Wednesday, February 26அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: மதிய

தினமும் மதிய உணவில் நெய்யை சேர்த்து வந்தால்

தினமும் மதிய உணவில் நெய்யை சேர்த்து வந்தால் தினமும் மதிய உணவில் நெய்யை சேர்த்து வந்தால் தினந்தோறும் நெய்யினை உணவில் சேர்த்து சாப்பிடுமாறு (more…)

மதிய உணவிற்கு பின் ஒரு மாங்காய் சாப்பிட்டால் . . .

மதிய உணவு சாப்பிட்ட‍ பிறகு ஒரு மாங்காய் சாப்பிட்டால் . . . மதிய உணவு சாப்பிட்ட‍ பிறகு ஒரு மாங்காய் சாப்பிட்டால் . . . உணவு உண்ட பிறகு குறிப்பாக மதிய உணவு சாப்பிட்ட‍ பிறகு ஒரு மாங்காய் சாப்பிட்டால், நம் உடலை (more…)