Tuesday, October 15அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: மூத்திரக்கல்

தேனில் கலந்த கருஞ்சீரகத் தூளை சுடுநீருடன் சாப்பிட்டால்

தேனில் கலந்த கருஞ்சீரகத் தூளை சுடுநீருடன் சாப்பிட்டால் தேனில் கலந்த கருஞ்சீரகத் தூளை சுடுநீருடன் சாப்பிட்டால் குளிர்ச்சியால் ஏற்படும் நோய்களுக்கு நல்ல நிவாரணியாக (more…)