Tuesday, October 26அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: எது

நார்ம‌ல் செக்ஸ் எது? அப்நார்மல் செக்ஸ் எது? – ஒரு விரிவான‌ அலசல்

நார்ம‌ல் செக்ஸ் எது? அப்நார்மல் செக்ஸ் எது? - ஒரு விரிவான‌ அலசல் செக்ஸ் விஷயத்தில் யாராலும், ‘இது தான் நார்மல் செக்ஸ், இது நார்மல் செக்ஸ் இல்லை’ என்று உறுதியாக அடித்துச் சொல்லவே முடியாது. கார ணம், நார்மல் செக்ஸ் என்று ஒன்றை ச் சொல்ல வந்தால், அதனை ஆறு கோணத்தில் பார்க்க வேண்டும். 1. ஸ்டாடிஸ்டிக்கல் நார்மாலிட்டி (Statistical normality): நூற்றுக்கு எத்தனை பேர், எந்த வகையில் (more…)

நல்ல உறவின் அடையாளம் எது?

நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பிறரை சார்ந்தே வாழ்ந் து வருகிறோம். அப்படி இருக்கும் போது, அந்தந்த உறவுக்கு உரியோ ரை முறையாக பேணுதல் அவசிய ம். அது நமக்கு மட்டுமல்லாமல், அடுத்தவருக்கும் வாழ் வியலில் மேம்பாட்டை வழங்குகிறது. ஒரு முறை இருமுறை என்றில்லாமல் தொடர்ந்து, நமது வாழ்வில் அடுத்த வருக்கு இடம் கொடுத்து, அவரது வாழ்வில் சிறந்த இடம்பெற்று இரு க்க வேண்டும். அதுவே சிறந்த உறவுகளுக்கான நல்லஅறிகுறி. அவ்வா றான உறவுகள் அந்த இருவரையும் தாண்டி, (more…)

அசல் தேன் எது? கலப்படத் தேன் எது? என்பதை கண்டறிய சில எளிய வழிகள்

இந்தக்காலத்தில் எதில் எடுத்தாலும் கலப்படம்தான்! உடுத்தும் உடை யிலும், கட்டுமானப் பொருட்களிலும் கலப்படம் செய்கிறார்கள் என்றா ல், சிலர், பணத்தின் மீது வெறிகொண்டு, மற்ற‍வர்களது உயிரை துச்ச‍ மாக எண்ணி, சாப்பிடும் பொருட்களில் கூட கலப்படம் செய்கிறார்கள். அப்ப‍டி கலப்படம் செய்யும் உணவுப் பொருட்களில் ஒன்றுதான் இந்த தேன். அசல் தேன் எத்த‍னை ஆண்டுகள் ஆனாலும் (more…)

உண்மையான காதல், இயல்பான காதல் எது தெரியுமா?

காதல் என்பது பசி, தாகம், கோபம் போன்ற ஓர் இயல்பான உணர்வு! உடல் ரீதியாக பார்த்தால் காதல் என்பது சுரபிகளின் விளை யாட்டு. ஆண்ட்ரோஜன், ஈஸ்ட்ரோ ஜன், அட்ரினலின் போன்ற சுரப்பி களின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்கின்றனர் அறிஞர் கள். அன்பு, நட்பு, நம்பிக்கை, பொறு ப்பு ஆகிய நான்கு தூண்களின் மீது கட்டப்படும் அழகிய மாளிகை. இயல் பான காதல் என்பது (more…)

உண்மையான சுகம் எது தெரியுமா? – கவியரசர் கண்ண‍தாசன்

கவியரசு கண்ணதாசன் பற்றி.. நாம் எத்தனயோ சுகங்களை அனுப வித்திருக்கிறோம்.. ஆனால் கவியரசர் ஒரு வித்தியாசமான சுகத்தை சொல்லுகி றார் பாருங்கள்!.... என் நினைவில் இருந்து அவருடைய கவி தை ஒன்று... (நினைவில் இருந்து சொல்வ தால் சிறிய தவறு ஏதேனும் (more…)

எது?ன்னு கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு, இதுதான் பதில்!

வாழ்க்கைப் படிகள் பதினாறு (16) ஒவ்வொன்றும் செம ஜோரு எதுன்னு கேட்ட‍து - மிகமிக நல்ல‍ தொரு நாள் எது ?   அதுக்கு இதுதான் பதில் - இன்று எதுன்னு கேட்ட‍து - மிகப் பெரிய வெகுமதி எது? அதுக்கு இது தான் பதில் - மன்னிப்பு எதுன்னு கேட்ட‍து - நம்மிடம் இருக்க‍ வேண்டி யது எது? அதுக்கு இதுதான் பதில் -  பணிவு எதுன்னு கேட்ட‍து - நம்மிடம் இருக்க‍க் கூடாதது எது  ? அதுக்கு இதுதான் பதில் - வெறுப்பு எதுன்னு கேட்ட‍து - நமக்கு அத் (more…)

நீ அறியா அரியத் தகவல்கள் – 1

நிலவில் வட்ட வடிவப்பள்ளங்கள் இருக்கிறதே, ஏன்? அஸ்டிராடுகள் என்று அழைக்கப்படும் பாறைகள், வால் நட்சத்தி ரங்கள் போன்றவை கடந்த லட்சம் ஆண்டுகளில், மிக வேகத்தில் சந்திரனில் மோ தியதால் ஏற்பட்ட பள்ளங் கள்தான் இவை ஜென்னி. சந்திரனில் ஒரு கி.மீ குறுக் களவு கொண்ட பள்ளங் கள் சுமார் 50 லட்சத்துக்கும் அ திகமாக இருக்கின்றன. அ தைவிடச் சிறிய பள்ளங்க ள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. சந்திரனில் காற்று இல்லாததால் இந் தப் பள்ளங்கள் பல (more…)

