மணி நேரம் ஆகும். இதனால், (more…)

உடலுறவின்போது ஆண்களை உச்ச‍க்கட்ட‍த்திற்கு கொண்டு செல்வது எப்ப‍டி?

உடலில் கிளர்ச்சி மிக்க இன்பம் தரக்கூடிய அனை த்து பகுதிகளுமே ஜிஸ்பா ட் தான் என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்வது சிறந்த து. சில ஆண்கள் ஒரு சில உடல் பகுதியை மிகவும் இன்பம் அளிக்க கூடியதாக சொல்வதும், சிலர் உடல் முழுவதும் இன்பம் தரக்கூடியதாக (more…)

உடலுறவின் போது ஆண்களின் பங்கு!

பாலுறவின் போது ஆணின் பங்கு அதிகம்ஏனெனில் உறவின் போது ஆணின் உறுப்பு வலு பெற்று திடமானதாக மாறி சில நிமிடங்கள் நிலைத்தி ருந்து பெண்ணின் உள்சென்று அங்கு சில நிமிடங்கள் இருந்து உச்சக் கட்டத்தையும், சந்தோஷத்தை யும்கொடுத்து பின்புதானும் உச் சத்தை அடைந்துபின் விந்தை வெளியிட்டுவெளியேற வேண்டிய பல சிக்கலான கடமையு ம்செயல்பாடும் ஆணுக்கே உரித்தானது. ஆனால் பெண்ணை ப் பொறுத்த வரை அப்படியல்ல தேவையோதே வையில்லை யோ சம்மதித்தால்மட்டுமே போ (more…)

உடலுறவின்போது ஆண்களுக்கு எழும் பிரச்சனைகள்!

உடலுறவின் போது ஆண்களுக்கு எழும் மிகச்சாதாரண பிர ச்சனைகளைக்கூட ஆண்மைக் குறைவு என்று நினைத்துக்கொண் டு, அதற்கு தவறான நபர்களால் தவறான வழி காட்டுதல்களாகும், ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மையுட னும் இருந்து வருகின்றன• முதலில் ஆண்மைக்குறைவு என்றால் என் ன என்பதை இங்கு காண்போம். ஆண்மை குறைவு என்றால் என்ன ? ஆண்களில் பாலுறவு பிரச்சனைக ள் என்பன உறவுகொள்வதில் ஏற்ப டும் சிக்கல்களையும், இயலாமை யையும் குறிக்கும். ஆண்மைக்குறைவு என அழைக்கப்படும் உடலுறவின்போது ஆண்களில் எழும் சாதாரண (more…)

உடலுறவின்போது பொதுவாக ஏற்படும் சந்தேகங்களும் சரியான விளக்கங்களும்!

உடலுறவில் சந்தேகமா – உங்களுக்கான பதில்கள் இதோ !! இந்த மாதிரி விஷயத்துகெல்லாம் சந்தேகம் வந்தா யார் கிட்டப் போய் விளக்கம் கேட்கிறது? கூச்ச மா இருக்கே என்று நினைக்கிற மாதிரி உங்கள் மனதைக் குடையு ம் கேள்விகள் ஏதேனும் இருக்கின் றனவா? இதோ சில பொதுவான சந்தேகங்களும், அவற்றுக் கான (more…)

உடலுறவின்போது பெண்ணுக்கு ஆசை அதிகரித்தால். . .

பெண்ணுக்கு ஆசை அதிகரித்தால் அதை பலவிதங்களில் வெளிப்படுத் துவார்களாம். அழகாய் உடுத்திக்கொள் வார்கள். ஆசை ஆசையாய் சமைப்பா ர்கள். அவ்வப்போது யாருக்கும் தெரியாமல் ரொமான்ஸ் விளை யாட்டுக்களை விளையா டுவார்கள். ஒவ் வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு விதமான செய ல்பாடுகள் இருக்கும். உங்கள் மனை விக்கு பாலுணர்வு அதிகரித்து அன் றைக்கு இரவு தேவை என்று உணர்ந்தால் உணவில் (more…)

உடலுறவின்போது, பெண்களின் உணர்ச்சி நிலைகளும், அவர்களது அணுகுமுறைகளும்!

செக்ஸ் என்கிற விசயம் காலம் காலமாக ஆண்களின் கோணத்தில் இருந்தே அணுகப்பட்டும், விவாதிக் கப் பட்டும் வந்திருக்கிறது. நிஜமாக பெண்ணின் உணர்ச்சி நிலைகள் என்ன? பெண்ணின் அணுகுமுறை செக்ஸ் விசயத்தில் எப்படியிருக்கு ம்? என்கிற பல விசயங்களை ஆரா (more…)
This is default text for notification bar
This is default text for notification bar