Tuesday, June 22அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: மூடநம்பிக்கை பற்றிய விழிப்புணர்வு வளர்ந்திருக்கிறதா? குறைந்திருக்கிறதா

மூடநம்பிக்கை பற்றிய விழிப்புணர்வு வளர்ந்திருக்கிறதா? குறைந்திருக்கிறதா? – சுப. வீ – வீடியோ

கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் - நெஞ்சுபொறுக்குதில்லை யே என்ற நிகழ்ச்சியில் மூடநம்பிக்கைகளைப் பற்றிய விழிப் புணர்வு click (more…)