Wednesday, November 20அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: சிறுநீர் அடைப்பு

தேனில் கலந்த கருஞ்சீரகத் தூளை சுடுநீருடன் சாப்பிட்டால்

தேனில் கலந்த கருஞ்சீரகத் தூளை சுடுநீருடன் சாப்பிட்டால் தேனில் கலந்த கருஞ்சீரகத் தூளை சுடுநீருடன் சாப்பிட்டால் குளிர்ச்சியால் ஏற்படும் நோய்களுக்கு நல்ல நிவாரணியாக (more…)

கருஞ்சீரகத் தூளை தேனில் கலந்து சுடுநீருடன் சாப்பிட்டு வந்தால் . . .

கருஞ்சீரகத் தூளை தேனில் கலந்து சுடுநீருடன் சாப்பிட்டு வந்தால் . . . கருஞ்சீரகத் தூளை தேனில் கலந்து சுடுநீருடன் சாப்பிட்டு வந்தால் . . . கருஞ்சீரகத்தை எடுத்து நன்றாக‌ தூளாக பொடித்து, இதனுடன் (more…)