Monday, July 22அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

Tag: விதிப்பு

ஹாசினி கொலையாளி ஜஸ்வந்த்-க்கு 31ஆண்டு கடுங்காவலுடன் மரண தண்டனை விதிப்பு – அதிரடி

ஹாசினி கொலையாளி ஜஸ்வந்த்-க்கு 31ஆண்டு கடுங்காவலுடன் மரண தண்டனை விதிப்பு - அதிரடி ஹாசினி கொலையாளி ஜஸ்வந்த்-க்கு 31ஆண்டு கடுங்காவலுடன் மரண தண்டனை விதிப்பு - அதிரடி சென்னை மவுலிவாக்கத்தை சேர்ந்த 6 வயது சிறுமி ஹாசினி கடந்தாண்டு (more…)