Sunday, August 1அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: சில அதிசயங்களும் சில‌ அதிர்ச்சிகளும் ஆழ்கடலுக்குள் ஓர் பயணம்

சில அதிசயங்களும் சில‌ அதிர்ச்சிகளும் ஆழ்கடலுக்குள் ஓர் பயணம்

சில அதிசயங்களும் சில‌ அதிர்ச்சிகளும் ஆழ்கடலுக்குள் ஓர் பயணம் சில அதிசயங்களும் சில‌ அதிர்ச்சிகளும் ஆழ்கடலுக்குள் ஓர் பயணம் 23/01/1960 அன்றைய தினம்தான் ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியாளர் ஜாக்கஸ் பிக்கார்ட், அமெரிக்கக் (more…)