சிவனை தரிசனம் செய்ய உகந்த காலம் எது? – (அரியப் புகைப்படங்களுடன்)

பிரதோஷ காலம் என்பது என்ன? சிவ தரிசனம் செய்ய, அது ஏன் விசேஷமாகச் சொல்லப்படுகிறது? சிவனை வழிபட ஏற்ற காலம் மாலை நேரம்; அதிலும் சிறந்தது சோமவாரம்; (திங்கட்கிழமை) அதிலும் சிறந்தது மாத சிவ ராத் திரி, அதிலும் சிறந்தது பிரதோஷ காலம். பிரதோஷ காலத்தி ல் சிவதரிசனம் செய்பவர்கள், எல்லா தேவர்களையும் தரிசித்த பலனையும் பெறுவர். பிரதோஷ காலத்தில், சகல தேவர்களு ம், சிவதரிசனம் செய்ய வந்து விடுகின் றனர். அதனால், நம் வீடுகளில் தெய்வ வழிபாடு பிரதோஷ காலத்தில் அவசிய (more…)

பெண்களே! படுக்கையறையில் உங்கள் கணவர்களை கவர, சேலையைவிட “செக்ஸியான ட்ரஸ்” வேறெதுவும் இல்லை

க‌ளவியல் பற்றிய விழிப்புணர்வை தம்பதியினரிடம் ஏற்படுத்தும் நோக்க‍த்தோடு வெளியிடப்பட்டுள்ள‍ கட்டுரையே! தவிர வேறு எந்த விதமான உள்நோக்க‍ங்களும் இல்லை. தயவுசெய்து இக்கட்டுரை யை வயது வந்தவர்கள் மட்டுமே படிக்க‍ அறிவுறுத்த‍ப்படுகிறார்கள். (ஓர் இணையத்தில் கண்டெடுத்த‍து) ''எட்டடுக்கு சோலை என்னோட சேலை'' என்கிறார் ஒரு பெண் கவிஞர். எனவே, இல்லத்தரசிகளே! அவ்வப்போது சேலை யுடன் படுக்கையறைக்குள் நுழையுங்கள்! அசத்துங்கள்! ஆடைகளின் அரசி சேலை யே!  சேலையைவிட அழகான, கவர்ச்சி யான.. ஏன் செக்ஸியான உடை உலகில் வேறெதுவும் கிடையாது. "சேலை கட்டும் பெண்ணுக்கொரு வாசமுண்டு" -அதுவும் ஆண்களுக்குப் பிடித்தமான வாசம். படுக்கையறைக்குள் மனைவியை எப்படி கவர்வது என்பது பற்றி பலப்பல “டிப்ஸ்” கள் ஆண்களுக்கு கொடுக்கப் பட்டுக் கொ ண்டே இருக்கின்றன. ஆனால் படுக்கைய றையை இன்பக் களமாக மாற்றும் பெண்க ளுக்கு போதுமான அளவு வழி காட்ட ப்படுதல்கள்

சந்தேகப் புயல் அடித்தால், அதில் தாம்பத்ய பூ உதிரும்!!!

சம அந்தஸ்து, படிப்பு, சொ ந்த வீடு, அரசுப்பணியிலி ருந்து ஓய்வு பெற்ற பைய னின் தந்தை என்று நல்ல இடமாகத்தேடி அந்த பெ ண்னுக்கு திருமணம் செய் து வைத்தார்கள்.இனி தன் பெண்ணுக்கு எந்தப் பிரச்சி னையும் இல்லை என்று பெற்றொருக்கு சந்தோஷ ம். குறை வைக்காமல் (more…)

பெண்ணின் அதிருப்திக்கான அடையாளங்கள்…!! – (மருத்துவக் கட்டுரை)

பாலியல் சம்பந்தமான மருத்துவக்கட்டுரை மற்றும் விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே! வேறு எந்த உள்நோக்க‍மும் இல்லை கலவியில் ஈடுபட்ட பெண் இன்பமும் திருப்தியும் அடையவில்லை என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளவும் சில வழிகள் உள்ளன. தன்னுடைய காம இச்சை அடங்கும் முன்பே ஆணுக்கு விந்து வெளிப்ப ட்டுவிட்டால் அவளே கலவித் தொழி ல் செய்வது போல தன் இடுப்பை மேலும் கீழும் அசைப்பாள். ஏன் இப் படியென்றால் புறத்தொழில்களால் பெண்ணை உச்சநிலை அடையச் செய்து அதன்பின் அவளுடன் சேரா மல் எடுத்த எடுப்பிலேயே கலவியில் ஈடுபடுவதால் இப்படி நேரிடுகிறது. ஆண் பெண் இருவருக்கும் ஒரே சமயத்தில் இச்சை அடங்குவதாக இருக்க வேண்டும். ஆண் அவசரப்பட்டால் அதனால் பெண்ணுக்கு கலவியில் திருப்தி ஏற்படாமல் போகும். தனக்கு இச்சை பூர்த்தியா னதும் பெண்ணுக்கும் அதே (more…)