Sunday, October 17அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: கருப்ப‍ட்டியை

கருப்ப‍ட்டியை வறுத்த‍ சீரகத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால்

கருப்ப‍ட்டியை, வறுத்த‍ சீரகத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் . . . கருப்ப‍ட்டியை, வறுத்த‍ சீரகத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் . . . கருப்பட்டியும் சீரகமும் நம் பழந்தமிழரின் வாழ்வோடு பின்னிப் பினைந் தவையே! இவ்விரண்டிலும் (more…)