Sunday, June 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: சுளை

பலா பழத்தை பிளக்காமல் சுளைகளின் எண்ணிக்கையை அறிய

பலா பழத்தை பிளக்காமல் சுளைகளின் எண்ணிக்கையை அறிய

பலா பழத்தை பிளக்காமல் உள்ளிருக்கும் சுளைகளின் எண்ணிக்கையை அறிந்திட எளிய வழி பலா பழத்தை பிளக்காமல் உள்ளிருக்கும் சுளைகளின் எண்ணிக்கையை அறிந்திட எளிய வழி முக்கனிகளில் ஒன்றான பலா இந்த பலா பழத்தை பிளக்காமல் அதன் (more…)