Sunday, July 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: பீப் பாடல் சர்ச்சையில் சிக்கினார் சிவகார்த்தியேன்! – திக் திக் திகிலில் சி

பீப் பாடல் சர்ச்சையில் சிக்கினார் சிவகார்த்தியேன்! – திக் திக் திகிலில் சிவகார்த்தியேன்

பீப் பாடல் சர்ச்சையில் சிக்கினார் சிவகார்த்தியேன்! - திக் திக் திகிலில் சிவகார்த்தியேன் பீப் பாடல் சர்ச்சையில் சிக்கினார் சிவகார்த்தியேன்! - திக் திக் திகிலில் சிவகார்த்தியேன் அனிருத் இசையில் சிம்பு பாடிய பீப் பாடல் க‌டந்த சில நாட்களாக அதீத எதிர்ப்புக்களையும், கடும் விமர்சனத்தையும் சந்தித்து வருவதுடன், (more…)