Sunday, July 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: தானாகவே

MS-Word, தானாகவே BackUp Copy எடுத்துச் சேமித்து வைக்க எளிய வழிகள்

MS-Word, தானாகவே Back-Up Copy எடுத்துச் சேமித்து வைக்க எளிய வழிகள் MS-Word, தானாகவே BackUp Copy எடுத்துச் சேமித்து வைக்க எளிய வழிகள் வேர்டில் பேக் அப் காப்பி: வேர்டில் டாகுமெண்ட்களை உருவாக்குகிறோம். இவற்றிற்கான, பாதுகா ப்பிற்கென பேக் அப் காப்பிகளை (more…)

ஆண் துணை இன்றி தானாகவே குட்டி ஈன்ற அதிசய மலைப்பாம்பு – விசித்திர சம்பவம்

ஆண் துணை இன்றி தானாகவே குட்டி ஈன்ற அதிசய மலைப் பாம்பு - விசித்திர சம்பவம் Kentucky எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ள மிருக காட்சி சாலையில் இருக்கும் 6 மீட்டர் நீளமானதும் 91 கிலோ கிராம் எடையுள்ளதுமான (more…)

“கர்பிணிகளை பாதிக்கும் செர்விக்கல் இன் கான்ஃபிடன்ஸ் – ஓர் அதிர்ச்சி தகவல்!” – டாக்டர் கே.எஸ்.ஜெயராணி

மனித உயிர்கள் உருவாகும் இடம், கருப்பை. பெண்களிடம் இருக்கும் அற்புதங்கள் நிறைந்த இந்த இனப்பெருக்க உறுப்பு, பெண் உறுப்பின் கடைசி பகுதியில் தசைக் கோளம் போல் அமைந்தி ருக்கிறது. இதன் மொத்த நீளம் 7.8 செ.மீ! அகலம் 5.6 செ.மீ! பருமன் 3.4செ.மீ! கருப்பையின் மேல் பாக ம் அகன்று காணப்படும். இதற்கு `பண்டஸ்' என்று பெயர். கீழ்ப் பகுதியை கருப்பையின் வாய் என்று கூறுவோம். இது குறுகி காணப்படும். கருத்தரித்தல், கருவை தன்னோடு இணைத்து (more…)