Saturday, January 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: பிள்ளை

பிள்ளைகளை இப்ப‍டியா வளர்ப்ப‍து! – பெற்றோர்களை கடுமையாக சாடும் "லேனா த‍மிழ்வாணன்"

பிள்ளைகளை இப்ப‍டியா வளர்ப்ப‍து!- பெற்றோர்களை கடுமையாக சாடும் லேனா த‍மிழ்வாணன் பிள்ளைகளை இப்ப‍டியா வளர்ப்ப‍து!- பெற்றோர்களை கடுமையாக சாடும் லேனா த‍மிழ்வாணன் என் தாத்தாவுடன் பிறந்தவர்கள், எண்ணிக்கையில், மிக அதிகம்; என் தந்தை தமிழ்வாணனுடன் (more…)

டீன் ஏஜ் பிள்ளைகளின் பெற்றோர்களே! இனியாவது விழித்துக் கொள்ளுங்கள்!

கண்காணிப்பது வேறு... கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கை வேறு... பிள்ளைகளின் மேல் பெற்றோருக்கு நம் பிக்கை இருப்பது நல்ல விஷயம் தான். ஆனால், அந்த நம்பிக்கை, பிள்ளைகளி ன் எந்த நடவடிக்கைகளையும் கண்கா ணிக்க விடாமல் செய்கிற அளவுக்குக் கண்மூடித்தனமானதாக இருக்கக் கூடா து!உங்கள் வளரிளம் பருவத்தைப் பற்றி சற்று நினைத்துப் பாருங்கள். அப் பருவ த்தில் உங்களுக்குள் பாலுணர்வினால் உண்டான உடல் மற்றும் மன கொந்தளிப்புகளைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். அப்போதைய (more…)

டீன்ஏஜ் பிள்ளைகளின் செக்ஸ் குழப்பங்களும்! – இவர்களை அணுகும் பெற்றோர்களுக்கான‌ சரியான வழிகாட்டுதலும்!

அறியாத வயதும் புரியாத மனதும் சேர வரும் விடலைப் பருவத்துக் காதல் நமக்கொன்றும் புதிதில் லை. நிறைய பார்த்திருப்போம். இன்னும் சொல்லப்போனால் நமது தாத்தா, பாட்டி காலத்தில் எல்லாம் பால்ய விவாகம்தான் பரவலாக பழக்கத்தில் இருந்திருக் கிறது. அறியாத வயதில் திருமண ம் முடித்து, டீன் ஏஜில் அடியெடுத்து வைக்கும் போதே குழந்தை, குட்டி என குடும்பம் என்கிற வட்டத்துக்குள் வந்த (more…)

ந‌மது பிள்ளைகளை பந்தையக் குதிரைகளாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம்! – நீயா நானா கோபிநாத் ஆவேசம் – வீடியோ

"ந‌மது பிள்ளைகளை, வெறும் பந்தையக் குதிரைகளாகவும் பணம் சம்பா திக்கும் மனித எந்திரங்களாகவும் தான்  மாற்றிக் கொண்டிருக்கி றோமே! தவிர அவர்களை, சுதந்திரக் காற்று (more…)

“எந்த” இடத்தில் “என்ன” சூழ்ச்சி இருக்கிறது என்பது யாருக்கு தெரியும்?

இளம் வயது நட்பு தவிர்க்க முடியாதது. அவசியமானதும் கூட. இதில் பல சாதக, பாதகங்கள் உள்ளன என்பது இந்த கட்டத்தை கடந்த பிறகே உணர முடியும். இளம் வயது நட்பு தேவை தான். ஆனால் (more…)

ஜாதிகளை ஒழிப்பது எப்ப‍டி? – தந்தை பெரியார்

ஜாதியை ஒழிப்பதற்குப் பல அடிப்படையான முறைகள் இருக்கி ன்றன. ஜாதிப் பட்டங்கள் (அய்யர், முதலியார் பிள்ளை, அய்யங் கார், செட்டியார், நாயுடு, நாய்க் கர், ரெட்டியார், நாடார் முதலி யன) சட்ட-பூர்வமாகத் தடுக்கப் பட வேண்டும். புதிதாக மணம் புரிவோர் அத்த னை பேரும் கலப்பு மணம் செய்யு மாறு தூண்டக் கூடிய சட்டங்கள் இயற்றப் பட வேண்டும். ஒரே வகுப்பில், ஒரே ஜாதிப் பிரிவில், திருமணம் செய்ப வர்களுக்குப் பல கஷ்டமான நிபந்த னைகளையும், கட்டுத் திட்டங்களை யும் விதித்து, அத்தகைய திருமணம் புரிபவர்களுக்குச் சமுதாய த்தில் செல்வாக்கு இல்லாமல் செய்ய வேண்டும். ஜாதிகளைக் குறிக்கும், நெற்றிக் குறி, உடை, பூணூல் முதலிய சின்னங்களை யும் (more…)

பெண்களே! உங்களுக்கு “இது” சுமையல்ல சுகம்தான்!

தவமாய் தவமிருந்து பிள்ளை பெற காத்திருக்கும் பெண்க ளை அதிகமாக கொண்ட நமது நாட்டில், பிள்ளை பெற்றுக் கொள்வதை தள்ளிப் போட நினைக்கும் நவநாகரீக பெண்க ளும் அதிகரித்து வருகிறார்கள். குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள பெண்கள் ஆசைப்பட்ட காலம் மலையேறிக் கொண்டிருக்கிற து. தற்போது பெண்கள் அதுவும் நகரவாசிகள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளவே தயங்குகின்றனர். ‘நாம் இருவர் நமக்கேன் இன்னொ ருவர்’ என்ற புதுமொழியை (more…)

பிள்ளைப் பேறுக்கும் பிரசவத்திற்குப் பிறகு பெ‌ண்கள். . .

கருநொ‌ச்‌சி சாறு, க‌ரிசாலை சாறு, எலு‌மி‌ச்ச‌ம் பழ‌ச் சாறு, ‌ சி‌ற்றாமண‌க்கு எ‌ண்ணெ‌ய், பசு நெ‌ய் போ‌ன்றவ‌ற்றை வகை‌க்கு      100 மி‌ல்‌லியு‌ம், நெரு‌‌ஞ்‌சி‌ ல் ‌விதை, ‌மிளகு, பெரு‌ங்காய‌ம் ஆ‌கிய வ‌ற்றை வகை‌க்கு 6 ‌கிராமு‌ க்கு எடு‌த்து இடி‌த்து கல‌ந்து கா‌ய்‌ச்‌சி வடிக‌ட்டி‌க் கொ‌ள் ளவு‌ம். இதை, மாத‌வில‌க்கான 3 நா‌ட் க‌ள் 16 ‌மி‌ல்‌லி அளவு குடி‌த்து வர மல‌ ட்டு‌த் த‌ன்மை ‌நீ‌ங்க க‌ர்‌ப்ப‌ம் உ‌ண்டாகு‌ம். அதேபோல ‌பிரசவ‌த்‌தி‌ற்கு‌ப் ‌பிறகு‌ம் ‌பி‌ள்ளை‌ப் பெ‌ற்ற பெ‌ண்க ளு‌க்கு (more…)
This is default text for notification bar
This is default text for notification bar